GuideBitcoin

Slik bruker du Internett-pengene Bitcoin

Med din egen PC kan du selv grave i gullgruva.

Om Bitcoins

Den digitale valutaen Bitcoin er mye omtalt i mediene om dagen, og den økte oppmerksomheten gjør at den også øker i popularitet. Kritikerne står i kø, og fra samfunnsøkonomisk hold er ikke spådommene særlig positive. Kan Bitcoin likevel ha livets rett?

Bitcoin er en valuta frikoblet fra andre valutaer og eksisterende økonomiske systemer. Den er basert på transaksjoner over internett som sendes direkte fra avsender til mottaker uten at sentral tredjepart er involvert i overføringen. På denne måten kan Bitcoin best sammenlignes med kontanter.

Startet for fire år siden

Bitcoin ble introdusert på et et nettforum om kryptering i slutten av 2009 og er basert på åpen kildekode. Personen bak utgir seg for å hete Satoshi Nakamoto, men ingen har klart å finne en person eller gruppe som er knyttet til dette navnet. Kort tid etter at valutaen ble kjent på forumet avsluttet Satoshi all aktivitet. Til tross for dette har Bitcoin fått et omfattende økosystem og fotfeste i en rekke land på alle kontinenter.

I motsetning til andre valutaer har Bitcoin en forhåndsbestemt grense av antall enheter, som ikke kan endres i etterkant av en sentralbank. Av totalt 21 millioner bitcoin-er er omtrent halvparten av disse ute i markedet i dag. Den resterende halvparten blir gradvis tilgjengeliggjort ved at de graves frem, kjent som "mining".

Verdien av en Bitcoin (BTC) ligger nå rundt 750 kroner, men har svingt enormt den siste tiden fra 100 kroner i januar til langt over 1000 kroner i april. De kraftige svingningene har gitt grunnlag for mye medieomtale, og har også blitt brukt som et argument mot valutaen. Det hevdes at den er for ustabil og upålitelig til å ha livets rett.

Har møtt mye kritikk

Kritikken er bred og variert. Ettersom sender og mottaker fremstår som anonyme, mener mange kritikere at valutaen gir grobunn for transaksjoner i kriminelle miljøer. Pengestrømmer på tvers av landegrenser og unntaket for offentlig innsyn vil bli en problemstilling for myndigheter når det kommer til inndrivelse av skatt og avgifter.

Videre mener mange at valutaen mangler en forankring i fundamentale verdier og at den derfor vil være ustabil. Det pekes blant annet på at den siste tids medieomtale har gitt seg utslag i enorme svigninger i Bitcoin-verdien.

Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar siste 12 måneder. (Kilde: BlockChain.info)

De enorme utslagene i grafen, og ikke minst den voldsomme veksten de foregående tre-fire månedene, gir grunn til å stille spørsmål ved hvor pålitelig og stabil Bitcoin vil være som valuta i fremtiden. Det er åpenbart ingen fordel for en valuta at verdien flerdobles i løpet av et år.

Flere alternativer

I kjølvannet av Bitcoins popularitet har det dukket opp flere utfordrere. Litecoin er den meste kjente av dem, men likevel vesentlig mindre utbredt. Denne valutaen er basert på samme grunnprinsipp og kildekode. Hovedforskjellen mellom Litecoin og Bitcoin ligger i algoritmene for å grave dem frem.

Mens nye Bitcoins slippes ut i markedet hvert 10. minutt slippes det nye Litecoins hvert 2,5 minutt. En annen forskjell er at Bitcoin-graving er begrenset av hvor mange heltallsoperasjoner systemet klarer per sekund (CPU/GPU-begrenset), mens Litecoin er laget slik at gravehastigheten bestemmes av mengden minne tilgjengelig.

Desto mindre minne man har, desto flere heltallsoperasjoner er nødvendig for å gjøre beregningene. Taktikken for å grave frem flest mulig Litecoins vil derfor være en ganske annen enn for Bitcoins ettersom man nå er avhengig av både minne og regnekapasitet.

Andre digitale valutaer er Namecoin og PPCoin.
Bli med over på neste side, så forteller vi hvordan teknologien fungerer »