Til hovedinnhold

Android og Iphone gruser Symbian

En ny undersøkelse viser at de gamle plattformene Symbian og Java ME sliter i motvind. Undersøkelsen som er foretatt av nettstedet visionmobile.com har 400 svarende utviklere.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at oppmerksomhet fra utviklere i dag er en av de viktigste faktorene for at en plattform skal vokse og bli populær. Det er altså andeler av denne oppmerksomheten nettstedet har forsøkt å måle.

Nye plattformer på topp

De gamle storhetene Symbian og Java ME skal ha ledet når det kom til andel utviklere inntil 2008. Den tiden er imidlertid forbi. Android kommer ut et hestehode foran konkurrentene. Omkring 60 prosent av utviklerne hadde nylig programmert for plattformen.

Apples IOS kommer noe svakere ut. Rundt 52 prosent av utviklerne har nylig arbeidet med Apples plattform, og det plasserer også denne plattformen foran Java ME og Symbian.

Henholdsvis 50 prosent og 46 prosent av utviklerne har nylig jobbet med Java ME eller Symbian.

Utbredte plattformer har få applikasjoner

Nettstedet peker samtidig på de store forskjellene i forhold til brukerbase og tilgjengelige applikasjoner. Enheter med støtte for Java ME-, Flash- eller Symbian-applikasjoner har et voldsomt overtak i markedsandel over Android og IOS.

Til tross for dette må disse plattformene se seg slått med solid margin av det store antallet tilgjengelige applikasjoner for Android-telefoner og Iphone.

Ifølge undersøkelsen er det også normen at hver utvikler jobber med mer enn en plattform. I snitt jobbet utviklerne med 2,8 plattformer hver.

Visionmobiles graf over fordeling av utviklere på de ulike plattformene.

Nettstedet appstorehq.com sitter på store mengder statistiske data over hvem som har utviklet hva for plattformene Android og IOS. Deres tall viser en litt annerledes virkelighet - iallfall for akkurat disse to plattformene.

Av totalt omkring 55 000 utviklere i nettstedets databaser, skal kun 1412 av disse ha utviklet applikasjoner både for Android og IOS. 43 185 av utviklerne har utviklet for Apples IOS, mens 10199 har utviklet for Android.

Samtidig har Appstorehq forsøkt å finne ut av hvem disse 1412 utviklerne er. Det viser seg at målt i mediedekning og bloggomtaler er flere hundre av disse ledende. Det vil si at en forholdsvis stor andel av de viktigste utviklerne jobber med begge plattformene.

Om man skal få de to undersøkelsene til å passe sammen, er det muligens her man må gjøre det. All den stund Visionmobiles undersøkelse kun dreier seg om et forholdsvis beskjedent utvalg på 400 utviklere, mens Appstorehq stiller med en gigantisk utviklerdatabase.

Utviklerne går etter pengene

Begge nettstedene trekker frem at utviklere den senere tid har blitt svært bevisste på hvor det er penger å tjene. Markedsandel for plattformen og mulighet for inntjening utgjør nå de to viktigste faktorene for utviklere. Årsaker som går på det rent praktiske i forhold til utviklingen har tapt terreng.

Også ifølge en annen undersøkelse foretatt av nettstedet Appcelerator er interessen rundt Symbian sterkt dalende, med Android og IOS i tet. IOS blir av 78 prosent av utviklerne sett på som det beste valget i forhold til kortsiktig inntjening. Kun 16 prosent av utviklerne ser på Android som en innbringende plattform på kort sikt.

På lengre sikt snur imidlertid bildet. Hele 54 prosent av utviklerne ser på Android som den beste plattformen på lang sikt, mot bare 40 prosent for IOS.

En nylig undersøkelse fra analysebyråret Distimo ser ut til å reflektere dette bildet. Her kommer Android ut med den klart høyeste andelen gratisapplikasjoner av plattformene med egen applikasjonsbutikk. 57 prosent av applikasjonene på Android Market er gratis eller annonsefinansierte.

Til sammenlikning er kun 28 prosent av applikasjonene på Apples App Store kostnadsfrie for sluttbrukeren. Både Nokias Ovi Store og Microsofts Windows Marcetplace ligger på mellom 20 og 30 prosent gratis innhold.

En av årsakene til den høye gratisandelen på Android Market kan være det lave antallet land som har tilgang på kjøp av applikasjoner i butikken. Kun i 13 av de 46 landene Android Market er tilgjengelig i kan man kjøpe programvare samtidig med nedlasting.

Les også:

(Kilder: visionmobile.com, appstorehq.com, appcelerator.com, appleinsider.com)

annonse