Til hovedinnhold

El-overfølsomhet på alvor

Debatten rundt effekten av elektromagnetisk stråling på mennesker har for alvor blusset opp i 2008. Vi hører stadig oftere om folk som opplever plager av å snakke i mobiltelefon, og lavere SAR-verdi på mobiltelefoner blir mer etterspurt. Hvorvidt elektromagnetisk stråling – fra for eksempel mobiltelefoner eller sendere – kan påvirke mennesker i så stor grad at de blir syke av det, er et særlig hett tema.

Folk som opplever plager de hevder skyldes elektromagnetisk stråling kalles El-overfølsomme. Foreløpig er dette ikke en medisinsk diagnose.

Tas ikke alvor

Foreningen for El-overfølsomme (FELO) jobber blant annet for å få godkjent at ”fenomenet El-overfølsomhet kan bli registrert som en medisinsk diagnose som kan gi grunnlag for sykepermisjon, syketrygd, yrkesskade erstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager”. Daglig leder Solveig Glomsrød i FELO sier at plagene generelt ikke blir tatt på alvor.

- Vi føler at fenomenet El-overfølsomhet ikke blir tatt på alvor - verken av forskere eller helsevesenet. Det gir seg blant annet uttrykk i at foreningen og medlemmene ikke har blitt involvert i forskning om fenomenet for å komme med innspill om testmetoder og lignende, sier Glomsrød til Mobilen.no

- Helsedepartementet har opprettet en arbeidsgruppe hvor vi deltar sammen med Helsedirektoratet, Strålevernet og Folkehelsa. Ingen tiltak rettet mot El-overfølsomme har blitt gjennomført etter flere års samarbeid. I Sverige er El-overfølsomhet offentlig godkjent som en funksjonsnedsettelse, og det gis støtte til modifisering av det elektriske i hjemmet, legger hun til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Opplevde plager

Glomsrød sier videre at plagene som de El-overfølsomme opplever inkluderer ”brennende hud, svie, smerter i hodet, hodepine over til migrene, muskelsmerter, prikking, stikking i huden, svimmelhet, kvalme, øm og ”dizzy” hjerne”.

Kan du si noe om stigmatiseringen fra samfunnet som de El-overfølsomme opplever?

- Det skal noe til å tåle å stå fram med dette; Mange møter leger som sier at dette er bare tull, og begynner i psykoanalyse. Man skal ha godt forfeste for å ta dette opp i offentlige sammenhenger, for det er fortsatt en utbredt oppfatning at dette er innbilning, svarer lederen i FELO.

 Lytt og lær

Allmennlege Joe Siri Ekgren, som blant annet har besvart spørsmål på Lommelegen.no, sier at han ikke er noen ekspert på akkurat dette området. Han kjenner likevel til fenomenet.

- Jeg vet at det arbeides internasjonalt med diagnostiske kriterier for El-overfølsomhet. Det vil gjøre det vesentlig lettere å få aksept for at det er en reell sykdom. I mellomtiden er det viktig at vi leger lytter til og lærer av pasienten, og gjerne deler erfaringer med andre leger og pasienter ved at vi skriver om anonymiserte enkelttilfeller – såkalte kasuistikker – i fagtidskrifter eller faglige nettsteder, sier Dr. Ekgren til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)


Dr. Joe Siri Ekgren mener det er viktig å lytte til og lære av pasientene, og dele erfaringer med andre.

NAV stiller høye krav

For å få økonomisk støtte i forbindelse med sykepermisjon må du få godkjent kravet av Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Ettersom El-overfølsomhet ikke er anerkjent som en medisinsk diagnose, må derfor de som opplever slike plager klare seg på egen hånd.

Mange el-overfølsomme opplever det å "ikke bli trodd" når de tar kontakt med sin lege. Hvordan ville du møtt en pasient som hevdet at han eller hun var El-overfølsom?

- Et slikt møte ville gi meg mulighet til å lære noe nytt, og det er alltid spennende! I alle møter med pasienter må vi ta utgangspunkt i pasientens opplevelse av situasjonen. Spørsmålet ditt belyser et problem i helsevesenet. Leger skal ivareta pasientens helse, og er under press for å få ned samfunnets utgifter til behandling og sosiale ytelser. At leger blir bedt om å skjele til arbeidsplassens og samfunnets økonomiske interesser trekker fokus vekk fra pasientens helbred og det er uheldig, svarer Dr. Ekgren.

- Koblingen mellom sykdom og økonomiske ytelser er problematisk, ikke fordi noen få misbruker privilegiene, men fordi NAV stiller krav om "å være syk nok" - og da er rettes pasientens oppmerksomhet mot sykdom i stedet for helbred. Alle leger ville være glade for å slippe skjemautfylling og NAVs stadig økende krav om dokumentasjon, en dokumentasjon som stadig oftere tilsidesettes av NAV. Kloke hoder har tatt til orde for borgerlønn i stedet for at sykdom skal knyttes til pasientens privatøkonomi, legger han til.

Psykisk betinget?

Forskere som ikke har klart å finne en link mellom mobilstråling og plager forbundet med El-overfølsomhet, hevder at plagene heller er psykisk betinget. Mobilen.no har tidligere skrevet om norske forskere ved NTNU som konkluderte i en studie med at plagene skyldes såkalt ”nocebo-effect” – at plagene var innbilte.

- Vi er medlemmer av FELO fordi vi er 100 prosent sikre på at det er en fysisk stråleårsak bak de symptomene vi kjenner, som mange ganger kommer ganske umiddelbart (sekunder) for eksempel foran en PC. Ingen tviler på at man brenner seg når man legger fingeren på en varm kokeplate. Vi får bare ønske forskningen velkommen etter - etter hvert. Det medisinske miljøet er utrolig konservativt; De hevder en psykologisk forklaringsmodell når de støter på noe de ikke kjenner fra før og kaster bort verdifull tid hver gang det dukker opp nye fenomener, sier lederen i FELO.

- De tok feil når det gjelder magesår, det dokumenteres i disse dager at de tok feil når det gjelder ME (kronisk tretthetssyndrom), og det vil vise seg at de tar feil når det gjelder El-overfølsomhet, legger Glomsrød til.

(Artikkelen fortsettes.)


Mange mobilbrukere hevder at de blir varme i hodet av å snakke lenge i mobilen.

- Følsomme for omgivelser

Dr. Ekgren bekrefter at flere av symptomene FELO lister opp for El-overfølsomhet er klassiske, skolemedisinske tegn på inflammasjon, det vil si at immunforsvaret er aktivert. Det kan igjen føre til plager, som muskelstivhet, kvalme og svimmelhet. Han sier at et uttall diagnoser er mulig, og at gode leger er nysgjerrige, snakker med pasienten, og gjør en grundig undersøkelse før de trekker konklusjoner.

- Kropp og sinn er vevet sammen med et komplekst biokjemisk og elektromagnetisk signalsystem der høy følsomhet for omgivelsene har vært knyttet til overlevelse. Noen mennesker har høyere sensitivitet for sine omgivelser, det være seg lyd, lys, luftkvalitet, mikrober, næringsmidler, lukt, gasser, ja til og med ord - det ville være underlig om de økte nivåer av lav- og høyfrekvent elektromagnetisk stråling i vårt miljø ikke skulle påvirke oss, sier han.

- Når vi ikke forstår, kan vi alltid være nysgjerrige, avslutter Dr. Ekgren.

(Artikkelen fortsettes.)

Kjent i årevis

Lederen i FELO etterlyser mer kvalitativ forskning på området, og nevner et internasjonalt prosjekt kalt The Bioinitiative Report som et godt eksempel på det. I denne rapporten kom det nemlig frem at grenseverdien for elektromagnetisk stråling bør være langt lavere enn det Statens Strålevern opererer med i dag.

- Fenomenet El-overfølsomhet har vært kjent i flere tiår allerede, og mange har lidd unødvendig og uten noen form for hjelp fra myndighetene. For de som har hatt råd – og teknisk kompetanse – har det vært mulig å avhjelpe situasjonen noe, og kanskje komme seg tilbake til arbeidsliv. Den grenseløst invaderende trådløse teknologien gjør både at mange flere rammes og at det er blitt bortimot umulig å unnslippe. Dessuten rammes stadig yngre mennesker som må se i øynene at utdanning, yrkesvalg og mye mer faller i grus. En naturlig konsekvens er at fenomenet kommer til overflaten - ingen ønsker å bli satt fullstendig utenfor arbeidsliv og det offentlige rom, sier Glomsrød.

- Derfor krever vi at helsevesenet og NAV setter i verk tiltak for å sikre El-overfølsommes rett til tilpasning av arbeidsliv og skole, tilgang til offentlige kommunikasjon, økonomisk støtte til tiltak i hjemmet – for bare å nevne noen av de mest åpenbare områdene, avslutter FELO-lederen.

Mer om
annonse