Til hovedinnhold

Basestasjonene avsløres

Debatten har rast i lang tid over hvorvidt nettoperatørenes basestasjoner bør offentliggjøres for alle og enhver. Deler av den norske befolkningen bekymrer seg nemlig for at den elektromagnetiske strålingen fra basestasjoner kan ha en negativ effekt på folks helse, ettersom vi ikke har nok kunnskap om eventuelle skadevirkninger ved langvarig eksponering. Enkelte hevder dessuten å ha plager som skyldes nettopp slik stråling.

Post- og teletilsynet har blitt pålagt av Samferdselsdepartementet å utarbeide en database – i samråd med operatørene – som skal gjøres offentlig tilgjengelig. Nå er arbeidet med databasen omsider i gang, og etter planen vil den være klar i løpet av året.

Rikets sikkerhet
Miljøvernforbundet og andre har tatt til orde for at norske myndigheter skal offentliggjøre hvor teleoperatørenes sendere er plassert, men har tidligere år blitt møtt med påstander om at dette blant annet vil sette rikets sikkerhet i fare. Operatørenes synspunkter har vært delte, men Telenor hevder i alle fall at de er positive til en offentliggjøring, så lenge det gjøres på riktig måte. Post- og teletilsynet har fått i oppgave å legge til rette for offentliggjøringen, men på det siste halvåret har det skjedd lite. Hva skjer nå?

- Det går bedre enn fryktet. Vi er i ferd med å etablere en industrikontakt som vil står for utviklingen av databasen. Den gode nyheten er at vi har fått finansiert det. Forhåpentligvis vil databasen stå klar mot slutten av året, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Uforståelig strålingsfare
Jensen sier at de har fått relativt mange henvendelser fra bekymrede folk som lurer på hvor basestasjonene er plassert. Han nevner som et eksempel ensom skulle på tur i skogen med små barn, og som lurte på om det var trygt dersom det var en basestasjon i nærheten. Han sier at de nå ikke kan svare på alle henvendelsene, og ber folk om å vente til databasen er klar.

Har dere forståelse for at folk bekymrer seg for at elektromagnetisk stråling fra senderne kan ha en negativ helseeffekt?

- Vi selvfølgelig forståelse for det, og det er også derfor vi oppretter denne databasen, svarer Jensen.

- Det er ingen som tviler på at de som er plaget av overfølsomhet faktisk har plager – verken vi eller Statens Strålevern –, men vi sliter med å tro at de er plaget av denne strålingen. Men vi er ikke leger, sier han.

Telenor fortsatt positive til offentliggjøring
For et halvt år siden klaget NRK Brennpunkt inn Telenor til Klagenemnda for miljøinformasjon, og krevde at de utleverte informasjon om basestasjonslokasjonene slik at disse kunne offentliggjøres. NRK fikk medhold i klagen. Foreløpig har imidlertid ikke Telenor utlevert denne informasjonen til NRK Brennpunkt.

- Vi anket dette inn til nemnda. Dette gjaldt dessuten kun GSM, og var derfor et merkelig vedtak, sier dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen til Mobilen.no.

- Vi har vært – og er – en initiativtaker for offentliggjøring, men det er uheldig hvis kun Telenor må offentliggjøre sine databaser. Vi står klar til å gi vår input til Post- og teletilsynet, sier Amundsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
 

Zoom inn
Amundsen sier han var i møte med Post- og teletilsynet i forrige uke vedrørende akkurat samme sak. Han fremla da Telenors standpunkt, nemlig at det var viktig at det ikke bare var deres basestasjoner som skulle gjøres offentlig tilgjengelig, men også de som eies av Network Norway og NetCom. De diskuterte også hvordan databaseinformasjonen burde fremlegges.

- Vi skal oppgi hvor vi står på et kart, inntil et visst nivå. Det bør ikke være mulig å se alle basestasjonene på ett og samme landsdekkende kart, sier Amundsen.

Hvordan kartet vil bli seende ut er for tidlig å si noe om, men du vil sannsynligvis kunne søke på et stedsnavn eller en adresse, for så å zoome inn før basestasjonene vises når du kommer nærmere. Forumdeltaker Tom Bäcker har imidlertid postet en link til hvordan kartet ser ut i Sverige. Her må du inn på zoomnivå 400 meter før GSM, UMTS (3G) eller CDMA-basestasjonene vises på kartet.

(Artikkelen fortsettes.)
 

- Veldig gledelig
Norges Miljøvernforbund er en av de største norske organisasjonene som har deltatt aktivt i denne debatten. Sissel Halmøy er fagansvarlig elektromagnetisk stråling i Miljøvernforbundet, og har lenge kjempet for at basestasjonene skulle bli gjort offentlige.

- Det er på høy tid at vi får en slik oversikt, og det er veldig gledelig at dette endelig tas seriøst av myndighetene, sier Halmøy til Mobilen.no.

- Miljøvernforbundet har lenge bedt om en slik oversikt, så man har mulighet for å velge å unngå å kjøpe bolig der det er mye stråling, eller man kan få en forklaring på hvorfor man eventuelt har uforklarlige plager, legger hun til.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Hvordan tolke info fra databasen?
Telenor sier til oss at undrer seg over hvordan publikum skal tolke informasjonen som blir gitt i en database eller på et kart. Hvis det for eksempel står på lokasjonskartet at en basestasjon av typen "Y" sender ut "X" antall Watt, er det nærmest umulig for folk flest å vurdere informasjonen som gis. Vi fremla denne problemstillingen til Miljøvernforbundet.

- Det er riktig som Telenor sier, at om man trenger litt mer informasjon, så bør jo også det utarbeides. Dette er forøvrig informasjon som Norges Miljøvernforbund og andre eksperter på elektromagnetisk stråling kan forklare og bistå folk med - dersom ikke Strålevernet ser at dette er en oppgave de bør ta på seg, sier Halmøy.

Storm i vannglass, fri flyt av informasjon
For mange kan hele debatten rundt mobilstråling, og offentliggjøring av basestasjoner på dette grunnlaget, virke som en storm i et lite vannglass. Hvis du ikke har noen som helst bekymringer for at stråling fra mobilmastene kan være helseskadelig, bryr du deg neppe om hvorvidt du har en basestasjon et lite steinkast fra din egen hage eller balkong.

Men dersom du selv opplever plager som du tror kan skyldes elektromagnetisk stråling, vil det sannsynligvis være svært interessesant å se om det er plassert mobilmaster i nærheten av der du bor eller jobber. På en annen side, kan det være du synes det er riktig at folket har tilgang til slik informasjon – at det ikke hemmeligholdes av myndighetene – av helt andre grunner. I alle tilfeller vil altså basestasjonslokasjonene bli offentliggjort mot slutten av året, dersom alt går etter planen.

Mer om
annonse