Til hovedinnhold

Verstingene på markedet

Det blir stadig større fokus på mobilstråling i media og blant forbrukerne. I forrige uke meldte vi at Norges to største elektrokjeder vil sette SAR-verdi på prislappen i butikkene, og at andre mobilutsalg også blir mer oppmerksomme på at enkelte kunder etterlyser denne informasjonen når de skal kjøpe seg ny mobil.

Vi har likevel sjekket SAR-verdien (x Watt per kilo kroppsvev) på utvalgte populære modeller som nå selges i butikk, og samlet mobilene i en ”verstingliste”.

Hvorfor lav SAR-verdi?
Det finnes ingen konkluderende bevis fra offisielt hold som tilsier at elektromagnetisk stråling fra mobiler helseskadelig. Likevel kan det være grunn til å være ”føre var”, og ta visse forhåndsregler. Flere studier – som foreløpig ikke blir vektlagt av myndighetene rundt om i verden – antyder særlig at mobilstråling kan ha en skadelig effekt på barn og unge. Årsaken skal være at hjernen til barn ikke er fullstendig utviklet, og at den elektromagnetiske strålingen derfor trenger lengre inn. Blant voksne er det farer forbundet med kreft eller plager forbundet med El-overfølsomhet for får mest oppmerksomhet.

Statens Strålevern, som er Norges fagmyndighet for strålevern, holder fast ved at det ikke er grunnlag for å anta at mobilstråling kan være skadelig. Likevel har også de lagt seg på en ”føre var”-linje, ettersom det foreløpig er mye vi ikke vet om eventuelle skadelige helseeffekter forbundet med stråling fra mobil. Hvis du bekymrer deg for at stråling fra mobil kan utgjøre en helserisiko, bør du kjøpe en mobil med lav strålingsverdi (SAR-verdi).

Disse stråler mest
SAR-verdier over 1 W/kg anses å være høyt. Av utvalgte mobiler på markedet har disse mobilene de høyeste strålingsverdiene (SAR):
 

PRODUSENT:SAR-VERDI:
Sony Ericsson T7001,55 W/kg
Sony Ericsson G7001,55 W/kg
Sony Ericsson W9021,48 W/kg
Nokia N791,40 W/kg
HTC Touch Cruise1,34 W/kg
Sony Ericsson G5021,34 W/kg
Sony Ericsson C9021,34 W/kg
HTC Touch HD1,02 W/kg
Sony Ericsson W5951,00 W/kg
Sony Ericsson C7021,00 W/kg


SAR-verdiene er hentet fra nettsidene til produsentene. Samsung hadde ingen nyere mobiler med over 1 W/kg i SAR-verdi. LGs nettsider var ikke oppdatert med SAR-verdi for nyere modeller.

Mer informasjon om mobilstråling finner du blant annet på nettsidene til Trygg Mobil.

Mer om
annonse