Til hovedinnhold

Sannheten om mobilstråling

Strålingsfare ved mobilbruk er nemlig en debatt som har foregått i det stille i flere år, men som i den siste tiden har blusset opp, både i Norge og i andre land. Her til lands hører vi om de såkalte el-overfølsomme som rett og slett blir syke av å være i nærheten av elektriske apparater, til tross for at de fleste forskere ikke har funnet noen link mellom elektromagnetisk stråling og plagene disse menneskene opplever.

På grunn av varierende forskningsresultater, og motstridende uttalelser fra flere hold, bestemte vi oss for å gjøre et forsøk på å komme nærmere sannheten om mobilstråling. Miljøvernforbundet, en av forkjemperne for å begrense elektromagnetisk stråling i Norge, mener blant annet at saken ikke blir tatt på alvor av en rekke aktører.

Vanskelig å påvise

Tidligere har det vært hevdet at mobilstråling kunne føre til hjernesvulst. I den senere tid har det imidlertid blitt vel så vanlig å nevne plagene forbundet med el-overfølsomhet. Ifølge Forskning.no, kan slike plager inkludere stikking og svie i huden, hodepine, svimmelhet, kvalme og synsforstyrrelser. Likevel har de aller fleste forskere ikke klart å finne en sammenheng mellom mobilstråling og fysiske plager.

- Det har ikke vært mulig å påvise at mobilstråling utgjør noen fare i voksen alder, basert på de undersøkelsene som er tilgjengelig. Når det gjelder barns mobilbruk vet vi foreløpig ikke nok om strålingsfaren til å trekke noen konklusjoner, men vi utelukker ikke at det kan dukke opp noe i framtiden, sier administrerende direktør Asgeir Myhre i Teleplan til Mobilen.no.

(Artikkelen fortsettes.)

- Vår tids største miljøutfordring

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Willy Oddekalv, sier til Mobilen.no at myndighetene har sviktet det norske folk når det gjelder strålingsfaren.

- Elektromagnetisme generelt er vår tids største miljøutfordring, fordi mange later som om det ikke er noe problem. Vi har fått fokus på en rekke andre miljøsaker, men her har både myndighetene og Statens Strålevern sviktet, sier Oddekalv.

- I Norge er det Statens Strålevern som har ansvaret for å sette og gi retningslinjer, og de følger internasjonal forskning meget tett. Statens Strålevern slår kategorisk fast at det ikke er noen helserisiko forbunnet med slik ”stråling” i Norge, skriver Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge, i en kommentar på organisasjonens nettsider.

Er du bekymret for strålingsfaren ved bruk av mobil? Skriv din kommentar nederst på siden.

Latterliggjort

Miljøvernforbundet skriver på sine nettsider at stråling er et viktig og alvorlig tema, men at de ”opplever at miljøer som burde tatt dette opp til seriøs behandling bortforklarer farer, de refererer til industrifinansiert forskning, unnlater å referere fri forskning og latterliggjør målbærere av informasjon de ikke liker”. Oddekalv bekrefter overfor Mobilen.no at IKT Norge er blant aktørene de mener ikke tar saken alvorlig.

- De prøver å latterliggjøre problemet, og opptrer useriøst. Saken får ikke like stor fokus som den fortjener, men vi har innflytelse nok til å løfte den, utdyper Oddekalv.

- Bjørn Amundsen i Telenor tar en mer ydmyk holdning. Han sier blant annet at vi bør avvente før vi trekker for mange konklusjoner, legger Oddekalv til.

(Artikkelen fortsettes.)


Leder i Norges Miljøvernforbund Kurt Willy Oddekalv. Foto: Miljøvernforbundet.

Fokus på problemet

Mobilen.no lyktes ikke å komme i kontakt med dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor for å få hans uttalelser rundt mobilstråling. Lederen i Miljøvernforbundet mener uansett at det er viktig å få fokus på mobilstråling, og annen elektromagnetisk stråling.

- Problemet må løftes opp. Her har vi en fantastisk mobilteknologi som er til nytte for folk flest, men samtidig driter man fullstendig i strålingsfaren. Med tekniske nyvinninger, er det naturlig at det også vil oppstå tekniske problem. Dette har vi sett på en rekke andre områder, sier Oddekalv.

Saken i egne hender

Tidligere denne uken ble Miljøvernforbundet og Oddekalv politianmeldt av mobilselskapet MTU, etter at de hadde rasert en basestasjon på Bygdøy Allé i Oslo.

- Oddekalv gikk til kamp mot stråling. Dette er GSM-antenner som må ansees som ufarlige og som ikke krever spesielle reguleringer hva gjelder montering og lokalisering. Det såkalte UMTS-nettet har helt andre spesifikasjoner og er undergitt statlig kontroll. Oddekalv og hans forbund står bak et angrep som mangler logikk i alle retninger, sier administrerende direktør Jo Lerheim i MTU i en pressemelding.

- Når Politiet ikke gjør noe med disse ulovlige senderne, er det vår oppgave å ta saken i egne hender. Staten vil tjene penger på å dele ut ledige frekvenser til bygging av nye mobilnett, men det passer dårlig for vår nasjon. Ingen kan ta i fra Kurt Oddekalv varslerrollen, svarer lederen i Miljøvernforbundet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Større fare for barn?

Det har kommet flere antydninger på at strålingsfaren fra mobil kan være langt høyere for barn enn for voksne. Grunnen til det er at barn er under utvikling, og derfor trenger strålene lenger inn i hjernen til barn.

- Mobilstråling er et mye større problem enn folk tror. Jeg ville aldri latt et barn under 18 år bruke en mobiltelefon. Dette er fordi barns hjerner ikke er fullutviklet og dermed er mer mottakelig for stråling, avslutter Oddekalv.

Sannhetens time

Enten du stoler mest på forskerne som sier at mobilstråling ikke utgjør noen stor fare for deg og meg, eller du fester din lit til Miljøvernforbundet og de el-overfølsomme som kommer med advarsler, bør vi kunne slå fast en ting;

Sannheten er at denne debatten er ikke over.

Mer om
annonse