Til hovedinnhold

Går til sak mot mobilstråling

I delstaten California i USA har en mann gått til søksmål mot mobilprodusentene Samsung og Motorola, samt mobiloperatøren T-Mobile, etter at han fikk redusert hørselen på høyre øret, opplevde hyppig svimmelhet og fikk dårligere balanse. Han hevder nemlig at mobilbruken har skylden for dette, og at han ikke hadde fått god nok informasjon om strålingsfaren som er knyttet til bruk av mobilen.

Foreløpig foreligger det imidlertid ingen vitenskapelige bevis som skulle tilsi at stråling fra mobilen skulle utgjøre en betydelig helserisiko. Det er likevel et hett debattert tema i USA, og nylig gikk en universitetsprofessor ut med en advarsel om at upublisert forskning viste at mobilstråling er farligere enn folk flest tror.

Skadelig mobilstråling

California-mannen Michael R. Bennett brukte en Samsung-mobil daglig mellom august 2003 og desember 2005, før han byttet til en Motorola-mobil og brukte den fram til april 2006. Da opplevde han nemlig et plutselig hørselstap, ble ofte svimmel og fikk langt dårligere balanse, ifølge Intomobile. Han saksøker også mobiloperatøren T-Mobile.

I søksmålet skylder Bennett på elektromagnetisk stråling fra mobilene, og at Motorola- og Samsung-mobilene han brukte var feilkonstruert og dermed usikre. Han mener også at mobilprodusentene ikke har gitt god nok informasjon om at telefonene kunne utgjøre en strålingsfare.

Føderal sak

Nå har saken blitt flyttet fra den statlige domstolen i California til en føderal domstol. Det betyr at utfallet av rettsaken vil få presedens i liknende saker i tiden fremover.

Forskere ser ut til å være mest bekymret over strålingsfaren ved mobilbruk når det gjelder barn, ettersom hjernen ikke er fullt utviklet. Franske myndigheter har blant annet advart mot at barn og unge bruker mobilen, og i India er mobilbruk forbudt for barn på grunn av strålingsfaren.

Mer om
annonse