Til hovedinnhold

Nå får du strålingsverdi på prislappen

Det er foreløpig ikke lagt frem ”konkrete bevis” på at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner har en negativ effekt på menneskekroppen. Likevel har det kommet en rekke studier og undersøkelser som antyder at mobilstråling kan være skadelig, i tillegg til at de såkalt El-overfølsomme hevder å være spesielt sensitive til denne typen stråling. Etter mye skriverier i mediene, har derfor stadig flere lagt seg på en ”føre var”-linje – og ønsker å kjøpe mobiler med lav strålingsverdi (SAR).

Nå ser det ut til at elektrokjedene og mobilutsalgene omsider har merket seg dette, og om kort tid vil det bli vanlig å finne SAR-verdi på den samme lappen du finner pris og spesifikasjoner for en ny mobil i butikken.

Økende oppmerksomhet
Norges nest største elektrokjede Expert, bekrefter at deres selgere i større grad får spørsmål fra kundene om strålingsverdi. Det merker vi på Mobilen.no også, senest da en leser som skulle kjøpe ny mobil til sitt barn kontaktet oss, og etterlyste en ungdomsmobil fra Samsung (som for øvrig ikke kommer på det norske markedet). Til nå har ikke informasjon om strålingsverdi vært lett tilgjengelig i butikkene, men dette er altså i ferd med å endre seg.

- Det er vi i ferd med å innføre. Jeg kan ikke si at det skjer innen en uke, men om kort tid i alle fall. Årsaken er at det er et informasjonsbehov, og vi ser en økende oppmerksomhet rundt dette, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Erlimo i Expert til Mobilen.no.

Erlimo hevder at SAR-verdi vil bli oppgitt på prislappen, der du også finner informasjon om mobilens spesifikasjoner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Kommunikasjonsrådgiver Nils Erlimo i Expert.

Viktig for noen
SAR-verdi er for mange totalt uinteressant når de kjøper ny mobil; da er det utelukkende bruksfunksjonene som står i sentrum. Det er imidlertid mye ekspertene ikke vet om strålingsfaren, og særlig barn og unge under 18-20 år kan være mer mottakelige for elektromagnetisk stråling, ifølge flere studier. Uutviklede hjerner oppgis å være grunnen.

Har dere inntrykk av at mobilstråling er noe som opptar kundene i større grad enn tidligere?

- Det går litt i bølger, men når det er oppe i media tenker folk mer på det. For noen er SAR-verdi et viktig kriterium når de kjøper ny mobil, svarer Erlimo.

Allerede på plass hos Elkjøp
At interessen for SAR-verdi og mobilstråling varierer blant folk flest kan også Elkjøp bekrefte. De har imidlertid allerede listet opp strålingsverdien på prislappene i en del butikker.

- Vi har ikke inntrykk av at folk er opptatt av stråling, og det er få som kjenner til SAR-verdi. Men vi har igangsatt et prosjekt som innebærer at nye prislapper viser SAR-verdi. Dette er på plass i rundt 20 varehus, sier informasjonssjef Åshild Indresøvde i Elkjøp Nordic AS til Mobilen.no.

Et vanlig spørsmål blant kundene har riktignok vært ”Stråling? Hva er det?”, ifølge Indresøvde.

(Artikkelen fortsettes.)


Informasjonssjef Åshild Indresøvde i Elkjøp Nordic AS.

Innhenting av informasjon
Selv om produsentene har blitt flinkere til å oppgi SAR-verdi på produktkart eller i bruksanvisningen, er det langt ifra alle modeller som har denne informasjonen tilgjengelig.

- Utfordringen med å gjennomføre dette prosjektet har vært å skaffe informasjon om SAR-verdi for de ulike modellene. Vi jobber mot produsentene for å hente inn dette, sier Indresøvde.
Ved forespørsel hos Telekiosken
Markedssjef Arild Kjærnli i Telekiosken kan også bekrefte at enkelte kunder etterspør SAR-verdi på nye mobiler, men ser foreløpig ingen grunn til å oppgi denne informasjonen på prislappene.

- Telekiosken har foreløpig ikke opplevd at det er et stort behov for å ha med dette som en generell del av vår kommunikasjon. Vi oppgir selvfølgelig SAR-verdiene på den enkelte telefon ved forespørsel, sier Kjærnli til Mobilen.no.

- Vi erfarer at det har blitt noe mer oppmerksomhet rundt mobilstråling fra kundene. Det er imidlertid ikke vårt inntrykk at det generelt er et viktig kriterium ved valg av telefon. De som har fokus på dette har ofte funnet fram til en mobiltelefon med lav stråling før de kommer til butikken, legger han til.

(Artikkelen fortsettes.)
 


Ikke i fokus hos Euronics
Elektrokjeden Euronics sier til Mobilen.no at de har valgt å ikke ha med SAR-verdier på sine prislapper, men at de sjekker strålingsverdien for de mobilene som de velger ut til kampanjene sine.
- Vi har ikke mottatt noe informasjon fra Statens Strålingsvern at det er for høye SAR-verdier ved benyttelse av de mobilene vi forhandler. Ettersom det ikke foreligger tester som viser at SAR-verdiene som er på mobilene i dag utgjør noen skade for forbrukerne, har vi valgt å ikke fokusere på dette, sier produktsjef Christer Hansson i Euronics Norge AS til Mobilen.no. 
- Vi vil vurdere fortløpende om denne informasjon bør legges ut. SAR-verdier er et sjeldent tema blant våre kunder - de fokuserer i hovedsak på design og holdbarhet, i tillegg til pris og abbonnement. legger han til.
Tar i bruk QR-koder?
I forrige uke meldte vi om at såkalte QR-koder - strekkoder som inneholder informasjon eller underholdning - nå tas i bruk også i Norge. Ettersom SAR-verdi foreløpig ikke er blant de aller viktigste kriteriene for kundene, hadde det vært mulig å skjule denne - og annen informasjon - bak en strekkode, som da kunne scannes av de som ønsket mer detaljert informasjon.

Kunne dette vært en idé også for mobilutsalgene?

- Å bruke scanning er et bra verktøy for å gi kundene god informasjon. Dette vil vi vurdere for fremtiden, svarer Hansson.

- Vi jobber kontinuerlig med å gi ut tilstrekkelig utfyllende skriftlig informasjon i butikk og i nettbutikken vår, og setter stor pris på tilbakemeldinger om hva vi i Euronics kan gjøre bedre, avslutter han.

(Artikkelen fortsettes.)


Eksempler på QR-koder - har du strekkodescanner på din mobil?


Hva er lav SAR-verdi?
Den elektromagnetiske strålingen som din mobil avgir måles i SAR, i form av regnestykket ”x Watt per kilo”. For at en mobiltelefon skal være lovlig å selge på det europeiske markedet, må denne verdien være på 2 W/kg eller lavere. I Nord-Amerika er denne grensen satt noe lavere, til 1,6 W/kg.
 

Selv om maksgrensen i Norge altså er 2 W/kg, har de fleste mobiler som selges på det norske markedet en mye lavere SAR-verdi. Det er derfor vanskelig å bedømme hva som er en ”lav SAR-verdi”, delvis fordi dette blir subjektivt. Statens Strålevern retter seg etter de retningslinjene de får fra europeiske instanser, og konkluderer med at alle mobiler som har en lavere SAR-verdi enn 2 W/kg, ikke utgjør noen fare for deg. Samtidig kan det være at selv de mobilene med en SAR-verdi på rundt 0,6 W/kg kan være helsefarlige når forskningen er på plass.

Laveste strålingsverdi
En liten pekepinn til hva som er lav SAR-verdi, kan være å ta utgangspunkt i den nordamerikanske grensen, og dele den på to. Med en SAR-verdi på 0,8 W/kg eller mindre, bør den med god margin være blant de mobilene som stråler minst på markedet. Det viser også sammenlikningene vi har gjort av populære modeller som selges i butikkene.

De laveste SAR-verdiene vi har funnet til nå, er 0,47 W/kg på Nokia N95 8GB og LG KF600. Den mobilen med høyest SAR-verdi på markedet er Sony Ericsson T650i med 1,8 W/kg. Sistnevnte ville altså vært forbudt i USA og Canada. Paradoksalt nok ble Sony Ericsson T650i kåret til ”årets mobil” av miljøorganisasjonen Greenpeace på CeBIT-messen for et år siden, riktignok på grunn av lavere innhold av giftstoffer som polyvinylklorid (PVC), energiforbruk, og lignende.

Hvis stråling har noe å si for ditt neste mobilkjøp, vil du i alle fall få informasjonen lettere tilgjengelig hos elektrokjedene fra nå av.

Mer om
annonse