Til hovedinnhold

- Mobilstråling kan kurere Alzheimers

Når vi hører noe om forskning på mobilstråling er det som regel noe om at det kan ha en helseskadelig effekt på menneskehjernen (- eller kroppen, for den saks skyld), eller så er det forskere som avkrefter den negative effekten. Og omtrent samtlige forskningsprosjekter på dette området beskyldes å være kjøpt og betalt av enten telekombransjen eller miljøvernsforkjempere, avhengig av eget standpunkt. For første gang, så vidt vi vet, presenteres nå en undersøkelse som kan tyde på at mobilstråling også kan ha en positiv effekt på hjernen, noe som utvilsomt vil bli hett debattert i enkelte miljøer.

Ifølge et forskningsteam fra Florida Alzheimer’s Disease Research Center kan nemlig mobilstråling potensielt være helbredende for demens- og Alzheimer-pasienter melder BBC.co.uk.

Testet på mus
På test-laben ble 96 mus, de fleste av dem genetisk påført symptomer på Alzheimers, eksponert for den elektromagnetiske strålingen en mobiltelefon avgir for to ganger én time hver dag i 7-9 måneder. Over lengre tid viste forskningen at den elektromagnetiske mobilstrålingen hadde en betydelig forebyggende effekt på unge mus med genetisk påført demens, samt at eldre mus med sykdommen virket kurert for hukommelsestap etter eksponeringen. Det tok imidlertid flere måneder før laboratoriemusene oppnådde fordelene.

- Det vil ta litt tid å avgjøre nøyaktig hvilke mekanismer som er berørt av disse gunstige hukommelseseffektene. Men en til er klart; de kognitive fordelene av langvarig elektromagnetisk eksponering er reelle, fordi vi så det i både forebyggende- og behandlingsbaserte eksperimenter som involverte Alzheimer-mus, så vel som vanlige mus, sier forskningsleder Gary Arendash til BBC.co.uk.

Men å forske på tilsvarende helseeffekter for oss mennesker kan ta flere år. Dessuten påpeker forskningsteamet at det tok måneder før de oppdaget effekten på mus, og at det derfor kan ta flere år med tilsvarende behandling for at et menneske med demens vil få utbytte av tilsvarende elektromagnetisk behandling. Forskningsteamet fra Florida har tidligere hevdet at høyfrekvent stråling kan være positivt i behandling av Alzheimer-pasienter, mens lavfrekvent stråling – for eksempel fra telefonlinjer eller strømlinjer – kan ha motsatt effekt. Testmusene hadde for øvrig ingen merkbare skader på hjernen eller vitale organer ved obduseringen i etterkant.

Kilde: DagensIT

Mer om
annonse