Til hovedinnhold

Vil nekte skolebarn å bruke mobil

Eksperter på elektromagnetisk stråling klarer ikke å bli enige om hvorvidt mobilstråling utgjør en reell trussel for folks helse. Likevel er det noe større enighet om at barn er mer utsatt for dette enn voksne, fordi hjernen deres ikke er fullstendig utviklet – og strålingen går derfor dypere inn.

I dag melder NRK at Frankrike vil forby mobiltelefoner i skolen, samtidig som en amerikansk ekspertgruppe på området vil forby barnemobiler, ifølge Dagbladet.

Føre var, eller ulv, ulv?
I over et år har vi på Mobilen.no forsøkt å finne ut om det er hold i påstandene om at stråling fra mobiltelefoner faktisk kan være helseskadelig. Det kommer stadig rapporter fra utlandet – særlig USA – som kan virke alarmerende, samtidig som Norges Miljøvernforbund og Foreningen for El-overfølsomhet her i Norge ikke er i tvil om at mobilstråling kan gjøre oss syke. Statens Strålevern gikk først ut og benektet at det var en reell fare, men besluttet deretter å moderere seg til et ”føre var”-standpunkt, med forsikringer om at det høyst sannsynlig ikke voldte noen skade å bruke mobiltelefonen. Majoriteten av internasjonale forskere på området har ikke funnet noe som skulle tilsi at mobilstråling er skadelig. Noen av disse forskerne står riktignok på lønningslisten til selskaper som har interesse av å opprettholde mobiltelefonen som et attraktivt produkt; Men når vi ser at strålingsverdiene på nye mobiltelefoner blir stadig lavere, er det mest naturlig å tolke dette som at produsentene ønsker å imøtekomme folkets frykt for mobilstråling.

Når det hele tiden dukker opp nye studier som kan bevise at stråling fra mobiltelefoner kan være helseskadelig, og uken etter kommer det en studie som motbeviser det, blir det vanskelig for oss forbrukere å ta et standpunkt i saken; Det blir litt som å rope ”ulv, ulv!”, og til slutt er det ingen som bryr seg – enten faren er reell eller ikke.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Fransk forbud i skolen
Det må derfor noe stort til for at verden skal åpne øynene. Når Frankrike nå foreslår å forby mobiltelefoner i skolen, skaper det oppstuss. Folk hører. Også de som for lengst har avskrevet faren ved mobilstråling, trådløse nett og mobilmaster lytter nå. Det gjelder barns bruk av mobiltelefoner, og av alle argumenter vi har hørt de siste par årene mot stråling fra mobiler er det nettopp det at strålingen trenger dypere inn i barns hjerner som virker mest troverdig. Når 275 av 2 500 internasjonale studier om mobilbruk – 11 prosent – viser at elektromagnetisk stråling kan være helsefarlig, er det et høyt nok tall til at den franske regjeringen vil forby skolebarn å bruke mobil.

- Vi ønsker å legge oss på et føre var-prinsipp i forhold til barn. En del av studiene viser at stråling fra mobiltelefoner kan skade barns utvikling. Dette er fordi barns kranier ikke er ferdig utvokst. Dermed trenger strålingen lettere gjennom hodeskallen hos dem enn hos voksne. 11 prosent er en så betydelig andel av forskningen at vi ikke kan neglisjere det, sier statssekretær i det franske økologidepartementet, Chantal Jouanno (UMP), til NRK Puls.

Lovforslaget møter imidlertid motstand fra franske skolebarn og lærere.

Clinton-rådgiver: - Forby mobiltelefoner for barn
Samtidig blåser Dagbladet opp på sin forside i dag at en amerikansk ekspertgruppe vil forby mobiltelefoner til barn. I motsetning til i Norge, selges det barnemobiler – mobiltelefoner som er beregnet på barn ned i 4-5-årsalderen – i USA. Det bør forbys, ifølge professor Devra Davis, ”leading author” i FNs Klimapanel som i 2007 vant Nobels fredspris og tidligere rådgiver til President Clinton, som nå leder en ekspertgruppe på strålingsfarer forbundet med bruk av mobiltelefoner.

- Vi befinner oss midt i et globalt eksperiment. Vi er nødt til å ta føre var-tiltak. Det er for risikabelt å vente på langtidsvirkningene av bruken av mobiltelefoner, sier Davis til Dagbladet.

Hun sier videre at det er særdeles uansvarlig å markedsføre mobiltelefoner til femåringer når vi ikke vet hvilke konsekvenser langvarig bruk kan få for dem.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Tiltak…
Interesseorganisasjoner som er kritiske til mobilstråling er generelt flinke til å rope varsko når en ny studie som støtter deres syn dukker opp. Men noen forslag til hva som bør gjøres – foruten å sende Norge tilbake til ”steinalderen” – er som regel vanskelig å spore. Ekspertgruppen til Davis har imidlertid kommet opp med noen punkter de mener bør iverksettes umiddelbart:

·         Forby mobiltelefoner for barn

·         Krev helseadvarsler på mobiler, slik det er på sigarettpakker.

·         Bygg bare mobiltelefoner som virker med ørepropper eller handsfree. Dette for å unngå oppvarming av, og potensiell skade på hjernen.

·         Innfør tusen ganger svakere stråling fra mobilmaster og trådløse innrettninger.

·         Innfør tunge avgifter på mobiler, som igjen finansierer uavhengig forskning på mobiltelefoner og helserisiko.

Statens Strålevern svarer i Dagbladet at det er for radikalt å forby barn å bruke mobiltelefoner, ettersom mange nå har behov for å holde kontakt med foreldre via mobilen. Å merke mobilene med advarsler blir ”å gå for langt”, ifølge direktør Gunnar Saxebøl i Statens Strålevern, som derimot mener at tydeligere merking av SAR-verdi er på sin plass. Han er imidlertid skeptisk til kun å tillate bruk av mobilen med et håndsett.

- Det vil ikke være et føre var-tiltak, mer i retning av et tiltak som gjør det veldig vanskelig å bruke mobilen. Det blir å dra det for langt å si at nå skal man bare kunne bruke handsfree, sier Saxebøl til Dagbladet.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Bør vi bekymre oss?
Statens Strålevern ser ingen grunn til å redusere gjeldende grenseverdier for eksponering fra radiofrekvente felt, ettersom de følger anbefalingene til ICNIRP – den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. Likevel advarer pådriverne for strengere regulering av stråleverdier, kanskje synligst ved Miljøvernforbundet, at konsekvensene kan bli fatale dersom vi ikke griper inn nå. Slik situasjonen er, og har vært de siste årene, er mangelen på soleklare konkrete bevis den åpenbare årsaken til at norske myndigheter ikke senker grenseverdiene. Det må nok imidlertid en stor avgjørelse til, som for eksempel at Frankrike forbyr bruk av mobiltelefoner i skolen, før Norge og resten av verden tar signalet.

På bakgrunn av flere studier som konkluderer med at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster kan være helseskadelig, er det neppe uklokt å legge seg på en føre var-linje – særlig når det gjelder barns mobilbruk. Er du bekymret for mobilsurfing bør du først og fremst kjøpe en mobil med lav SAR-verdi (strålingsverdi) og bruke headsett.

Er det riktig å nekte barn å bruke mobiltelefon i skolen på grunn av antatte farer forbundet med mobilstråling? Diskuter i forumet under artikkelen.

Mer om
annonse