Til hovedinnhold

Dropp venneabonnementet

Det har lenge vært debattert hvorvidt såkalte venneabonnement lønner seg for mobilbrukere flest. Den generelle oppfatningen er at du må ringe langt mer enn gjennomsnittet – nærmere 1.000 minutter i måneden – før det vil lønne seg å velge et slikt mobilabonnement. Dette er nødvendigvis ikke helt riktig, men du bør i det minste ha en rimelig god oversikt over hvilken mobiloperatør dine venner og kjente har, før du binder deg til et venneabonnement.

Vi definerer venneabonnement og vennetjenester som de abonnementene og tjenestene som gir abonnenten tilnærmet ubegrenset antall samtaler uten minuttpris - til et betydelig antall mobilkunder i Norge. Vi ser likevel store forskjeller på abonnementskonseptene som dekkes av denne definisjonen, nemlig rene venneabonnement, vennetjenester og fastprisabonnement.

Under lupen

Det er i dag bare to rene venneabonnementer igjen på det norske mobilmarkedet, nemlig Telenor Fri Venner og Tele 2 Kompis. Netcom og Chess har i stedet tilleggstjenestene Netcom Venner og Chess Friends som kan knyttes opp mot et abonnement fra disse operatørene. Vi har valgt å se på abonnementene Netcom Smart Talk og Chess King - ettersom disse var anbefalt fra operatørene – medregnet fordelene og kostnadene ved de respektive vennetjenestene. Telenor har også en slik tjeneste, kalt Fri Kontakt, som vi har tatt med i vurderingen.

Vi ser også at noen operatører tilbyr fastprisabonnementer, som for storbrukere kan være et alternativ til venneabonnement og vennetjenester. Med et slikt abonnement kan du ringe uten minuttpris til hele kundegrupper, uavhengig av operatør. Det vil si alle mobilkunder i Norge, men kan også inkludere fasttelefon eller svenske mobilkunder også. Her har vi sett på Tele 2 Snakkis, Talkmore Fastpris og MTU Fastpris.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Venneabonnement – passer ditt ringemønster?

Telenor Fri Venner og Tele 2 Kompis er rene venneabonnementer og gir deg muligheten til å ringe uten minuttpris til den samme operatøren som deg. Det vil si at den totale kundemassen til Telenor og Tele 2 i Norge – henholdsvis ca. 2 millioner og ca. 450.000 - spiller en avgjørende rolle dersom du ikke har oversikt over hvilke operatører dine venner har. Netcom Smart Talk kombinert med tjenesten Netcom Venner og Chess King kombinert med tjenesten Chess Friends er sammenlignbare med disse venneabonnementene. Netcom og Chess har en kundemasse i Norge på henholdsvis ca. 1,2 millioner og i overkant av 350.000 kunder.

Konklusjonen vi kom fram til er at venneabonnement sjeldent lønner seg for folk flest, ettersom det finnes rimeligere alternativer både for de som ringer mye og de som ringer litt mindre. Det største problemet er likevel at abonnementene er uoversiktlige. Grunnen til det er det er at vanlige mobilbrukere ikke har oversikt over hvilke operatører vennene har, noe som gjør det nærmest umulig å vurdere om et slikt abonnement passer deres ringemønster.

Når er det lønnsomt?

For å tjene på et venneabonnement må du som kunde først og fremst ha god oversikt over ditt eget ringemønster og i tillegg vite hvilke av dine venner som har den samme operatøren som deg. Dersom en vennegjeng går sammen om å velge samme operatør og venneabonnement – og samtidig ringer svært sjelden til venner med andre operatører – kan denne typen abonnement lønne seg. Er du derimot en av de mange mobilbrukerne som ikke har peiling på hvilken operatør dine venner og kjente har, vil det sannsynligvis ikke lønne seg for deg å velge et rent venneabonnement.

Selv om du kan ringe for 0 kroner i minuttet til hundretusenvis av norske mobilkunder, betyr ikke det at det nødvendigvis er lønnsomt for deg. Grunnen til det er at det er høy oppstartpris, høy månedsavgift og/eller høy minuttpris til øvrige operatører. Derfor ser det ut til at de tradisjonelle venneabonnementene er på vei ut av markedet, og blir i stedet erstattet av vennetjenester eller fastprisabonnement.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Vennetjenester – for mange?

Flere og flere operatører har lansert det vi kaller vennetjenester. Dette er tilleggstjenester du kan legge til ditt eksisterende mobilabonnement, og som gir deg muligheten til å ringe uten minuttpris til den samme operatøren. Både Telenor, Netcom og Chess har slike vennetjenester. Fordelen ved å velge en vennetjeneste i stedet for et venneabonnement, er at du kan først finne et mobilabonnement som passer ditt ringemønster, og deretter legge til en vennetjeneste som gir deg fordelen av å kunne ringe alle operatørens kunder, dersom du tror du vil tjene på det.

Hvis vi antar at de du ringer til er normalfordelt blant den totale kundemassen i Norge (rundt 5,2 millioner mobilabonnementer), vil det lønne seg med vennetjenestene Telenor Fri Kontakt og Netcom Venner dersom du ringer for mer enn 127 kroner i måneden (kun minuttpris). Dette er beregnet ut fra abonnementspris og operatørens kundemasse. Med samme utgangspunkt må du imidlertid ringe for nærmere 700 kroner i måneden før det lønner seg med tjenesten Chess Friends, på grunn av langt lavere kundemasse og relativt høy månedspris. Du kan sjekke din siste faktura for å finne ut hvor mye du ringte for.

Dersom en vennegjeng går sammen om å velge samme operatør – og samtidig ringer minimalt til øvrige operatører – kommer derimot Chess Friends best ut, ettersom du i tillegg til fri taletid også får fri SMS og MMS, samt slipper oppstartsavgift, dersom du ringer andre Chess-kunder.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Fastprisabonnement – for storbrukerne

Som et alternativ til venneabonnement og vennetjenester, har stadig flere operatører begynt med såkalte fastprisabonnementer. Felles for fastprisabonnementene er at du kan ringe uten minuttpris til alle norske mobilkunder – uavhengig av operatør –, noe som betyr at du slipper å huske hvilke av dine venner og kjente som har samme operatør som deg. Vi har sett på Tele 2 Snakkis, Talkmore Fastpris og MTU Fastpris.

Det er først og fremst storbrukerne av mobiltelefonen som vil kunne tjene på et fastprisabonnement. Månedsprisen på et slikt abonnement er langt høyere enn de fleste andre typer abonnement, men til gjengjeld kan du ringe tilnærmet ubegrenset til alle dine venner og kjente. Alle de tre operatørene har nå en øvre grense på 3.000 minutter – tilsvarende 50 timer – i måneden.

For at det skal lønne seg med et fastprisabonnement må du – på grunn av den høye månedsprisen – ringe mer enn 700 minutter med et normalt forbruk av SMS og datatjenester. Med andre ord må du være en såkalt storbruker før dette vil være lønnsomt.

Sjekk ditt ringemønster

Vår endelige konklusjon er at når du skal velge et nytt mobilabonnement bør du sjekke hvordan mobilbruken din er for øyeblikket og danne deg et bilde av ditt ringemønster. Deretter anbefaler vi at du bruker abonnementskalkulatorene Ringepriser og Telepriser til å finne frem til de abonnementene som er mest lønnsomt for deg, basert på ditt ringemønster.

Ringepriser og Telepriser tar imidlertid kun hensyn til pris, så dersom du ikke ønsker å bytte operatør kan du for eksempel bytte til det billigste mobilabonnementet fra denne operatøren. Faktorer som dekningsforhold, kundeservice eller pålitelighet er heller ikke dekket av disse tjenestene.

Mer om
annonse