Til hovedinnhold

- Urimelig overfor oss

Det er nemlig slik at Post- og teletilsynet (PT) reguler hvor mye hver enkelt operatør kan kreve for såkalt terminering av samtaler i mobilnettet. MTU er i ferd med å bygge ut sitt eget mobilnett – i likhet med Tele 2 og Network Norway – og har derfor fått status som en ”betydelig aktør” på det norske mobilmarkedet av PT.

Som følge av dette, blir betingelsene til MTU langt dårligere enn det de var tidligere med tanke på termineringspriser, noe som er direkte årsak til at MTU nå vil vurdere sin mobilsatsning fremover. Samtidig har MTUs videre planer om utbygging av eget nett blitt lagt på is.

Termineringspriser?

Du lurer kanskje på hva ”termineringspriser” betyr? Post- og teletilsynet definerer det som følger:

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett. Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett.

Det betyr at MTU – som en ”betydelig aktør” – ikke får like store termineringsinntekter på samtaler til egne kunder som det de hadde kalkulert med i forkant av nettutbyggingen, melder Teleavisen.

Usikker framtid

Administrerende direktør Jo Lerheim i MTU sier til Teleavisen at mobiloperatøren går en usikker framtid i møte, etter at PT valgte å kategorisere MTU som en ”betydelig aktør” på det norske markedet. Det medfører altså at termineringsprisene til MTU reduseres.

- Ikke bare anser vi dette som urimelig overfor oss som nye aktører, men det skaper også en usikkerhet på lengre sikt. Når spillereglene kan endres én gang slik som man prøver på nå, hvilken garanti har vi for at det ikke kommer nye endringer etter reguleringsperiodens utløp i 2010? sier Lerheim til Teleavisen.

Stanser utbyggingen

Mobilkonsernet er godt i gang med å bygge ut sitt eget mobilnett, og vil i løpet av kort tid ha dekning i Bergen og Stavanger, i tillegg til Stor-Oslo. I Trondheim har imidlertid utbyggingen stanset opp som følge av prisreguleringen til PT.

- Vi gjennomfører utbyggingen der vi har gjort avtaler og kjøpt inn utstyr. Våre nett i Bergens- og Stavanger-området testes nå og vi planlegger å slå dem på i løpet av oktober. Men med den usikkerheten som nå er skapt kan vi ikke forplikte oss til videre utbygging, sier Lerheim.

En annen konsekvens av prisreguleringen er at MTU måtte sette en øvre grense på 3.000 ringeminutter på abonnementet MTU Fastpris.

Mer om
annonse