Til hovedinnhold

Norge dyrest i Norden på mobiltelefoni

Synes du mobilregningen din er i høyeste laget? En ny studie over OECD-landene viser at Norge faktisk er dyrest i Norden når det gjelder mobilutgifter. Studien har beregnet mobilkostnadene for lavt, middels og høyt forbruk og sammenlignet mellom de 30 OECD-landene.

Men selv om Norge er dyrest i Norden, ser det langt bedre ut sammenlignet med de øvrige landene. For lavt og middels forbruk havner Norge på en fjerdeplass, mens for høyt forbruk inntar vi sjuendeplassen. Det er imidlertid verdt å bemerke at OECDs brukskalkuleringer etter vår oppfatning ikke stemmer veldig godt overens med en gjennomsnittlig norsk brukers mobilutgifter. OECD har nok i alle fall beregnet færre tekst- og bildemeldinger i sitt snitt, enn det som er tilfellet her til lands.

Lavt forbruk: 360 samtaler, 396 SMS, åtte MMS på ett år. (OECD)

Middels forbruk: 780 samtaler, 600 SMS, åtte MMS på ett år. (OECD)

Høyt forbruk: 1680 samtaler, 660 SMS, 12 MMS på ett år. (OECD)

Norges fasit for lavt forbruk blir 86,72 dollar – 539,68 kroner –, for middels forbruk 165,33 dollar – 1028,80 kroner –, og for høyt forbruk 298,14 dollar – 1855,24 kroner.

Til sammenligning må amerikanske mobilbrukere med middels forbruk ut med 635,85 dollar – nesten 4 000 kroner i året –, mens storbrukerne i Spania betaler 956,86 dollar – altså 5 995,91 kroner. Det er med andre ord ikke så alt for ille likevel her i Norge.

Mer om
annonse