Til hovedinnhold

Ludo versus røkla

Mobilgründer Idar Vollvik har omsider fått sitt nye mobilselskap i drift, og i første omgang kan du velge mellom to abonnementer (og et kontantkort) fra Ludo Mobil. Vollvik har vært krystallklar i løpet av den langdryge lanseringsprosessen på at Ludo Mobil skal være en lavprisaktør som konkurrerer om å være billigst. Det er en tøff oppgave for en ny aktør i dagens marked – særlig når Vollvik & co. må leie all nettkapasitet av en annen operatør (Telenor).

Men mange husker hva Vollvik fikk til med Chess for noen år siden, så det er ingen grunn til å avskrive den eksentriske finansmannen riktig ennå. Vi tar oss friheten til å måle Ludo Mobils abonnementer opp mot tilsvarende abonnementer fra Vollviks konkurrenter.

Rød Ludo vs. Chess On 10t
Chess var først til å lage en mindre pakke med ringeminutter og SMS til en fast månedspris – en naturlig utvikling etter en tid med fastprisabonnement á la Talkmore Fastpris (3 000 ringeminutter), og det større pakkeprisabonnementet One Call Full Pakke (1 500 ringeminutter, 150 SMS, 15 MMS, 25 MB datatrafikk). Med Chess On 10t er de korte fakta som følger:

Chess On 10t.
Månedspris: 249 kroner
Minuttpris: 600 inkl. ringeminutter (deretter 69 øre/min.)
Tekstmeldinger: 300 inkl. SMS (deretter 39 øre/SMS)
Bildemeldinger: 99 øre per MMS.
Datatrafikk: 98 øre per MB (maks. 20 kr./dag)
Etablering: 0 kr./portering, 249 kr./nytt nummer.
(Artikkelen fortsettes.)

Det er relativt innlysende – som vi har påpekt tidligere – at Ludo Mobils abonnement Rød Ludo er ”sterkt inspirert”, for å være snill, av Chess On 10t. Er vi litt krassere i tolkningen fremstår Ludo-abonnementet som et rent plagiat, bare med marginalt lavere månedspris. Se bare her:

Rød Ludo
Månedspris: 239 kroner
Minuttpris: 600 inkl. ringeminutter (deretter 68 øre/min.)
Tekstmeldinger: 300 inkl. SMS (deretter 38 øre/SMS)
Bildemeldinger: 1,95 kroner per MMS.
Datatrafikk: 4 kroner per MB (maks. 20 kr./dag)
Etablering: gratis

Vi ser altså at du betaler ti kroner mindre per måned for like mange ringeminutter og tekstmeldinger hvis du velger Rød Ludo. Sistnevnte har også gratis etablering hvis du trenger nytt mobilnummer. Chess On 10t knuser imidlertid Ludo Mobil på datatrafikk – fire ganger rimeligere – og har samtidig en MMS-pris som nesten er dobbelt så billig som med Ludo Rød. At Ludo Mobil krever ett øre mindre per minutt og per SMS utover den inkluderte mengden ringeminutter og SMS, har mindre betydning for deg som kunde – men kan gjøre at Rød Ludo havner høyere på listen hos Telepriser, eller på resultatlisten når du bruker priskalkulatoren Ringepriser. Konklusjonen er at Ludo Rød og Chess On 10t. nærmest er identiske, men dersom du sender veldig mange MMS – bildemeldinger – hver måned, eller særlig bruker internett på mobilen jevnlig, bør du velge Chess On 10t.
(Artikkelen fortsettes.)

Gul Ludo vs. Tele2/Chess/Djuice
Det andre Ludo-abonnementet – Gul Ludo – følger samme prismodell som en rekke andre operatører har for sine abonnementer; Du får samme oppstartspris, minuttpris og SMS-pris, og abonnementet har ingen månedspris. Dette skal gjøre det enklere for deg som kunde å få kontroll over dine mobilutgifter. Tre av abonnementene med samme prismodell som Gul Ludo er Tele2 Star, Chess Easy og Djuice Simply.

 Mnd.prisPer minuttOppstartSMSMMSData
Gul Ludo0 kr.36 øre36 øre36 øre1,36 kr.4 kr./MB
Tele2 Star0 kr. (99 kr.min.fak)35 øre35 øre35 øre1,99 kr.12 kr./MB
Chess Easy0 kr. (99 kr.min.fak)39 øre39 øre39 øre1,39 kr.7 kr./MB (maks 20 kr./dag)
Djuice Simply0 kr. (49 kr.min.fak)40 øre40 øre40 øre1,99 kr.5 kr./MB

Vi ser at selve ringeprisene varierer mellom 35- og 40 øre, men det trenger ikke ha all verdens betydning, og vi bør derfor fokusere mer på de øvrige prisene. Det er verdt å merke seg at Gul Ludo ikke har – så vidt vi kan se – minimumsfakturering (et minstebeløp du må betale hver måned, selv hvis du ikke har ringt for beløpet), og det kan være vesentlig for de som ikke bruker mobilen så ofte – eller som av jobbmessige eller andre grunner ikke bruker mobilen i Norge noen måneder i løpet av året (student i utlandet?). Djuice Simply-kunder faktureres med 49 kroner per måned, mens med Chess Easy og Tele2 Star er minimumsfaktureringen satt til 99 kroner per måned.
Gul Ludo og Chess Easy har lavere MMS-pris - noe som kan være vesentlig dersom du ofte sender bildemeldinger. Mer interessant i disse dager, hvor mobilsurfebølgen skyller over det ganske land, er imidlertid prisen du betaler per megabyte for å surfe på internett via mobilen. Merk at Tele2 med abonnementet Star - som har ringepriser på ett øre lavere enn Gul Ludo - tviholder på sine anakronistiske datapriser på latterlige 12 kroner per megabyte (inntil 20 megabyte, derette 8 kroner per MB). Det er derfor lurt av Vollvik & co. å legge dataprisen lavere - på 4 kroner per MB -, selv om de samtidig burde innført en maksgrense per dag - slik som med Chess Easy -, eller senket prisen ytterligere ned mot en krone per megabyte - som er markedets laveste nivå for løpende datapriser per i dag.

Er Ludo Mobil billig?

Ludo Mobil har utvilsomt plassert seg blant lavprisaktørene på det norske markedet med sine to abonnementer. Men man kan spørre seg hvor lurt det egentlig er å kopiere - med ytterst få variasjoner - to prismodeller som allerede eksisterer hos andre aktører, fremfor å komme med noe nytt og spennende -slik vi opprinnelig ble lovet av Vollvik & co. i forkant av lanseringen.
Det gjenstår å se hva Ludo Mobil vil selge under navnet Blå Ludo, men vi håper det ikke er noe vi kan kalle plagiat eller etterlikning av eksisterende prismodeller på markedet - slik Gul og Rød Ludo unektelig er.
For å finne det mobilabonnementet som er best egnet til ditt bruk, bør du prøve priskalkulatoren Ringepriser.
 

Mer om
annonse