Til hovedinnhold

Blå Ludo dyrere enn antatt

Idar Vollvik & co. kan potensielt ta et stort kundejafs fra andre operatører med abonnementet Blå Ludo, et helt nytt abonnementskonsept på det norske markedet. Ideen er god, og konseptet er utprøvd med hell i Danmark (Telia Flex). Det spørs likevel om ikke Ludo Mobil har lagt prisnivået alt for høyt til å få stempelet ”desidert billigst”, slik Telia Flex fikk i Danmark.

Ettersom det ikke finnes tilsvarende abonnementer til Blå Ludo i Norge, har vi sammenlignet abonnementet med øvrige abonnementer som inkluderer en mengde ringeminutter eller SMS - altså pakkepris- eller fastprisabonnementer.

Bygg ditt eget abonnement
Med Blå Ludo kan du altså sette sammen ditt eget abonnement, basert på hvor mange SMS og ringeminutter du tror du behøver på en måned. Jo større pakke med SMS og ringeminutter, jo lavere blir snittprisen. Du må imidlertid ha god oversikt over eget forbruk – og det bør samtidig være et visst volum på enten ringeminutter eller SMS – for at Blå Ludo blir et billigere alternativ enn for eksempel Rød Ludo og andre lignende pakkeprisabonnementer.

Det er utvilsomt et genialt konsept – å kunne skreddersy et abonnement etter eget forbruk –, men la oss se hvordan Blå Ludo gjør det i en prissammenligning med øvrige abonnementer på markedet.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Blå Ludo vs. pakkepris
Det er mest nærliggende å sammenligne Blå Ludo med et pakkeprisabonnement. Med et slikt abonnement har operatøren – ikke du – satt sammen en pakke med inkluderte ringeminutter og SMS som gir deg bra valuta for pengene hvis du bruker opp den angitte mengden. Fordelen med Blå Ludo er eksempelvis at du kan velge en haug av SMS-er, men nesten ingen ringeminutter, dersom du stort sett sender SMS – og sender mange av dem.
 

 Blå LudoRød LudoChess On 10t.Talkmore MiniOne Call Full PakkeTele2 Flex
mnd.pris160-600 kr.222 kr.249 kr.199 kr.299 kr.199 kr.
inkl.min120-12006006005001 500400
inkl.SMS200-100030030050150225
data95 øre/MB4 kr./MB98 øre/MB, makspris 20 kr./dag5 kr./MB25 MB inkl., 99 øre/MB5 kr./MB
MMS1,30 kr.1,50 kr.99 øre1,69 kr.15 inkl., 1,98kr.99 øre
- - - - - - -

 
For 199 kroner får du 400 ringeminutter og 225 SMS med Tele2 Flex. Velger du laveste nivå på både ringeminutter og SMS med Blå Ludo får du til sammenligning 120 ringeminutter og 200 SMS til 160 kroner per måned. For de 40 kronene som skiller, får du altså 280 flere ringeminutter og 25 flere SMS ved å velge Tele2 Flex, og det blir derfor et rimeligere alternativ enn Blå Ludo.

Hever du nivået litt, og velger for eksempel 500 SMS til 180 kroner pluss 120 ringeminutter til 70 kroner (totalt 250 kroner, altså), får du langt flere SMS inkludert enn de øvrige abonnementene i tabellen, men samtidig langt færre ringeminutter. Dette kan altså være gunstig for de som sender mange SMS, men samtidig må vi påpeke at NetCom har SMS-Mania (2 000 SMS for 200 kroner per måned) som en tilleggstjeneste, og med et NetCom-abonnement uten månedspris, fremstår dette som en enda billigere løsning for de aller mest SMS-gærne mobilbrukerne.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Fokuserer vi på ringeminutter, kan vi for eksempel velge 300 ringeminutter for 150 kroner pluss 200 SMS for 90 kroner per måned (totalt 240 kroner), men da fremstår blant annet Rød Ludo som et langt bedre valg. Hever vi antall inkluderte ringeminutter med Blå Ludo, får du dessuten mer for pengene med One Call Full Pakke – som også har en mengde datatrafikk, samt MMS-er inkludert. Ludo Blå kommer generelt dårligere ut på pris for bruk utover den inkluderte mengden ringeminutter og SMS (ikke tatt med i tabellen), men har i alle fall markedets laveste løpende datapris på dette abonnementet, noen få øre rimeligere enn hos One Call og Chess (som dessuten også har makspris på 20 kroner per dag). Vi går derfor videre til fastprisabonnementer.

Fastpris eller Blå Ludo for storbrukerne?
Vi ser altså at prisene ligger litt i høyeste laget for at Blå Ludo kan konkurrere med pakkeprisabonnementene. Men hva med fastpris? Slike abonnementer er beregnet på de som bruker mobilen ofte, og inkluderer som regel hele 3 000 ringeminutter til rundt 3-400 kroner per måned.
 

 Blå LudoTalkmore FastprisTele2 SnakkisChess On 50t.Ucan2 Fastpris
mnd.pris160-600 kr.349 kr.199 kr.350 kr.379 kr.
inkl.min120-12003 0003 000 (eks.oppstart)3 0003 000
inkl.SMS200-1000150ingen (39 øre)ingen (34 øre)100
data95 øre/MB5 kr./MB12 kr./MBMakspris 20 kr./MB.ikke oppgitt
MMS1,30 kr.1,69 kr.1,89 kr.1,69 kr./MBikke oppgitt

Tar vi utgangspunkt i et høyere forbruk med Blå Ludo, og velger øverste nivå for ringeminutter – altså 1 200 minutter for 350 kroner – og laveste nivå for SMS – altså 120 SMS for 90 kroner – blir månedsprisen 440 kroner. Målt opp mot Talkmore Fastpris, får du 1 800 færre ringeminutter og 30 færre SMS, for 91 kroner mer per måned hvis du velger Blå Ludo. Det fremstår som svært ulønnsomt. Vi får samme omtrent samme regnestykke dersom vi sammenligner med de andre abonnementene i tabellen ovenfor, selv med manglende prisinformasjon med Ucan2 Fastpris og før vi har tatt for oss eventuelt overforbruk.

Genialt konsept, feil prisnivå
Som antydet ved lanseringen av Blå Ludo, er selve konseptet genialt. Ludo Mobil har imidlertid feilberegnet nokså kraftig med prissettingen dersom målet var at Blå Ludo skulle bli Norges desidert billigste abonnement – slik Telia Flex ble ønsket velkommen på det danske markedet.

Å gi mobilbrukeren større kontroll over sitt eget abonnement ved å velge hvilke aspekter som skal være billige, er utvilsomt et konsept som ville fungert bra på beviste, norske mobilbrukere. Men for at Blå Ludo skal oppnå status som et billig abonnement, må prissatsene senkes betraktelig – i alle fall så det kan konkurrere med pakkeprisabonnementene. Vi savner dessuten rabatt på datatrafikk.

Mer om
annonse