Til hovedinnhold

De beste billigabonnementene

Det finnes en haug av abonnementer som er beregnet på en rekke forskjellige brukere. Noen ringer mye og ofte, og bør som regel velge et abonnement som passer for storbrukere, eller velge et pakkeprisabonnement som inkluderer en mengde ringeminutter og SMS (- samt MMS og datatrafikk, eventuelt). Ringer du derimot sjelden, og samtidig sender få tekstmeldinger – og kanskje ikke bruker datatrafikk i det hele tatt – vil det heller lønne seg å velge et abonnement hvor du får noe gratis, eller at de faste satsene er temmelig lave. Den enkleste måten å finne det abonnementet som passer best i forhold til ditt ringemønster, er å bruke priskalkulatoren Ringepriser. Her plotter du inn cirka hvor lenge og ofte du ringer hver uke, hvor mange meldinger du sender, samt hvor mye datatrafikk du eventuelt bruker. Deretter vises de rimeligste alternativene.

Vi har denne gang sett på abonnementer som er beregnet på lite bruk, og har ved hjelp av Ringepriser og sunn fornuft kommet frem til noen alternativer som vi anser å være de beste for deg med et lite forbruk.

I særklasse
Det er ett abonnement som særlig skiller seg positivt ut når det gjelder billigabonnementer – et gratisabonnement vi har skrytt opp i skyene helt siden lansering –, og det er Tele2 Sheriff. Her får du nå 125 kroner per måned (tidligere 175 kroner, men det ble for ulønnsomt for operatøren) som du fritt kan bruke på ringeminutter og SMS. Ved overforbruk gjelder relativt høye satser for samtaler – 79 øre per minutt –, men SMS-prisen er på fullt akseptable 39 øre per stykk. Startavgiften per samtale er på 59 øre, men denne medregnes når du bruker opp gratisbeløpet.

For noen som bruker mobilen sjelden – eksempelvis et ansvarlig lite skolebarn med sperre for innholdstjenester på abonnementet, en utenlandsstudent som er hjemme i Norge kun i perioder, en pensjonist som har mobilen som en ekstra sikkerhet på tur – er Tele2 Sheriff det desidert beste alternativet. Du kan ende opp med en regning på null kroner, eller et lite ubetydelig beløp for overforbruk, dersom du av en eller annen grunn ikke bruker mobiltelefon så ofte.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Klar toer, også
Som nest beste alternativ, hersker det heller ingen tvil om hvilket abonnement som fortjener vår anbefaling. One Call Mobil Faktura ligner på mange måter på Tele2 Sheriff; du får 120 ringeminutter og 90 SMS gratis av operatøren, men den store forskjellen er at du nå må betale oppstartsavgift på 59 øre for de inkluderte (og øvrige) ringeminuttene. Fører du få samtaler i løpet av en måned, blir riktignok ikke regningen på mange kronene.

Bruker du opp mot 120 ringeminutter og sender rundt 90 SMS per måned, blir dessuten One Call Mobil Faktura et gunstigere alternativ enn Tele2 Sheriff. Derfor er det altså lurt å skaffe deg et overblikk over eget forbruk, og deretter bruke Ringepriser og Telepriser for å finne frem til det abonnementet som blir billigst for deg.

Liten operatør, lave priser
En operatør vi sjelden tar med i prissammenligninger, er Telipol. Den lille operatøren har imidlertid i dette tilfellet det tredje beste abonnementet for småbrukere, slik vi ser det, og fortjener derfor litt omtale. Med Telipol Mini Mobil får du nemlig 100 gratis ringeminutter og 100 gratis SMS, men i likhet med One Call Mobil Faktura, belastes du en oppstartspris per samtale. Denne er på hele 89 øre hos Telipol, noe vi synes virker i høyeste laget i 2009. Priser utover de inkluderte gratisminuttene og SMS-ene, er henholdsvis 59- og 49 øre per ringeminutt og SMS, noe som er helt greit.

Dette abonnementet beviser at små operatører i aller høyeste grad klarer å konkurrere med de litt større på pris, til tross for at de må leie nettkapasitet av en aktør som eier og driver et mobilnett.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Enkelt og oversiktlig
Foruten de tre nevnte abonnementene, finnes det en rekke andre abonnementer som også kan passe for deg som bruker mobilen sjeldent. Det viktigste er at du ikke betaler en fast månedspris – eller minstefakturering –, eller i så fall at dette beløpet er så lite at det omtrent er ubetydelig, og videre at du har en lav pris per minutt og per SMS, samt særlig oppstart (- eventuelt også MMS og datatrafikk, avhengig av behov).

Et alternativ som utmerker seg i så tilfelle, er abonnementet Chess Premium. Du må betale en minstesum per måned – såkalt minimumsfakturering – og det er selvsagt en uting. Men når den er på kun 39 kroner, som med Chess Premium, er det likevel ikke alt for ille. Minuttprisen er på 60 øre per minutt, men det positive er at du ikke betaler oppstartspris per samtale. Prisen per SMS er dessuten kun 29 øre per stykk. Dette abonnementet er både billig og oversiktlig, og kan derfor trygt anbefales for en ”småbruker”. Faktisk kan Chess Premium være et vel så bra alternativ enn de overnevnte abonnementene, men dette avhenger av ditt individuelle ringemønster – sjekk Ringepriser her.

Øvrige abonnementer
Det finnes også abonnementer uten månedsavgift – eller med en lav minstefakturering – som også egner seg som abonnement for småbrukere. Her nevner vi abonnementer som Talkmore Link, Ludo Gul, Tele2 Star og Djuice Simply, som alle har en SMS-, oppstart- og minuttpris på mellom 35-40 øre. Dette gjør abonnementene relativt oversiktlige, og samtidig – med en lav pris på samtaler og SMS – relativt billige i bruk.

Vi håper du har fått noen gode tips dersom du er en ”småbruker” på mobiltelefoni, men husk at ringemønstre varierer fra person til person, og at det som er billigst for naboen eller kollegaen din, ikke nødvendigvis lønner seg for deg. Bruk derfor priskalkulatoren Ringepriser til å skaffe deg et overblikk over de gunstigste alternativene, og undersøk deretter nærmere de abonnementene du synes virker best – samt at det er en operatør du stoler på som leverer abonnementet. Lykke til med valg av nytt abonnement!

Mer om
annonse