Til hovedinnhold

Bor du nærme en basestasjon?

Post- og teletilsynet (PT) har lagt merke til at Norges befolkning ønsker mer informasjon om hvor basestasjoner er plassert her i landet. De senere år har det nemlig vært større fokus rundt dette i mediene, særlig med tanke på den voksende frykten for at stråling kan påvirke oss mennesker i større grad enn det vi tror i dag.

I strategiplanen til PT kommer det fram at kartlegging av basestasjoner – og mulighetene for å publisere denne informasjonen til folket – er noe de vil jobbe med i 2009. Denne informasjonen har vært hemmeligholdt fra operatørene av ymse årsaker – deriblant frykt for at det vil sette rikets sikkerhet i fare, eller at basestasjonene vil bli ramponert, dersom dette offentliggjøres.

El-overfølsomme og barnehagebarn

Post- og teletilsynet oppgir at bakgrunnen for at de nå ønsker å gjøre denne informasjonen offentlig, er at ”folk med el-følsomhet eller de som planlegger lokalisering av skoler og barnehager få et verktøy for å holde seg unna basestasjonene”.

”De siste årene har PT opplevd at det stilles flere spørsmål rundt mulige helseeffekter knyttet til bruk av radiofrekvenser. PT vil bidra med målinger som kan være med på å avklare eventuelle helseskadelige effekter knyttet til denne bruken. Slike bidrag fra PT kan være i form av konkrete målinger av stråling eller informasjon om lokasjonen til senderpunkter, men innebærer ikke uttalelser om eventuelle helseeffekter knyttet til eksponering,” står det skrevet i Post- og teletilsynet strategidokument for 2009-2011.

Mer om
annonse