Til hovedinnhold

Telenors mobilmaster offentliggjøres

Dokumentarprogrammet Brennpunkt på NRK hadde i fjor høst et innslag om strålingsfare fra mobilmaster, og satte fokus på at disse mastene var skjulte for folk flest. I våre naboland Sverige og Danmark, er imidlertid informasjon om posisjonering av mobilmaster fritt tilgjengelig på nett, slik at folk som bekymrer seg for strålingen kan selv sjekke hvor langt unna de bor fra en basestasjon eller mobilmast. TV-programmet tok saken i egne hender og klaget Norges største operatør inn til Klagenemnda for Miljøinformasjon, og fikk medhold.

Telenor har derfor fått 30 dager til å etterleve vedtaket om å levere informasjon om sine mobilmaster – til NRK Brennpunkt. – Det er et merkelig vedtak, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Telenor har vært positive
Ifølge Amundsen har Telenor vært positive til å offentliggjøre den informasjonen som de nå har blitt pålagt å gi til NRK Brennpunkt. Operatøren har imidlertid vært i dialog med Post- og teletilsynet(PT) angående opprettelsen av en database med posisjoner for alle – ikke bare Telenors – mobilmaster.

- Telenor har hele tiden vært positive til å offentliggjøre dette. Nå må vi bruke tid på å lese og sette oss inn i vedtaket. Brennpunkt klagde bare inn Telenor, sier Amundsen til Mobilen.no.

- Vi må få lese konsekvensene av dette. Skal NRK lage en egen oversikt? Vi må bare følge lover og regler, men ser helst at dette hadde skjedd i samarbeid med PT, legger han til.

(Artikkelen fortsettes.)


Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Ikke rett til å klage
Sekretær Kari Hangeland Buvik i Klagenemnda for Miljøinformasjon, nemnda som behandlet klagen fra NRK Brennpunkt, sier til Mobilen.no at de ikke har tatt stilling til om dette bør gjelde for andre operatører også, ettersom det kun var Telenor som ble klaget inn i saken. Hun meddeler at Telenor for øvrig ”ikke har klageadgang” på vedtaket. Hun opplyser imidlertid at Telenor har "adgang til å få saken prøvd av domstolene".

Hvorfor gjelder vedtaket kun for Telenor?

- Grunnen til at det er at det bare var Telenor som ble klaget inn. Når det er truffet et vedtak, må det etterleves innen 30 dager, svarer Buvik.

Hun sier at nemnda kun konsulterte Statens Strålevern før de fattet vedtaket. Post- og teletilsynet ble ikke spurt om sitt syn på saken.

(Artikkelen fortsettes.)


Noen personer hevder å oppleve plager forbundet med stråling fra mobilmaster.

Alle må med
Dekningsdirektør Amundsen i Telenor hevder at det ikke har noen hensikt å offentliggjøre Telenors mobilmaster, mens andre operatører fortsatt holder sine master skjulte. Netcom støtter imidlertid ikke planene om å offentliggjøre denne informasjonen.

- Det største aberet med offentliggjøring er at mobiltelefoni for lengst er blitt samfunnskritisk. En total offentliggjøring fører til at infrastrukturen blir svært sabotasjeutsatt, noe sikkerhetsmyndighetene i Norge også er skeptiske til, skriver kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom i en SMS til Mobilen.no.

- Telenor har vært en pådriver for offentliggjøring. Men skal det ha noen som helst hensikt må dette gjelde for alle operatører. Om bare Telenor offentliggjør sine master, er det en start, men ja…, avslutter en tydelig skuffet Amundsen i Telenor.

Bør mobilmastene offentliggjøres?
Hvorvidt folk flest har behov for å vite hvor mobilmaster er plassert, kan diskuteres. Det er foreløpig ikke dokumentert at stråling fra disse mastene har en negativ effekt på vår helse, til tross for at såkalte el-overfølsomme personer hevder å være berørt av strålingen. Videre har operatørene et relevant poeng med tanke på sabotasje og generelle sikkerhetshensyn.

En ting bør imidlertid være klinkende klart; dersom mobilmastene skal offentliggjøres, bør det gjelde alle slike master – uavhengig av hvilken operatør eller kringkaster som eier dem.

Mer om
annonse