Til hovedinnhold

Ulik måling av stråleverdi

I forbindelse med en artikkel om SAR-verdi på nyere telefoner publisert i fjor, kom det i går et veldig godt innspill fra en forumdeltaker:

Vil ikke SAR avhenge av hvilket nett/frekvensbånd telefonen er testet i? Jmf denne oversikten:
http://www.ewg.org/c...le/iPhone+3G+S/
Synes det er forvirrende hvilke SAR-verdier som f.eks. er målt på 3gs. Finner ulike verdier på ulike nettsider. Innbiller meg at det vesentlige for norske forbrukere er SAR ved norske GSM og 3g frekvenser? Noen som har kommentar til dette?

Dette er unektelig et godt poeng. Men selv om forklaringen er ganske enkel, er det likevel rom for å trekke egne konklusjoner i denne sammenheng. Ettersom dette er et tema flere har vist interesse for, trekker vi frem innspillet i en egen artikkel.

Svar:
Veldig godt innspill!

Mobilprodusentene er pålagt å oppgi den høyest målte verdien, men her tas ikke lokale hensyn. iPhone 3GS, som du viser til, har altså lavest verdi ved oppkobling via Wi-Fi, men ettersom den også kan brukes i 1900mHZ-båndet er det 1,19 W/kg som blir gjeldende SAR-verdi. Det foretas flere målinger før mobilen kommer på markedet, og resultatene kan variere kraftig. Men det er altså den høyest mulige verdien som blir offisiell SAR-verdi.

Det er likevel vel verdt å bemerke at alle mobiler som lanseres på det norske markedet må ha en SAR-verdi som er lavere enn 2,0 W/kg, som er den maksimale grensen som er tillatt her til lands. Dette skal ifølge Statens Strålevern være godt innenfor de grensene som er forsvarlig. Likevel hevder enkelte at de opplever fysiske plager ved bruk av mobiltelefon (såkalt El-overfølsomhet), og i et slikt tilfelle - eller dersom du bekymrer deg for eventuelle fremtidige skadevirkninger på grunn av mobilstråling - kan du med fordel velge en mobil med lav SAR-verdi.

Det finnes ingen generelt aksepterte grenser for hva som er lavt og hva som er høyt, men basert på min kjennskap til SAR-verdier anser jeg 0,8 W/kg eller lavere å være lavt, mens over 1,2 W/kg må sies å være relativt høyt. Det siste året har det derimot vært svært få nye mobiltelefoner med en SAR-verdi som nærmer seg maksimalgrensen på 2,0 W/kg (- eller 1,6 W/kg som er grensen i USA og Canada, for den saks skyld). "Skrekkeksempelet" er stadig den 2-3 år gamle Sony Ericsson T650 som har en SAR-verdi på 1,8 W/kg...

Men ettersom du tilsynelatende har en iPhone 3GS finnes det også et ”anti-strålingsetui” til denne mobiltelefonen. Les mer om dette hos Technabob.com.

Mer om
annonse