Til hovedinnhold

Villedende ”Fri Bruk”

På bakgrunn av klager fra flere forbrukere, har Forbrukerombudet sendt brev til både Telenor og NetCom om at de snarest må slutte å bruke begrepet ”fri bruk” i markedsføring av mobilt bredbånd. Årsaken er at dette strider mot Markedsføringsloven § 7 – forbud mot villedende og urimelig handelspraksis. Vi opplever at våre lesere også reagerer på at mobilt bredbåndsleverandører annonserer med ”fri bruk”, når det i realiteten eksisterer en bruksgrense på 4-5 gigabyte. Overskrides bruksgrensen per måned, blir hastigheten redusert kraftig.
LES OGSÅ: Misvisende "fri bruk"?

Forbrukerombudet skriver i sitt brev til NetCom og Telenor følgende:

I henhold til Post- og teletilsynets definisjon av mobilt bredbånd må opplevd nedlastingshastighet være på minst 640 kB per sekund. Begrepet ”fri bruk” gir forbrukeren et umiddelbart inntrykk av at vedkommende får ubegrenset mobilt bredbånd. Ved bruk som overstiger henholdsvis fire eller fem GB per måned på de to produktene nevnt ovenfor vil internettaksessen etter Post- og teletilsynets definisjon ikke lenger kunne anses som mobilt bredbånd. Forbrukeren har således ikke tilgang til ubegrenset mobilt bredbånd.

De to mobilt bredbåndsleverandørene bes snarest og senest innen 21. august slutte å bruke ”fri bruk” i markedsføringsøyemed.

Mer om
annonse