Til hovedinnhold

De beste tilbudene på mobilt bredbånd

I Norge er mobilt bredbånd fortsatt et relativt ”ungt produkt”, selv om interessen for å ha internettilgang hvor hen man ferdes utvilsomt har vært – og er – veldig stor. Telenor og NetCom satset tidlig på dette produktet, og fikk i starten bra med konkurranse fra Ice.net. Nå har imidlertid sistnevnte tilbyder et foreldet tilbudt, samt at både Tele2 og Chess omsider har satset skikkelig på mobilt bredbånd i år. Du har med andre ord mye å velge mellom.

V i har rangert de beste tilbudene for lavt, middels- og høyt forbruk for mobilt bredbånd i Norge.

Markedet utvikler seg
Som nevnt var Ice.net en reell utfordrer til NetCom og Telenor i oppstartsfasen for mobilt bredbånd, og kunne blant annet friste med en høyere dekningsgrad fordi de brukte CDMA-teknologi, ikke 3G. Prisene var dessuten konkurransedyktige. Etter at tidligere administrerende direktør Matthias Peter tok sin hatt og gikk, og det amerikanske selskapet Access Industries overtok Ice.net, har imidlertid tilbudet blitt sittende fast i 2008.

I mellomtiden har først NetCom senket sine mobilt bredbåndspriser, og nå sist har også Telenor revolusjonert sitt pristilbud. Tiden da du måtte betale 500 kroner for ”fri bruk” av tjenesten per måned er forbi. For det første har både NetCom og Telenor omtrent halvert prisen på dette tilbudet, og ”fri bruk” er et begrep de ikke lenger får lov til å bruke i markedsføringsøyemed. Samtidig har Tele2 – som aldri har hatt lave datapriser som førsteprioritet – kommet med et brukbart tilbud på mobilt bredbånd, og Chess har dessuten kopiert NetComs mobilt bredbåndstilbud. Enkelte andre mindre operatører tilbyr for øvrig også mobilt bredbåndsprodukter, som for eksempel One Call som har et tilbud beregnet på lavt forbruk.

(Artikkelen fortsettes.)
 

LAVT FORBRUK
Alle tilbyderne av mobilt bredbånd har abonnementer som er beregnet på et lavt forbruk av datatrafikk. Et slikt abonnement kan passe for deg som ikke bruker mobilt bredbånd så ofte, og som heller ikke bruker tjenesten til å laste ned musikk, streame video eller bedrive annen kapasitetskrevende aktivitet. Tilbudene tilpasset et lavt forbruk har nemlig kapasitetsbegrensninger. Dette kan være at du bare kan bruke tjenesten i et angitt tidsrom for den prisen du betaler fast per måned, eller at du betaler en fast pris for en fast mengde datatrafikk per måned.

Hva du bør velge dersom har/tror du vil ha et lavt forbruk, avhenger derfor av dine surferutiner, både med tanke på tidspunkt for surfingen og datamengde du forbruker. Vi har plukket ut de tre produktene vi mener er de gunstigste.

1. Telenor Av&Til – 500 MB for en hundrelapp
Bruker du mobilt bredbånd til å sjekke mail og nyheter når du er på farten, men foretar som regel kapasitetskrevende oppgaver via vanlig bredbånd, er Telenor Av&Til et meget godt alternativ. Du får også Telenors 3G-dekning, som stadig anses å være hakket bedre enn NetComs. Prisen er 99 kroner per måned, eller 149 kroner per måned det første året dersom du kjøper USB-modem til en krone.

Bruker du mer enn de allokerte megabytene, betaler du akseptable 1,50 kroner per MB, og tilbudet har dessuten en makspris på 599 kroner per måned dersom du plutselig skulle ta helt av med surfingen. Merk at dersom det skjer to måneder på rad, bør du sannsynligvis bytte til et annet abonnement som tillater mer bruk.

(Artikkelen fortsettes.)
 

2. NetCom Litt Bruk/Chess SurfKnight – lav månedspris
Med Lavt forbruk ligger det i kortene at du ikke bruker mobilt bredbånd så ofte, men at det kan være greit å ha tilgang til internett en gang i blant. Det kan derfor være en fordel at den faste månedsprisen er så lav som mulig. Med NetCom Litt Bruk og Chess SurfKing betaler du 49 kroner per måned for en datamengde på 100 MB. Det er ikke så mye, og etter vår oppfatning bedre egnet som et tilleggsabonnement til mobil, men kan funke for enkelte mobilt bredbåndsbrukere også.

Utover de 100 megabytene, betaler du 1,25 kroner per MB med en makspris på 499 kroner per måned. Bruker du over 1 GB per måned, begrenses hastigheten din.

3. One Call På Tur – løpende datapriser på 99 øre
Operatøren One Call tilbyr ett mobilt bredbåndsabonnement, og det er På Tur. Her betaler du også 49 kroner per måned, men får ingen inkluderte megabytes i prisen. Den løpende dataprisen er imidlertid på 99 øre. Maksprisen per måned er på 699 kroner.

One Calls datapriser er særdeles godt egnet til mobilsurfing, men kanskje ikke like skreddersydd for mobilt bredbånd. Likevel synes vi dette tilbudet er langt bedre enn ukeabonnementet til Ice.net som koster 175 kroner per uke, som også er beregnet på lite- og sjelden bruk. Dermed kaprer One Call tredjeplassen for Lavt forbruk i vår prissammenligning. One Call har samme 3G-dekning som Telenor.

(Artikkelen fortsettes.)
 

MIDDELS FORBRUK
Har du/kommer du til å ha et middels høyt forbruk med mobilt bredbånd, antar vi at du har behov for en betydelig mengde datatrafikk, men ikke nødvendigvis til en hver tid – eller like mye som det som maksimalt tillates før hastigheten begrenses (5 GB).

Med et middels forbruk bør du ha anledning til å bruke internett via mobilt bredbånd på samme måte som med vanlig bredbånd, med unntak av svært kapasitetskrevende aktiviteter – som for eksempel fildeling og hyppig streaming av video.

1. NetCom Fritid / Chess Fritid – etter jobb og i helgen
Ettersom priser og vilkår for tjenesten ser ut til å være identiske, velger vi å dele førsteplassen for Middels forbruk mellom NetCom og Chess med sine respektive Fritid-abonnementer for mobilt bredbånd. Bruker du mobilt bredbånd når du kommer hjem fra jobb/skole og i helgene, men sjeldent på dagtid, kan dette være den beste løsningen. For 99 kroner per måned, og modem til én krone dersom du binder deg til tjenesten for et år, kan du bruke inntil 2 GB data – før hastigheten begrenses – mellom klokken 17.00 og 08.00 på hverdager, samt i helgene. Surfer du utenfor det angitte tidsrommet på hverdager, betaler du imidlertid 5 kroner per MB – dog med en makspris per dag på 50 kroner. Det er positivt at du slipper å betale en høyere månedspris ved kjøp av USB-modem til en krone og binding på et år.

Både NetCom og Chess har NetCom-dekning, noe som kan innebære at du får bedre dekning på enkelte tettsteder, men likevel noe dårligere dekning totalt sett i Norge sammenlignet med Telenor. I byer er som regel dekningen omtrent like god med NetCom som med Telenor, så vidt oss bekjent.

(Artikkelen fortsettes.)
 

2. Tele2 Fritid – inntil 5 GB
Vi besluttet å tildele andreplassen for Middels forbruk til Tele2s Fritid-abonnement, som minner veldig mye om de to overnevnte, men med visse forskjeller. Prisen er 99 kroner per måned, men månedsprisen med USB-modem og binding blir det første året 148 kroner. For de ekstra 49 kronene per måned det første året, får du hevet bruksgrensen fra 2- til 5 GB, samt at samme pris gjelder for bruk i Sverige (ikke vektlagt mye i denne prissammenligningen).

Tele2 benytter NetComs nett i Norge og eget nett i Sverige.

3. Telenor Kveld&Helg – bedre enn Ice.net
Da Telenor nylig revolusjonerte sine priser på mobilt bredbånd, besluttet de å øke prisen på dette abonnementet for å gjøre de andre abonnementene billigere. Prisen på Kveld&Helg er derfor ikke 99- men 149 kroner per måned, eller 199 kroner per måned dersom du kjøper USB-modem til en krone med ett års bindingstid. Med dette abonnementet kan du surfe inntil 5 GB per måned på hverdager mellom 17.00 og 07.00, samt i helger. Bruk utenfor tidsperioden koster 5 kroner per MB, med en makspris på 50 kroner per måned.

Med unntak av 3G-dekning, hvor Telenor fortsatt har et lite overtak på NetCom, kommer derfor Telenor Kveld&Helg dårligere ut på pris enn de nevnte konkurrentene i klassen Middels forbruk. Tilbudet er likevel langt bedre enn det Ice.net har å tilby med USB Ofte, som er beregnet på samme type brukere, og kaprer derfor tredjeplassen.

(Artikkelen fortsettes.)
 

HØYT FORBRUK
For de ivrigste brukerne av mobilt bredbånd, kan vi utvilsomt anbefale å velge et abonnement som gir en høy mengde datatrafikk. Ettersom ingen av tilbyderne tilbyr ubegrenset bruk, kan du maksimalt bruke 4-5 GB datatrafikk per måned, noe som riktignok dekker behovet til de aller fleste.

Med et høyt forbruk bør ha anledning til å utnytte til mobilt bredbåndstilbud til det fulle, og foreta deg omtrent nøyaktig det samme på internett som du ville gjort via vanlig bredbånd. Fildeling – som ofte dreier seg om ulovlig nedlastning av musikk eller film – anbefales imidlertid ikke, både fordi det altså som regel er ulovlig, og fordi det kan være svært kapasitetskrevende. Du burde imidlertid ikke oppleve bruksbegrensninger dersom du for eksempel streamer et par tippekamper eller ser en rekke You Tube-klipp via mobilt bredbånd.

1. NetCom Fri Bruk/Chess SurfKing – best inntil 4 GB
Selv om vi er i mot at tilbyderne setter grensen lavere og lavere for hvor mye du har lov til å bruke av datatrafikk med mobilt bredbånd for abonnementer som burde hatt ubegrenset bruk, plasserer vi NetCom Fri Bruk (navneskifte kommer trolig snart) og Chess SurfKing på toppen. Du betaler fullt akseptable 249 kroner per måned for å surfe inntil 4 GB – før hastigheten reduseres. Det er også positivt at du ikke trenger å betale et ekstra månedsbeløp for USB-modemet (ett års bindingstid gjelder.)

Er du sikker på at du bruker inntil 4 GB – ikke inntil 5 GB eller mer – per måned, fremstår NetCom Fri Bruk/Chess SurfKing som det beste alternativet for deg med et høyt forbruk.

(Artikkelen fortsettes.)
 

2. Telenor Dag&Natt – færre begrensninger
Vi var fristet til å sette Telenor Dag&Natt øverst på listen, for med dette mobilt bredbåndsabonnementet er det ingen fast begrensning per måned. I vilkårene står det at Telenor påberoper seg retten til å redusere hastigheten din dersom bruken overstiger 5 GB i to måneder eller mer. Men ettersom tilbudet koster 50 kroner mer per måned – 299 kroner, altså –, og svært få brukere har behov for å bruke såpass med gigabytes per måned, vinner likevel NetCom og Chess på pris. Dessuten krever Telenor en månedspris på 348 kroner per år ved kjøp av USB-modem, noe de andre tilbyderne gir bort til en krone sammen med bindingstid.

Det er likevel svært positivt at Telenor har besluttet å senke prisen på dette abonnementet fra sinnsyke 499 kroner per måned til langt mer akseptable 299 kroner per måned. Telenors 3G-dekning, samt tilgang til såkalte Trådløse Soner rundt om i landet, kan imidlertid gjøre Telenor Dag&Natt til et bedre alternativ for enkelte brukere.

3. Ice.net USB Alltid – for skandinaver
Vi har først og fremst fokusert på bruk av mobilt bredbånd i Norge i denne prissammenligningen, men både Tele2 og Ice.net tilbyr abonnementer som kan brukes utenfor norske grenser. Det anakronistiske abonnementet Ice.net USB Alltid holder til dels mål fortsatt, og kaprer tredeplassen på målstreken foran Tele2 Alltid Pluss.

For 349 kroner per måned – USB-modem inkludert ved ett års binding – får du ifølge Ice.net ”fri bruk hele døgnet, hele året, i hele Skandinavia”, riktignok med en bruksbegrensning på 5 GB i vilkårene. Ettersom tilbudet også inkluderer bruk i Sverige og Danmark, er ikke prisen helt avskrekkende – selv sammenlignet med konkurrentene som har oppdatert sine tilbud det siste året – men for å velge dette fremfor NetCom Fri Bruk, Chess SurfKing eller Telenor Dag&Natt, bør du benytte ditt mobile bredbånd i de øvrige skandinaviske landene relativt ofte for at det skal være lønnsomt.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Velg riktig mobilt bredbåndsabonnement
Vår prissammenligning er vurdert ut fra de ulike abonnementene for mobilt bredbånd som er tilgjengelig på det norske markedet i 2009, med fokus på pris, inkludert datamengde, dekning, og bruksbegrensninger. Før du tegner et mobilt bredbåndsabonnement, bør du bestemme deg for hvor ofte – og hvor mye – du ønsker å bruke tjenesten. Det bør imidlertid ikke by på problemer å bytte til et abonnement som er beregnet for høyere eller lavere bruk hos samme leverandør, dersom du oppdager at du bruker mer eller mindre datatrafikk enn først antatt.

Mobilt bredbånd er allerede blitt et populært produkt i Norge, og nå som prisene generelt har kommet ned på et akseptabelt nivå, er det naturlig å tro at enda flere vil benytte seg av tjenesten i tiden fremover. Dessuten vil NetCom allerede til neste år lansere LTE-teknologi på det norske markedet, noe som vil gi hastigheter som langt overgår det vi er vandt med i dag via 3G-nettet. Mobilt bredbånd har definitivt kommet for å bli, og prisene er for øyeblikket på historisk lavt nivå. 

Mer om
annonse