Til hovedinnhold

Nei til kreftadvarsel på mobiltelefoner

Augustas lovgivende forsamling sa nei til forslaget om å innføre merking av mobiltelefoner for å advare bukerne om fare for kreft og andre helseplager. Flertallet i komiteen som behandlet lovforslaget viste til at det ikke finnes belegg for å påstå at mobilen er helseskadelig, og at en slik merking derfor ville skape unødig frykt blant folk.

Ikke sammenheng

Men selv om det ble nei til merking av mobiltelefoner, vil komiteen ta initiativ til en kampanje der publikum orienteres om usikkerheten rundt stråling fra mobiltelefoner. Leder for senteret som har ansvar for helseforebyggende tiltak og sykdomskontroll i Maine, Dr. Dora Anne Mills, sa til komiteen at det finnes bekymringer knyttet til mobilstråling, men at den eksplosive veksten i bruk av mobiltelefon de siste 20 årene ikke kan knyttes til noen økning i verken hjernekreft eller andre kreftformer.

Det er derimot dokumentert flere ganger at tilgang til mobiltelefon har reddet liv, senest ved en episode der fire snowboardere ble reddet i fjellet etter at de via mobilen hadde klart å lose hjelpemannskapene til stedet der de befant seg.

Bilkjøring

Skal man først merke mobiltelefoner for å advare mot bruken av dem, så burde det heller stå at de ikke må brukes under bilkjøring, sa Mills. Hun viste til at bruk av mobiltelefon er langt farligere som distraksjonsmoment i bil, enn som strålekilde, skriver Bangor Daily News.

Mer om
annonse