Til hovedinnhold

Ludo får på pukkelen

Datatilsynet har i høst ført kontroll med flere teleleverandører med henhold til behandling av personopplysninger, spesielt ved SMS-tjenester, og har avslørt til dels grove mangler, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Kontrollene har blitt gjennomført hos Network Norway, Ludo Mobil og Telipol, og mens Datatilsynet ikke fant noe å klage på hos Network Norway, får de to sistnevnte operatørene påpakning.

Uten konsesjon

Både Ludo og Telipol har fått varsel om vedtak om at de må søke om og få konsesjon for behandling av personopplysninger for kunder av telekommunikasjonstjenester. Hvis ikke må virksomhetens behandling av slike opplysninger opphøre.
Er det noen fare for at selskapenes kunder blir stående uten summetone?
- Det håper jeg ikke for kundenes del, vi satser på at selskapene får ting i orden. Men om så ikke skulle skje, må de opphøre med sin virksomhet, sier Ole Morten Knudsen, informasjonsrådgiver i Datatilsynet, til Mobilen.no.
Ole Norstad, viseadministrerende direktør i Ludo Mobil, sier det ikke er noen fare for selskapets kunder.
- Når det gjelder konsesjonssøknader er det en misforståelse mellom oss og Datatilsynet. Vi sendte inn registrering når vi startet opp, og fikk beskjed om at vi ikke behøvde noe mer. Nå viser det seg at vi måtte ha en utvidet konsesjon, og den søknaden ble sendt av gårde samme dag som tilsynet var på besøk, sier han til Mobilen.no.

Flere syndere
Også to andre forhold angående internkontrollsystem og databehandleravtaler sier Norstad at Ludo har ryddet opp i.
- Når det gjelder databehandleravtalen manglet vi underlagene for vår avtale med Ventelo da tilsynet var på besøk, men disse er nå ettersendte. Internkontrollsystemet er en kjempejobb å gjøre, og noe vi har jobbet med siden oppstarten i januar, sier han.
Dette er ikke første gang tilsyn med teleselskaper har avdekket mangel på konsesjon og rutiner.
- Det er en tendens til at nyopprettede teleleverandører mangler konsesjon. Dette må være på plass for å kunne drive televirksomhet og er viktig for å sikre etterlevelse av regelverket, sier overingeniør hos Datatilsynet, Frank U. Eriksen.
Selskapene som har fått varsel om vedtak har frist på tre uker for å gi tilbakemelding til varselet. Datatilsynet anbefaler også at virksomheten sender inn fremdriftsplan for de avvik som er avdekket under tilsynene.

Mer om
annonse