PT tar klagene som et godt tegn

Slik situasjonen er i dag, kan mindre og nyetablerte mobiloperatører kreve en høyere pris for å koble en samtale fra en annen operatør til deres mobilnett. Dette kalles termineringspriser. Post- og teletilsynet (PT) regulerer denne prisen i forhold til hvilken posisjon operatøren har i markedet, og vi har i dag såkalte ”asymmetriske priser” – at Telenor og Netcom for eksempel ikke har lov til å kreve like høye termineringspriser som Network Norway.

PT har vedtatt nye termineringspriser for de kommende år, men alle de sju operatørene som er berørt av vedtaket har sendt inn klager til Samferdselsdepartementet. Ifølge Teleavisen, tar direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet (bildet) det som et tegn på at de har gjort en god jobb når alle operatørene er misfornøyd med vedtaket.

Mot like vilkår

Telenor og Netcom vil få like prisbetingelser for terminering av samtaler fra 2010. De kan da kreve kun 45 øre per minutt av øvrige operatører. På sikt ønsker PT at alle operatørene vil få like vilkår, og at vi får symmetriske termineringspriser. Network Norway og Tele 2 hevder at prisene som nå er vedtatt vil hemme utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge.

- Hvis alle klager, hvert fra sitt forskjellige ståsted, har vi gjort en god jobb, sier Jensen til Teleavisen.

Han sier videre at de er under press fra EU, som ønsker å komme bort fra skjevregulering av termineringspriser, og sier han anser dette som ”tvilsom statssubsidiering”.

Les også
Ericsson bygger Norges tredje mobilnett
Les også
Network Norway og Tele2 sliter
Les også
- Bytt abonnement nå!
Les også
Norge havner på 6.plass på FN-liste
Les også
Benekter intern strid om bedriftskundene
Les også
– Mobilnett sponses av distriktene
Les også
Alle klager på PT-vedtak
Les også
21.000 kunder uten operatør
Les også
- Vi er svært misfornøyd
Les også
Truer utbygging av nytt nett
Les også
- Urimelig overfor oss
Les også
Du slipper å betale for mottak av samtaler
Les også
Du må betale når noen ringer deg
Mer om
annonse