Til hovedinnhold

Forskere brukte hjernebølger som passord

«Pass-tanker» kan bli den nye innloggingsløsningen.

iStock/20432813

Dagens passordbaserte løsning for innlogging på nettsider begynner på mange måter å bli gammeldags. Det høye antallet passord som en gjennomsnittlig databruker må holde styr på gjør metoden upraktisk, og ei heller er løsningen sikkerhetsmessig optimal.

Dette er hovedgrunnene til at flere IT-aktører har begynt å snuse på potensielle arvtakere til den antikvariske passordteknologien. Google har for eksempel foreslått å bruke en ring på fingeren og spesielle mini-USB-kort som mulige innloggingsløsninger.

Det er tanken som teller

Ikke uventet eksperimenterer også forskermiljøene med nye teknologier. Nå har et team ved UC Berkeley School of Information i California presentert et nytt system, som bruker hjerneaktivitet som innloggingsmetode.

Med unntak av EEG-måleren er MindSet et ganske vanlig Bluetooth-hodesett.Foto: Neurosky

Dette gjorde forskerne ved å bruke et Bluetooth-hodesett med en innebygd EEG-måler. EEG står for elektroencefalogram, som er måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet.

Hodesettet heter MindSet, og er et kommersielt tilgjengelig produkt med en prislapp på et par hundre dollar. EEG-måleren i hodesettet er følgelig langt mindre avansert enn dem som brukes i medisinsk sammenheng.

Mentale oppgaver som passord

Utfordringen til forskerne bestod dermed i å produsere hjernesignaler hos testpersonene som var sterke og tydelige nok til at de kunne leses og tolkes presist av en datamaskin. Samtidig måtte signalene være enkle nok til å kunne gjenskapes flere ganger av brukerne.

Dette løste Berkeley-teamet ved å gi testpanelet individuelle mentale oppgaver, som for eksempel å fokusere på sitt eget åndedrett eller forestille seg at de utførte en bestemt aktivitet. Disse oppgavene kalte forskerne «pass-thoughts», eller «pass-tanker» på norsk.

Ved å velge ut de mest effektive pass-tankene og kalibrere systemet, klarte forskerne å få feilprosenten helt ned til under én prosent i avlesningen av signalene.

Teamet konkluderte med at den høye nøyaktigheten i kombinasjon med den rimelige teknologien som ble benyttet, gjør at innretningen er en høyst aktuell kandidat til å ta over for den tradisjonelle passordløsningen på sikt.

Hvilken teknologi forbrukerne vil foretrekke gjenstår imidlertid å se.

Hacking en en viktig grunn til at vanlige passord ikke lenger er trygt: Notattjenesten Evernote ba nylig brukerne om å bytte passord etter angrep »

(Kilde: UC Berkeley, via Digital Trends)

annonse