Til hovedinnhold

Dette dataspillet lar deg kartlegge hjernen

Nå kan du selv hjelpe til med den krevende oppgaven.

Eyewire

Å studere menneskehjernens oppbygning er noe forskere lenge har engasjert seg i, både for å behandle medisinske tilstander, men også i et forsøk på å gjøre kunstig intelligens mer avansert.

Det å virkelig kartlegge hjernen i detalj er uhyre krevende. Den menneskelige hjernen består av om lag 100 milliarder nerveceller og et langt høyere antall nerveforbindelser, noe som gjør oppgaven uoverkommelig for enkeltforskere.

Fargeleggingsspill

I lys av dette har en gruppe fra det kjente universitet MIT utviklet et slags spill som setter vanlige folk i stand til å hjelpe til med kartleggingen av hjernen, simpelthen ved å spille.

«Eyewire» er navnet på prosjektet, som har pågått siden 2010 og som nå er oppe i over 70 000 registrerte spillere, ifølge nettstedet Singularity Hub. Deltakerne skal være fra mer enn 100 forskjellige land.

«Spillet» går i korte trekk ut på å identifisere og markere hver enkelt nervecelle ved å fargelegge dem. Dette gjøres på todimensjonale bilder som er hentet fra en tredimensjonal modell av en nervecelle. Disse bildene har felt som representerer celler, og det er disse som skal fargelegges.

Kan utgjøre viktig forskning

Linjene mellom cellene er ofte uklare og diffuse, noe som gjør at datamaskinalgoritmene ikke alltid klarer å fange dem opp. Utfordringen for spilleren består dermed i å avgjøre hvilke felt som hører til hvilken celle, for således å «fylle ut» områdene som datamaskinen etterlater.

På denne måten skal man både klare å avdekke de ulike typene nerveceller, og også forbindelsene mellom dem, noe som tidligere har vært en håpløs jobb. Én enkelt forsker ville brukt over 50 timer på å kartlegge én nervecelle med avansert datautstyr, som er bakgrunnen for at man har bedt allmennheten om assistanse.

Om man lykkes med Eyewire-prosjektet kan dette potensielt få store konsekvenser for kunstig intelligens, da man vil ha en svært detaljert oversikt over hjernens oppbygning som man eventuelt kan «kopiere» til bruk i avanserte datamaskiner i fremtiden. I tillegg kan det føre til medisinske gjennombrudd innen hjernerelaterte lidelser.

Du kan selv bidra til utviklingen ved å registrere deg som spiller her. Sjekk også ut demonstrasjonvideoen av spillet under.

Samtidig gjøres det andre fremskritt innen «hjernesimulatorer»:
IBM lager en superdatamaskin som etterligner en musehjerne »

(Kilder: Eyewire, Singularity Hub)

annonse