Vil forby trådløst nett på skoler

En ny rapport fra et utvalg under Europarådet anbefaler å forby mobiltelefoner og trådløse nettverk for datamaskiner i klasserom og på skoler.

Forbud uten kunnskap

Diskusjonen rundt strålefare fra trådløse nettverk og mobiltelefoni har pågått i flere år, men uten at det har kommet noen konkrete vitenskapelige observasjoner på at det er skadelig for mennesker å bli utsatt for dette.

Europarådet mener likevel at man bør anvende føre-var-prinsippet i forbindelse med skolene. De vil fastsette svært lave grenseverdier inntil man er helt sikker på at elektromagnetisk stråling er ufarlig eller ei.

Rådet henviser til helsefarlige substanser som asbest, bensin med bly og tobakk som man lenge trodde var ufarlig og dermed brukte aktivt.

Lave grenseverdier

Europarådet forlanger at det settes en grenseverdi på 0,2 volt per meter på skoleområder, noe som er betraktelig lavere enn anbefalingen satt av WHO – hvor verdiene er satt mellom 41 og 65 volt per meter.

Hvis man setter grenseverdien ned til 0,2 volt, blir det vanskelig å opprettholde nødvendig signalstyrke for mobil dataoverføring. Hvis man skal få til dette, må man installere mange flere antennemaster enn i dag.

Problematisk informasjonskampanje

Rapporten fra Europarådet anbefaler også at det bør gjennomføres informasjonskampanjer for å opplyse lærere, foreldre og barn om den potensielle helsefaren ved å bruke mobiltelefoner i ung alder.

Men ettersom vitenskapelige fakta ikke er på plass, kan det bli vanskelig å gjennomføre en slik kampanje.

Rapporten fra Europarådet kan leses i sin helhet her.

(Kilde: ComON)

Les også
Electric Imp vil koble brødristeren din til Internett
Les også
Dette tapetet blokkerer trådløse nettverk
Les også
Snart kan en datamaskin bestemme karakteren din
Les også
Her er trådløse nettverk forbudt
Les også
Lover full surfedekning på T-banen
Les også
Lyspære-WLAN klarer 800 Mbps
Les også
EU kan få felles billettsystem
Les også
5 triks for redusert mobilstråling
Les også
– Mobilen koker ikke hjernen din
Les også
USA vil bombe hackere
Les også
Skriver e-poster for deg
Les også
– Internett er vilt og anarkistisk
Les også
– 113 bør støtte videosamtaler
Les også
Disse mobilene stråler mest
Les også
Vil ha Facebook som fag på barneskolen
annonse