Til hovedinnhold

Vil ha Facebook som fag på barneskolen

Arne Wilhelm Tellefsen, faglærer i mediekommunikasjon ved Noroff i Kristiansand, vil ha bruk av sosiale medier inn som eget fag i skolen. Foto: Leon Neal (Montasje)

I dag inngår ikke bruken av sosiale medier som Facebook som del av pensum i den norske skolen.

Dette mener Arne Vilhelm Tellefsen, faglærer i mediekommunikasjon ved Noroff, at må endres.

- Det er et stort problem at sosiale medier i dag ikke er med i verken lærebøker eller undervisningsplaner i norske skoler. Og vi som undervisningsinstitusjoner har et ansvar for å lære opp både nåværende og kommende generasjoner i god mediebruk, sier han.

- Unngår mobbing
Det er konsekvensene av uvettig bruk Tellefsen vil at de unge brukerne skal bli mer oppmerksomme på, slik at Facebook-mobbing og uheldige situasjoner kan unngås.

- Vi må sørge for at barn og unge som skal forholde seg til sosiale medier ser hvilke fallgruver som lurer og hvilke positive muligheter som finnes. For å minimere forekomsten av Facebook-mobbing og andre uheldige situasjoner, må barn og unge læres opp i hva som er gode og dårlige medievaner, skriver Tellefsen.

Han påpeker overfor NA24 at emnet ikke dekkes i det hele tatt.

- Det finnes per dags dato ikke lærebøker som dekker emnet, selv ikke på videregående nivå. Selv ikke på linjen for medier og kommunikasjon er sosiale medier del av pensum.

Dette til tross for at snittalderen for de mest aktive brukerne i de sosiale mediene stadig faller.

- 30 prosent av tiåringene i dag er aktive på Facebook. Mange unge sliter med å forstå hvordan de skal forholde seg til de nye mediekanalene, sier Tellefsen.

Som mener at det bør inn i pensum få år etter at barna har lært seg å lese og skrive.

- Jeg ser for meg at tredje klasse er passende tidspunkt å begynne. Det er gjerne da veldig mange får mobiltelefon og begynner å utforske sosiale medier, ikke bare Facebook, sier Tellefsen.

Ingen redaktør eller Vær Varsom-plakat
Tellefsen gir uttrykk for at sosiale medier på ingen måte er den store stygge ulven, eller at det er farlig å bruke disse i skolesammenheng. Tvert i mot mener lektoren at mediene, brukt på riktig måte, er en stor utappet ressurs.

- Sosiale medier kan brukes til å lære bort noe viktig dersom det legges til rette for det, ikke slik det er nå hvor det er forbudet mot bruken av det skoletiden som gjelder. Men da må lærerne på banen og sette seg inn i temaet, sier han.

Og understreker at innføring i forsvarlig bruk av sosiale medier langt på vei er en trend skolesystemet må rette seg etter, fordi det ikke er en redaktør eller et sensur-organ som filterer innholdet før de aller yngste brukerne publiserer bilder, kommentarer og annet innhold som kan komme til å slå dårlig ut for de på et senere tidspunkt.

- Barn og unge læres opp i hva som er gode og dårlige medievaner. Man må huske på at det i sosiale medier ikke finnes redaktører som tar ansvar for det som publiseres eller noen Vær Varsom-plakat som er med på å regulere innholdet. Her må den enkelte selv ta ansvar og avgjøre hva som er forsvarlig å publisere av innhold og bilder. Dette krever først og fremst kunnskap om emnet, melder Tellefsen.

Ifølge Tellefsen kan konsekvensene av å utelate å utelate de nye medieformene i undervisningen at skoleverket ikke står i stil til den digitale hverdagen elevene til enhver tid manøvrerer seg rundt i. Det aller verste mener Tellefsen er om skoleverket i ytterste konsekvens ikke når frem til elevene.

Helge Lund, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, mener lærerne står fritt til å implementere digital kunnskap i pensumet. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Neppe nytt fag
Men Facebook og andre sosiale medier kommer neppe på pensumlisten med det første.

- Det går nesten ikke en dag uten at det kommer forslag til nye fag, i en anledning ble også personlig økonomi foreslått som fag. Vi reviderer læreplanene kontinuerlig, men jeg har ikke hørt noe om at bruken av sosiale medier skal inn som eget fag, sie Helge lund, kommunikasjonsdirektør i utdanningsdirektoratet, til NA24.

Utdanningsdirektoratet mener de allerede er på banen.

- Vi har metodefrihet i det norske skolesystemet, slik at lærerne selv står fritt til å implementere digital kunnskap i fagene etter eget ønske, sier Lund.

annonse