Til hovedinnhold

Lover full surfedekning på T-banen

Snart slipper du å irritere deg over dårlig dekning på Flytoget og T-banen.

Det er en situasjon som er velkjent: Du setter deg ned på Flytoget, legger ned setet og drar fram mobilen for å sjekke de siste nyhetene, sjekke e-post eller oppdatere Facebook. Men før du vet ordet av det bryter datadekningen, og du får ikke gjort noe som helst før du er gjennom Romeriksporten - og selv da fungerer det ikke særlig godt.

Og den samme problemstillingen har du på T-banen i hovedstaden: Det er brukbare forhold, om enn ikke verdens raskeste nett, mens du venter på T-banen skal komme - men i det øyeblikket du har satt deg ned og forsvinner inn i tunnelen, forsvinner samtidig muligheten til å surfe på nett. En ny oppdatering på mobilen får du ikke gjort før toget stopper neste gang.

Problemstillingen er høyaktuell i disse dager, hvor det både er i ferd med å åpnes nye strekninger på Flytoget - og ikke minst politikerne krangler så bustene fyker rundt en mulig ny t-bane-tunnel gjennom Oslo.

Har store planer

Men nå lover Telenor at det går mot bedre tider for dem som kjeder seg i vognen både på Flytoget og T-banen. For da Nettavisen onsdag spurte Telenor om nettopp hvorfor det er så vanskelig å surfe på T-banen, var svaret et helt annet enn vi hadde regnet med.

- Telenor tok for rundt to år siden avgjørelsen at vi ønsket å ha verdensklasse i mobilnettet på T-banen. Vi startet da et prosjekt for å få sammenhengende 3G-dekning uansett hvor du befinner deg i systemet, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Nettavisen.

- Prosjektet skulle opprinnelig ha vært ferdig innen utgangen av året, vi har ikke klart å enes helt med eiendomsselskapet til Ruter. Vi må ha avtaler der det er mulig å komme til enighet om økonomien for å kunne sete opp basestasjoner, forteller Amundsen.

Dekningsdirektøren forteller at de allerede har kommet et godt stykke på vei, men at det fortsatt er noen detaljer som må ordnes. Han håper at det ikke vil gå altfor langt inn i neste år, før alt er på plass.

NetCom har ingen konkrete planer

Netcoms kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus forteller til Nettavisen at også de har ønsker om samme type dekning, men at det er en del praktiske problemstillinger som står i veien.

- 3G-dekning inni tunnelsystemet er noe NetCom ønsker å få til, eller i det hele tatt sammenhengende datadekning i viktige transportsektorer, sier Vederhus.

Utfordringen er ifølge Vederhus at infrastrukturen inni tunneler er gammel,det brukes blant annet noe som kalles strålingskabler fremfor vanlige basestasjoner som «lekker» signaler over lange avstander. Det å sette inn nytt utstyr krever avtaler både med eiere og ikke minst signalstyring.

- Det handler ikke om motvilje, og dukker muligheten opp, så vil vi kaste oss på den, sier Vederhus.

Flytoget er også på vei

Utfordringene med Flytoget er litt annerledes enn med T-banen, blant annet på grunn av fart, men hovedproblemet har vært at Flytoget og infrastrukturen ble skapet før 3G og nettsurfing på mobilen var en aktuell problemstilling.

Det betyr at hele infrastrukturen er laget slik at du har sammenhengende taledekning fra Oslo til Gardermoen, men datatrafikk krever helt andre løsninger - og måten en valgte å gjøre dette på midt på 90-tallet fungerer ikke med dagens teknologi (de såkalte strålingskablene).

Men nå skjer det ting også her.

- Vi har ikke vært ute og kommunisert dette, men vi har tatt høyde for at det skal være sammenhengende 3G-dekning fra Drammen til Gardermoen, sier Amundsen.

- Deler av dette er ferdig allerede, mens andre deler ikke er ferdig ennå, legger han til.

Prosjektet har en kostnadsramme på over 15 millioner kroner.

- Kjempekomplisert

Også dette prosjektet har det vært meningen at skulle stå ferdig innen utgangen av året, men utfordringen har vært todelt: Hele strekningen er fortsatt ikke fullt satt i gang av Flytoget selv, og spesielt den 14,5 kilometer lange Romeriksporten er vanskelig.

- Tunnelen er på mange måter kjempekomplisert, og servicevinduene en har for å gjøre noe der er bare på noen få timer i døgnet, sier Amundsen, men avslører at det er planer om en større utbygging i løpet av oktober.

- Vi erkjenner at dagens løsning ikke er god nok, og mange opplever problemer, sier Amundsen.

En av hovedutfordringene er at klarningen mellom tog og tunnel er så liten at signalet brytes så fort, at mobilene ikke rekker å koble seg på ny basestasjon før signalet er brutt.

Vil fristille seg litt fra togenes utstyr

Slik ting fungerer i dag har Flytogene såkalte repetere som fanger opp mobilsignalet utenifra, og forsterker dette til passasjerene inni toget. Disse repeaterne støtter ikke 3G, og har i tillegg de siste årene ofte vært ute av funksjon. Det har skapt store utfordringer for mobilsurfingen.

- Disse repeaterne skal bytte ut, men planen nå er å lage sammenhengende 3G-dekning som skal fungere selv om vi ikke bytter ut disse - eller de ikke fungerer, sier dekningsdirektøren.

Amundsen tror heller ikke de rekker hele prosjektet innen utgangen av året. Årsaken er at en ikke er i havn med avtale om å sette opp basestasjoner på Loenga.

- Vi sliter litt med grunneieravtaler. Det har kommet mange boligblokker i området som vi ønsker å dekke, men meg bekjent er ikke avtale på plass enda, men vi skal ha sammenhengende 3G-dekning fra Drammen til Gardermoen, slår Amundsen fast.

annonse