Til hovedinnhold

Hvor farlig er mobilen?

Det er School of Public Health ved Imeperial College i London som har tatt initiativ til undersøkelsen. Deltakerne er i alderen 18 til 69 år, og minst 250 000 mobilbrukere i fem land skal følges i en periode på 20 til 30 år. Svaret på gåten kommer med andre ord ikke en av de første dagene.

- Vi kan ennå ikke konkludere med at mobiltelefon ikke gir fare for kreft. Undersøkelser så langt viser at det ikke er noen slik risiko, men vi må få et sikkert svar på dette, sier Lawrie Challis, som er en av lederne for undersøkelsen.

Prosjektet COSMOS, Cohort study on mobile communications, har invitert mer enn 2,5 millioner brukere til å fylle ut et spørreskjema på nett. Her skal de beskrive sin mobilbruk, helse og livsstil, i tillegg til å godta at mobilbruken deres blir fulgt gjennom minst 20 år.

Svakheter

Undersøkelsen får kritikk for ikke å inkludere barn, ettersom det har vært antydet at barn er mer utsatt enn voksne for helseskadelige virkninger av mobilstråling. En kan også spørre seg om utvalget blir representativt, eller om svarene blir troverdige, når undersøkelsen gjennomføres over Internett.
Det vil jo være ergerlig å bruke 20-30 år på en undersøkelse der konklusjonen kan bestrides.
Kilde: Cnet

Mer om
annonse