Til hovedinnhold

Bor du nærme en basestasjon?

Taster du inn www.finnsenderen.no i nettleseren din kan du få vite hvor hver eneste basestasjon (GSM, UMTS, CDMA og 4G) i Norge befinner seg.
Post- og teletilsynet (PT) står bak tjenesten som har blitt utviklet etter press fra privatpersoner og interessegrupper som hevder at dette bør være offentlig informasjon. Miljøvernforbundet har også engasjert seg kraftig i denne saken, blant annet på grunn av den ubekreftede linken mellom elektromagnetisk stråling fra basestasjoner og helseplager. Tidligere motargumenter fra diverse aktører har vært at en offentliggjøring vil forringe rikets sikkerhet, at det vil bli lettere å utføre hærverk mot basestasjonene, samt at det kan være strategisk uheldig for nettoperatørene om konkurrentene får tilgang til slik informasjon.

Oppdatert:
Tjenesten Finnsenderen.no lansert tidligere i år, men har nå blitt oppdatert med flere basestasjoner. Du kan kjapt og enkelt sjekke hvor mange basestasjoner som er i ditt nærmiljø, og nøyaktig hvor nærme de befinner seg din bolig.

Selve tjenesten
Når du klikker deg inn på www.finnsenderen.no får du frem et Norgeskart – uten synlige basestasjoner. Du kan enten zoome inn på det området du vil utforske, eller søke opp en adresse (for eksempel hjem, arbeidssted, skole, barnehage). Når du kommer nærmere inn dukker det opp gule, grønne og blå bobler som symboliserer basestasjoner – henholdsvis GSM, CDMA og UMTS. Hold pekeren over en av boblene og du får opp Operatør (Telenor, NetCom, Mobile Norway, Ice.net), Teknologi (for eksempel UMTS) og Frekvens (for eksempel 2100 MHz). Jo nærmere du zoomer, jo mer detaljert vises basestasjonene på kartet.

Under søkefeltet finner du en link til en strålingskalkulator. Her kan du plotte inn type basestasjon (for eksempel GSM900) og antall meter fra basen du bor/befinner deg, hvorpå en kalkulert strålingsverdi oppgis.

For en som er bekymret for strålingen basestasjonene avgir, bør tjenesten fungere nokså tilfredsstillende. Man får i alle fall vite hvor basestasjonene i nærmiljøet er plassert. Strålingskalkulatoren kunne med fordel vært bedre, ettersom dette kun blir en slags indikasjon på hvor stor eller liten strålingsfaren er, uten at utregningsmetoder eller verdier blir forklart i detalj.

Meget lave verdier
Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet virker tilfreds med å kunne tilby en tjeneste som tilsynelatende er ønsket av folket, samtidig som han antyder at hysteriet rundt strålingsfare er noe overdrevet.

- Med Finnsenderen.no gjør vi som myndighet komplisert informasjon mer tilgjengelig, slik at folk selv kan vurdere opplysningene og gjøre seg opp en mening, sier Jensen i en pressemelding.

- Vi har målt strålingen mange, mange steder i Norge. Blant annet har vi målt i byer og på skoler, arbeidsplasser og i barnehager. Dersom man oppholder seg nærmere enn 2-5 meter fra en mobilsender, kan stråleverdiene overstige grenseverdiene. Men det er jo ikke vanlig adferd for eksempel å klatre opp i en mobilmast og oppholde seg der, og våre eksperter som gjør alle disse målingene rapporterer om meget lave verdier der folk ferdes, forsikrer han.

(Artikkelen fortsettes.)
 

Telenor positive
Da debatten raste i fjor siden virket Telenor mest imøtekommende av netteierne til en offentliggjøring av basestasjonene. Men det måtte gjøres på riktig måte. NRK-programmet Brennpunkt begjærte innsyn i Telenors baselokasjoner, vant saken, og har laget sin egen tjeneste som dekker GSM-stasjonene. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er mer fornøyd med den nye tjenesten som PT står bak.

- Dette er en liste som myndighetene har godkjent og som Telenor er positiv til. Vi tror denne listen vil være positiv, og langt bedre enn NRK Brennpunkt sin som kun viste deler av stasjonene, sier Amundsen til Mobilen.no.

Kommer Telenor til å investere i ekstra sikkerhet rundt sine basestasjoner for å hindre hærverk fra miljøaktivister/terrorister/pøbler?

- I Norge har vi heldigvis ikke vært plaget av skadeverk annet enn i noen få tilfeller, og dette blir politianmeldt, svarer Amundsen.

(Artikkelen fortsettes.)
 


Miljøvernforbundet: - En stor seier!
Som sagt har Miljøvernforbundet vært blant de sterkeste pådriverne for å offentliggjøre baselokasjonene, og deres argument tar utgangspunkt i at den elektromagnetiske strålingen er helseskadelig, men at myndighetene ikke har innsett det ennå. Sissel Halmøy, fagansvarlig elektromagnetiske felt, i Miljøvernforbundet, gleder seg over den nye tjenesten.

- Dette er en stor seier - og et viktig skritt på veien mot en fornuftigere forvaltning på dette området. Mange vet ikke hvordan en mobilantenne ser ut, og de er derfor ikke klar over at de blir utsatt for helseskadelig stråling. Derfor har de heller ikke mulighet for å forstå at det kan være årsak eller medvirkende årsak til deres helseproblemer. Til nå har folk vært avhengig av hjelp fra folk med måleinstrumenter, og det sier seg selv at det vært svært begrenset hvor mye vi har kunnet gjøre det. Særlig i områder geografisk langt unna. Det er på høy tid at befolkningen får vite om de blir bestrålt eller ikke. Industrien har alt for lenge hatt full kontroll, sier Halmøy til Mobilen.no.

- Grenseverdien som det sammenliknes med er en grense som beskytter mot termisk oppvarming, det er 10 millioner mikrowatt per kvadratmeter. Miljøvernforbundet anbefaler en grenseverdi på 10 mikrowatt per kvadratmeter der vi oppholder oss over lengre tid – som i hjemmet vårt –, det for å beskytte også mot andre biologiske skadevirkninger som er vist i fagfellevurderte, vitenskapelige studier. Føre-var prinsippet må komme til anvendelse, sier hun videre.

(Artikkelen fortsettes.)

NetCom overbevist
NetCom var utvilsomt blant operatørene som var mest kritisk til at basestasjonene skulle offentliggjøres. I forbindelse med at Telenor måtte oppgi sine baselokasjoner til NRK Brennpunkt sa NetCom blant annet at ”En total offentliggjøring fører til at infrastrukturen blir svært sabotasjeutsatt, noe sikkerhetsmyndighetene i Norge også er skeptiske til”. Nå er derimot Norges nest største operatør mer positiv.

- At PT tar initiativ til dette sammen med operatørene er bra. Informasjonsbehovet øker stadig, og stråling må tas alvorlig. Det argumenterer vi ikke i mot, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i NetCom til Mobilen.no.

- Det vi reagerer på er at det hittil kun gjelder mobilsendere, ikke kringkastingssendere og så videre. Alt må frem, og her håper vi det skjer noe snarlig, legger han til.

(Artikkelen fortsettes.)Tvilsom kalkulator
Vederhus sier videre at NetCom ikke vil gjøre noe umiddelbart for å sikre sine basestasjoner mot hærverk, men at dette er noe de vurderer fortløpende. Tjenesten finnsenderen.no er han imidlertid positiv til, med unntak av strålingskalkulatoren.

- Jeg lurer virkelig på om eksperter fra Strålevernet har vært med å utvikle denne, kommenterer han.

NetComs kommunikasjonssjef, som selv jobber i en bygning med mobilsendere på taket, virker dessuten lite imponert over PT-direktørens påstand om at strålingsverdiene kan overstige lovlige grenser dersom man befinner seg et par meter unna. Mange mobilsendere er forskriftsmessig montert på hustak og vegger, og ville etter den generelle påstanden å dømme oppfattes som potensielt farlige.

(Artikkelen ble først publisert 23.02.2010, redigert 29.09.2010)

Mer om
annonse