Til hovedinnhold

Truer mobilstråling folkehelsen?

Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk er blitt en del av vår hverdag.
I november 2003 konkluderte en tverrfaglig norsk ekspertgruppe med at risikoen var minimal.
Flere radiosendere
Nå er det nedsatt en ny ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet, som skal gjøre en lignende vurdering. Det er altså gått åtte år siden forrige gjennomgang.
– Det er kommet mange nye studier på dette området. Mobiltelefoner har nå vært i bruk over lengre tid og av mange flere mennesker. Nye generasjoner mobiltelefoner og utvidede funksjoner på de mobile tjenestene, har ført til at antallet radiosendere på landsbasis har økt kraftig, sier ekspertgruppens leder, Jan Alexander, som er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.
Ferdig om ett år
Gruppen skal oppsummere all kunnskap som nå finnes om helseeffekter av eksponering for svake høyfrekvente felt.
– I dag er det ulik praksis i ulike land når det gjelder håndtering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk. Derfor ønsker Helse- og omsorgsdepartementet at ekspertgruppen også skal se nærmere på vår norske forvaltning og vårt regelverk på dette området, sier Jan Alexander.
Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra departementet nedsatt en tverrfaglig ekspertgruppe med deltakere også fra Sverige. Gruppen ble opprettet på anbefaling fra Statens strålevern, og den er i gang med arbeidet som skal være ferdig høsten 2011. (ANB)

Mer om
annonse