Fasttelefon-kutt vil gi bedre mobildekning

Svensk kundeopprør kan gi bedre dekning i Norge.

Allerede i år vil de første kommunene miste fasttelefonen. Fram til 2017 planlegger Telenor å avvikle det gamle kobbernettet overalt der det ikke er lønnsomt å vedlikeholde. Det vil si at én million nordmenn mister fasttelefonen.

Dermed blir stadig flere helt avhengig av mobil- og bredbåndstelefoni for å få kontakt med omverdenen. Dette stiller da også større krav til robustheten i disse nettene.

I Sverige har de første kommunene allerede kuttet fasttelefonen, og den svært høylytte misnøyen har ikke latt vente på seg.

Årsaken til misnøyen er at mobiloperatørenes dekningskart ikke stemmer overens med virkeligheten. Mobiloperatørene skylder på moderne smarttelefoner med dårligere antennekapasitet, men nå krever både kundene og nasjonale tilsynsmyndigheter en bedring.

Dette har de norske mobiloperatørene fått med seg. Telenors Norges-sjef Berit Svendsen sier klart og tydelig at selskapets neste store utfordring blir å øke flatedekningen på 3G og 4G.

Bedre flatedekning er et tiårsprosjekt

– Per i dag er flatedekninga på 3G på 22 prosent. Vi vil ha denne opp på GSM-nivå, som er 87 prosent av landarealet, sa Svendsen ved presentasjonen av selskapets kvartalsresultat i slutten av april.

Svendsen beskriver flatedekninga som et tiårsprosjekt, som vil kreve store ressurser både økonomisk og i forhold til å sikre seg flest mulig radiofrekvenser til mobil tale og bredbånd.

Mye tyder på at den kommende auksjonen over 4G-frekvenser i det såkalte 800-båndet vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, og flere av mobiloperatørene posisjonerer seg nå for å sikre seg den mest attraktive frekvensblokka.

Det vil bli tilbudt mobilfrekvenser i tre blokker i auksjonen. Den blokka som ligger i midten er minst utsatt for forstyrrelser fra andre signaler, og dermed best egnet til å bygge dekning over store områder. Både Tele2 og Telenor har antydet at de vil by på denne frekvensblokka, mens Netcom ikke vil avsløre sin auksjonsstrategi, skriver Inside Telecom.

Den såkalte dekningsblokka vil bli solgt med et krav om at kjøperen bygger ut til en befolkningsdekning på 98 prosent. Til sammenligning har Telenor ca. 90 prosent befolkningsdekning på 3G i dag, noe som altså tilsvarer 22 prosent overflatedekning.

Les også: Du må vente lenge på bedre 4G-dekning

Les også
Slik klager du på dårlig dekning
Les også
Derfor har mobildekningen inne blitt dårligere
Les også
Du må vente lenge på bedre 4G-dekning
Les også
Er dekningskartene misvisende?
Les også
Snart blir det 4G også i distriktene
Les også
Over og ut for fasttelefonen
Les også
Vil ha bedre dekning – men ingen basestasjoner
Les også
– Flere antenner er løsningen
Les også
– Selger mobiler med dårlig signal
annonse