Til hovedinnhold

Derfor har mobildekningen inne blitt dårligere

Nye smarttelefoner, nye frekvenser og moderne bygninger skaper utfordringer.

iStockphoto 600739 / montasje

En undersøkelse utført av britiske Vodafone viser at samtidig med at mobiloperatørene bygger ut nettene med stadig flere frekvenser og stadig større flatedekning, opplever stadig flere av oss at vi har dårlig dekning innendørs.

Les også om hvordan du kan få bedre innendørsdekning hjemme og på jobb »

Nye byggeforskrifter med strengere krav til miljøvennlighet og energisparing gjør at vi får tykkere vegger og vinduer belagt med metallfolie for å redusere varmetap og holde solstrålene ute.

Samtidig går vi over til 3G og 4G som sender mobilsignaler over frekvenser med kortere rekkevidde enn de gamle GSM-båndene.

Til sammen gjør disse faktorene at stadig færre opplever å ha god dekning innendørs. Derfor må mobiloperatørene tenke nytt. Først ut er bedriftsmarkedet:

– Problemet med bedrifter med manglende innendørsdekning kommer bare til å øke i årene fremover, i takt med at det bygges flere nybygg, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Død om to år

Den norske gründerbedriften Cloudberry Mobile går lenger:

– Telekomindustrien slik vi kjenner den kommer til å være død om to år, sier administrerende direktør Tom Guldberg i Cloudberry Mobile.

Teknisk direktør Geir Ove Jenssen i Cloudberry Mobile utdyper:

– Kundene har slutta å bruke fasttelefon. Nå bruker vi bare mobil, både til tale og data. Dette stiller store krav til innendørsdekning og kapasitet, og vil føre til at man må bygge mobilnettene på en annen måte, sier Jenssen til Mobilen.no.

Det Jenssen sikter til er bruken av selvkonfigurerende småceller, et samlebegrep for picoceller, femtoceller og mikroceller. Disse er alle minibasestasjoner til bruk innendørs. Cloudberry Mobiles forretningskonsept er å levere nøkkelferdige småcelleløsninger og drift av disse til andre mobiloperatører. Cloudberry samarbeider internasjonalt med småcelleprodusenten Ubiquisys, men har ikke offentliggjort noen avtaler ennå.

Jenssen tror dårlig innendørsdekning i Norge er et underrapportert problem. Når mobilkundene bytter fra 2G til 3G, venter de ikke å få en dårligere opplevelse. Samtidig har de færreste lyst til å sette sin splitter nye iPhone over på 2G, sier Jenssen.

Lyver dekningskartene?

Denne smarttelefonen har best antenne

Omdiskuterte småceller

I de nye Barcode-byggene i Bjørvika er spørsmålet særlig aktuelt. Takket være tjukke vegger med mye stål og vinduer belagt med metallfolie er innendørsdekningen nærmest lik null. I DnB-bygget har Telenor valgt å bygge innendørsdekning for tre millioner kroner ved hjelp av fiberoptiske kabler med antenner plassert i forskjellige rom og radiostasjoner i et teknisk rom. Telenor er også i ferd med å bygge tilsvarende dekning i flere av Barcode-byggene.

En løsning med småceller i DnB-bygget ville antagelig kommet på under millionen. I fremtiden kan Telenor komme til å velge småceller hvis det anses mest egnet for prosjektet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Mobilen.no.

– I Bjørvika handler det både om å bygge innendørsdekning og om kapasiteten i nærområdet. Om vi skulle klart å dekke innendørs med mobilsignaler fra utsiden, ville vi sprengt kapasiteten i området, sier Amundsen til Mobilen.no.

Per i dag er det bare Network Norway (eid av Tele2) som leverer småceller, eller femtoceller, til norske bedrifter. Telenor er i startfasen med utprøving av teknologien.

Slik ser en stueversjon av en femtocelle ut.

Amundsen har tidligere uttrykt skepsis til femtoceller, blant annet med tanke på hvordan de identifiserer avsender i forbindelse med nødtelefoner, og hvordan de håndterer overlevering fra femtocelle innendørs til basestasjon utendørs. Han ser imidlertid for seg at femto- eller picoceller blir en del av Telenors framtidige tilbud til kundene.

Les mer: Vil gi deg mobilantenne i stua >>

Foreløpig har verken Network Norway, Telenor eller Cloudberry Mobile sett på mulighetene for å tilby småceller til privatmarkedet. Både Amundsen og Jenssen mener imidlertid at det er sannsynlig at det kan bli en del av det fremtidige tilbudet til norske privatkunder med dårlig innendørsdekning.

Lurer du på hvordan du kan få bedre innendørsdekning hjemme eller på jobb?
Det kan du lese mer om her »

annonse