Til hovedinnhold

Over og ut for fasttelefonen

Én million nordmenn blir snart tvunget over på mobil.

Mediehuset Nettavisen

Telenor, og rundt en million vanlige telefonkunder, står overfor en aldri så liten utfordring: Det er ingen som forsker og jobber med fasttelefoni lenger, det lages lenger i praksis ikke noen reservedeler til det nettet som står der - og i 2017 har de store leverandørene av utstyrt sagt at de vil slutte med all support.

Det betyr at det man i dag anser som det stabile fasttelefoninettet vil være umulig å drifte videre, fordi når det først går noe galt, vil man i liten grad være i stand til å benytte det.

Samtidig er bruken av fasttelefon i kraftig fall. Hver måned mister Telenor rundt 6000 fasttelefonikunder.

Fastnettet må stenges

Om en legger sammen to og to, betyr det at noe drastisk er nødt til å gjøres - og innen 2017 er man nødt til å finne løsninger for både en million fasttelefonkunder - men kanskje enda viktigere alle de andre tjenestene som går over fastnettet. Blant annet er det masse alarmer, trygghetsalarmer og eldrehjelpsfunksjoner som er helt avhengig av fasttelefonnettet.

- Dette er ikke bare et norsk problem, men et problem i hele Europa, og vi er i samtaler med leverandører som Ericsson og Alcatel om å få utvide fristen til 2017, men foreløpig er det hva vi er nødt til å forholde oss til, sier Telenors programdirektør Arne Quist Christensen til Side3.

Vi er på besøk i den gamle Telegrafbygningen i Kvadraturen i Oslo sentrum. Det var i sin tid Nord-Europas største hovedkoblingssentral med over 100.000 kunder. I dag er det 30.000 kunder som går gjennom der. Vi er invitert for en siste titt før en skal starte rivingen av den 50 meter lange koblingssentralen, som en i løpet av et drøyt år håper å få demontert og flyttet til et nytt og mer moderne sted - uten at altfor mange kunder skal legge merke til det.

- Vi har en utfordring med at vi skal modernisere infrastruktur som en har brukt 100 år på å bygge, samtidig som vi skal bygge moderne løsninger, forteller Christensen.

Vil skje lenge før 2017

2017 høres kanskje ut som om det er lenge til, men for veldig mange vil dette være noe som rammer lenge før den tiden.

- Om vi satser på å få flyttet over 1000 linjer om dagen, og det er rundt 250 arbeidsdager i året, så må vi begynne allerede i 2013 om vi skal rekke det innen fristen. Vi begynner derfor nå med pilotprosjekter allerede nå, forteller programdirektøren.

Ifølge Telenor er det helt avgjørende at en ikke stenger av fastnettet før det finnes alternative løsninger. En vil derfor koble av fasttelefonisystemet stykkevis i små geografiske områder - rettere sagt en og en av de rundt 4750 lokasjonene de har for fastnettet i hele landet.

Først ut ser det ut til at Modalen kommune i Hordaland vil komme. Dette er en av landets rikeste kommuner grunnet vannkraft og drøyt 350 innbyggere.

- Kommunen har bygget fiber til alle innbyggerne, men likevel er det 90 husstander som bruker kobber fra Telenor. Det viser at det er utfordringer nærmest uansett hvor man kommer, sier Christensen.

Etter nærmere undersøkelser har en kommet fram til at det er fire husstander en ikke kan levere adekvate løsninger til i området, der en må bygge ut sære dyre spesialløsninger til.

Vil bli ekstremt dyrt

Telenors teknologidirektør Frode Støldal vil ikke snakke noe tall når det kommer til hvor mye en nedslukking av fastnettet vil koste.

- Det vil jeg ikke snakke om i det hele tatt, sier han.

De legger derimot ikke skjul på at det kan være aktuelt å tenke tanken om at noen rett og slett ikke vil få gode nok løsninger.

- Vi har en utfordringen med at det er noen få hus som drar opp kostnader voldsomt - for eksempel hus som ligger mange kilometer unna alt annet. Vi har eksempler på at det er kunder som koster 60-70.000 kroner i året, og som forventer at Telenor skal ta den kostnaden, og slik kan vi nok ikke ha det, sier Christensen.

For tiden har Telenor leveringsplikt på telefonitjenester, så hvordan dette skal løses rent praktisk, gjenstår å se. Både kansellering av leveringsplikt og satellittelefon kan være løsninger, men her er ingenting klart.

Bredbåndet kan drives videre

Selv om en ser for seg å kutte fastnettet i 2017, betyr det ikke at alle som har DSL-basert bredbånd gjennom fastnettet vil miste denne tjenesten om fire år.

- Det skjer langt mer teknologiutvikling på DSL enn på fasttelefon, og vi regner med å drifte kobbernettet videre en god stund etter 2017, og levere ADSL/VDSL-linjer til kunder etter at fastnettet skrus av, sier teknologidirektør Støldal.

Har gode løsninger for de fleste

En av de største utfordringene Telenor står overfor er ikke å finne akseptable løsninger for selve telefonene som må erstattes, men å få alle systemene som benytter seg av fasttelefoninettet.

Telenor vil straks begynne å selge helt spesielle «fasttelefoner», som ser ut som helt vanlige fasttelefoner, og som for brukeren ser ut til å fungere helt likt, men som egentlig benytter seg av mobilnettet. Disse har også eksterne antenner som har langt bedre mottaksegenskaper enn vanlige mobiltelefoner, og som dermed kan fungere der vanlige mobiltelefoner ikke fungerer.

En vil også selge «koblingsbokser» som du kan koble på din nåværende fasttelefon på, men som vil sørge for at samtalen formidles over mobilnettet. I første omgang vil abonnementene for dette koste like mye som for vanlig fasttelefon, slik at du faktisk bruker mobilnettet til en dramatisk redusert pris.

- Kan man koble på alle typer alarmer, trygghetsalarmer og annet utstyr som benytter fastnettet, koble seg på denne løsningen?

- Vi kan ikke garantere det, men utfordringen er egentlig ikke det. I dag finnes det mobile løsninger fort stort sett alle problemområdene som i dag bruker fastnettet, men det er gjerne i mottaksapparatet det må gjøres endringer. Helsenettet til kommunene må for eksempel byttes ut, sier Christensen.

Les også: Vil ha bedre dekning, men ingen basestasjoner

annonse