Til hovedinnhold

Disse mobilene stråler mest

Blir du varm i øret når du snakker i mobilen? Noen tror det kan skyldes mobilstråling, snarere enn at det er batteriet som går varmt.

Mobilprodusentene er pålagt å opplyse om hvor mye deres mobiler stråler, så hvis du er bekymret for stråling kan du velge en mobil med en lav strålingsverdi. 

Vi har hentet inn strålingsverdier for mobiler som er i salg i Norge, og forskjellene er veldig store.

I verste fall kan to relativt like modeller ha hele syv ganger forskjell i stråleverdi.

Hvor farlig er mobilstråling?
Det er stor uenighet om hvorvidt elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner kan være helseskadelig. Foreløpig har det ikke kommet håndfaste bevis på at silk stråling har en negativ effekt. Samtidig antyder resultater fra flere uavhenige studier en potensiell strålingsfare. Særlig for barn og unge kan være utsatt ettersom organene deres ikke er fullt utviklet, og strålingen kan derfor trenge dypere inn enn hos voksne.

[wip4: img=2 align=right]På grunn av uvissheten har man lagt seg på en "føre var"-linje, noe som blant annet betyr at produsentene må oppgi hvor mye telefonene deres stråler. Måleverdien som brukes er antall Watt som absorberes per kilogram når telefonen holdes mot øret, også kjent som SAR-verdi.
Myndighetene i vestlige land er ikke enige om hvor høy denne verdien skal være. Statens Strålevern har satt den lovlige maksgrensen til 2,0 W/kg, i likhet med mange andre europeiske land. I USA og Canada er kravene strengere, med en maksgrense på 1,6 W/kg, men der brukes også en litt annerledes målemetodikk.
Den norske maksgrensen skal ifølge Statens Strålevern ligge veldig mye lavere enn det de egentlig mener er forsvarlig, men samtidig tar de forbehold om at det kan dukke opp nye bevis i fremtiden og da vil de i så fall gjøre en ny vurdering.
Fra offisielt hold skal det altså ikke være noen spesiell fare forbundet med å bruke en mobiltelefon, men det finnes også nordmenn som hevder at de lider av el-overfølsomhet. Den enkleste måten å unngå stråling mot hodet på, er å bruke en håndfri.

Liten råtass stråler mest
Strålingsverstingen i norske butikker er den nye, lille mobilen med fullt tastatur, populært kjent som Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro. Med en strålingsverdi på 1,61 W/kg står denne modellen i fare for å ikke være lov å selge i USA og Canada. X10 Mini Pro stråler over sju ganger så mye som tastatur-mobilen LG GW620, som er den mobilen som stråler minst med en SAR-verdi på 0,21 W/kg.

Sony Ericsson har i lang tid vært representert på verstinglistene når det gjelder stråling. I forfjor var Sony Ericsson T650 verstingen på listen, med en strålingsverdi på hele 1,8 W/kg. Denne telefonen er ikke på markedet lenger. Sony Ericsson står egenhendig bak de fire mobilene som stråler mest på det norske markedet. 

Høy stråling på iPhone 4

Apple fikk mye pepper i forbindelse med antenneproblemene på iPhone 4 som kom i sommer. Denne har en strålingsverdi på 1,17 W/kg og det regnes som relativt høyt. SAR-verdien er marginalt høyere enn på fjorårets modell, iPhone 3GS.
En annen amerikansk produsent, RIM, er representert med to BlackBerry-telefoner som begge ligger over 1 W/kg.
RETTET: Det er den amerikanske strålingsverdien som er på 1,17 W/kg. Den høyeste EU-målingen er på 0,93 W/kg, noe som heller er marginalt lavere enn på iPhone 3GS. - Takk, Ronny!
Lav stråling på Galaxy S
Android-mobilen Samsung Galaxy S har derimot den nest laveste SAR-verdien (0,24 W/kg). Dette er Samsungs toppmodell. Samme produsent har for eksempel også den robuste E2370 Xcover i godt selskap med de som stråler aller minst. Denne har en SAR-verdi på 0,41 W/kg.
Samsung har sammen med Nokia de modellene på markedet som stråler minst, foruten LG GW620.
 

VERSTINGENE:

MODELLENE SOM STRÅLER MINST:

ALFABETISK LISTE:

Mer om
annonse