Til hovedinnhold

Norge vurderer TV-lisens på mobiler og PC-er

Kulturdepartementet arbeider med lovforslag som ligner på det vi ser i Sverige.

NRK Beta / Flickr

Nylig ble det kjent at svenskene må betale TV-lisens på PC-er og nettbrett.

SVT, Sveriges svar på NRK, flytter alt innhold ut på nett, i tillegg til ordinære fjernsynssendinger. Ettersom söta bror har en såkalt teknologinøytral lisenslov, innebærer det at alle apparater som kan ta inn TV-sendinger er avgiftspliktige.

Norge har også en teknologinøytral definisjon av begrepet «fjernsynsmottaker», og Kulturdepartementet jobber med et forslag til nye regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften. Det kan bety at vi får en lignende lov i Norge.

Samme grunnlag

Ordningen i Sverige er ikke gjeldende for Norge i dag, men selve grunnlaget er det samme:

«Praksis i dag er at avgiftsplikten ikke bare omfatter tradisjonelle fjernsynsapparater, men i utgangspunktet enhver teknisk innretning som muliggjør mottak av kringkastet fjernsyn, blant annet satellittmottakere, personlige videoopptakere (PVR) og ulike datamaskiner», skriver seniorrådgiver Marius Bakke fra Kulturdepartementet i en e-post til Hardware.no.

Det er likevel ett aspekt ved lovgivningen som hindrer samme tilstander i Norge som i Sverige – per nåværende tidspunkt. Forhandlere har nemlig kun plikt til å melde fra om kjøp og salg av tradisjonelle TV-er.

Forslag på trappene

I stortingsmeldingen Kringkasting i en digital fremtid fra 2007, kommer det fram flere forslag for å tvangsfinansiere NRK. Et av forslagene lyder som følger:

sitat"Ett alternativ er å videreføre hovedlinjene i dagens lisensordning med en teknologinøytral definisjon av begrepet « fjernsynsmottaker », eventuelt kombinert med en utvidet meldeplikt for salg av innretninger som inneholder fjernsynsmottaker.
En utvidelse av meldeplikten til å omfatte samtlige apparater som kan benyttes til å se på fjernsyn vil bevare koblingen mellom bruk og betaling.
[...]
NRK har tatt til orde for et alternativ som innebærer at avgiftsplikten utvides til å omfatte alle apparater som kan benyttes til å motta levende bilder, uavhengig av om innholdet kan karakteriseres som kringkasting. PC-er og mobiltelefoner uten mottaker (tuner) vil følgelig omfattes av avgiftsplikten."

Kulturdepartementet anbefaler selv dette alternativet, og det kan bety at vi får samme ordning som i Sverige også her til lands.

Kritisk til Sverige-forslag

Torgeir Waterhouse.Foto: Erlend Bjørtvedt

Direktør for Internett og nye medier hos IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er svært kritisk til den svenske løsningen.

– Nettbrett og PC-er avviker såpass mye fra tradisjonell TV, at dette er noe de burde revurdere. Hvis SVT tvinges til å tenke nytt angående lisensen, må de vurdere hele systemet i stedet, sa han til Hardware.no tidligere.

Waterhouse mener det er fort gjort å la seg lure av gammeldags tankegang:

– Det er lett å se for seg at dette er en god løsning med tanke på en stillestående TV med et klart formål, men dette er ikke holdbart for andre enheter som ikke primært er ment for TV-titting. De må gå tilbake til tegnebrettet for hele finansieringsmodellen.

Følg Hardware.no på Facebook

annonse