Nyhet

Retten har bestemt: Svenskene må betale lisens for PC

Og i Norge har vi lignende lovverk.

Broderfolket må punge ut lisensavgift selv om de ikke eier en TV. Det sier dommen som falt i den svenske forvaltningsretten i dag, melder SVT. Nå holder det at de har en PC i husstanden for å utløse lisensen.

Radiotjänst, som er lisensinnkreveren i Sverige, har helt siden 2006 hatt muligheten til å kreve lisens for datamaskiner, men det er først i det siste de har sendt ut fakturaer for dem.

Denne praksisen har ikke falt i god jord. Et 20-talls husstander klaget tidligere i år Radiotjänst inn for forvaltningsretten fordi de fikk lisens på sine datamaskiner. I dag avviste retten klagene, og avgjorde dermed at det er fritt frem for Radiotjänst å kreve lisens selv om man ikke eier en TV.

Hjelper ikke å blokkere

I dommen pekes det på at mange ser på TV via Internett, og som den sier videre:

– En datamaskin må ansees som teknisk utstyr som er beregnet for å ta i mot TV-sendinger. Derfor er den også avgiftspliktig.

TV-avgiften skal altså kreves inn fra husstander som har tilgang til en datamaskin. Om maskinen er registrert privat eller i jobbsammenheng er det samme. Det er foreløpig uklart hva retten mener om lisensinnkreving for smarttelefoner eller nettbrett, selv om dette har vært krevd inn siden februar i Sverige. Klager for slike enheter skal opp for retten på et senere tidspunkt.

Radiotjänst skriver på sine hjemmesider at man ikke kan slippe lisensen ved å blokkere SVT sin nettside, eller om man har for dårlig nettilkobling til å se på TV-sendingene. Det er muligheten for å se TV via nettet som utløser lisensen.

Naboene våre slipper heldigvis unna med å betale én lisens, og den skal være lik uansett om du kan se programmer via TV-en eller datamaskinen.

Frem og tilbake

Så sent som i januar uttalte styreleder for Radiotjänst, Eva Hamilton til Dagens Nyheter at de foreløpig ikke ville kreve inn lisens fra PC-brukere:

– Vi vil foreløpig ikke spørre folk om de har noe annet enn TV, men rent formelt plikter man å betale lisens siden det finnes TV-kanaler tilgjengelig på nett.

Nå har de altså likevel snudd i spørsmålet. Det er ventet at dagens kjennelse fra forvaltningsretten vil bli anket, uten at det virker som Radiotjänst vil avvente lisensinnkrevingen av den grunn.

Teknologinøytral lov

I likhet med Norge, har Sverige en teknologinøytral lisenslov. Denne loven åpner for at alle enheter som kan ta inn TV-sendinger er avgiftspliktige. Akkurat som NRK i Norge, gjør svenske SVT og TV4 alle sine egenproduserte programmer tilgjengelig på Internett, noe som effektivt mangedobler antall enheter som potensiellt kan avgiftbelegges.

Det har ikke noe å si om det er en TV, PC eller mobil som tar i mot signalene, men det at du har en «fjernsynsmottaker». Dette favner bredt, og gir rikskringkasteren mulighet til å kreve lisens for alle enheter som kan ta i mot TV-signaler, også mobiler og PC-er.

Til syvende og sist er det opp til NRK, i samråd med Kulturdepartementet, å bestemme hva de ønsker å ta lisens for. I dag har de begrenset seg til TV-er, DVD-spillere, dekoderbokser og andre tradisjonelle enheter med en tuner innebygget.

– Praksis i dag er at avgiftsplikten ikke bare omfatter tradisjonelle fjernsynsapparater, men i utgangspunktet enhver teknisk innretning som muliggjør mottak av kringkastet fjernsyn, blant annet satellittmottakere, personlige videoopptakere (PVR) og ulike datamaskiner, sa seniorrådgiver Marius Bakke fra Kulturdepartementet ved en tildigere anledning, til Hardware.no.

Ikke aktuelt i Norge – foreløpig

I stortingsmeldingen Kringkasting i en digital fremtid fra 2007, kommer det fram flere forslag for å finansiere NRK, og i ett av forslagene anbefaler Kulturdepartementet å avgiftbelegge PC-er og mobiltelefoner.

Til Hardware.no har Freddy Lysfjord, leder for NRKs lisensavdeling, fortalt at kanalen senest i 2012 vurderte å ta betalt for PC-er og nettbrett, men at de la fra seg forslaget.

– Men store endringer i fremtidig brukermønster kan endre NRKs holdning, sa Lysfjord.

Kringkastingsavgiften dukket opp allerede i 1924, og ble videreført da NRK ble opprettet i 1933. På den tiden var 18 prosent av Norges husstander avgiftbelagt, men i dag betaler hele 97 prosent av husstandene lisens. At andelen er så høy er én av grunnene til at kulturdepartementet foreløpig ikke ser det store behovet for lisens på PC-er i Norge.

Slik kommer du unna TV-lisensen i Norge »

(Kilder: SVT, NRK, Aftonbladet, DN.se)

Les også
Får ikke lov til å kreve TV-lisens for nettbrett og PC-er
Les også
Dette er en hjemmelaget 8-bitmaskin
Les også
Svenske lisensjegere jakter alle med PC og nettbrett
Les også
– Legg ned hele lisensavdelingen
Les også
– NRK må ha en stabil finansiering
Les også
– Skal vi betale TV-lisens for kjøleskapet og?
Les også
Norge vurderer TV-lisens på mobiler og PC-er
Les også
Nå må svenskene betale TV-lisens på PC-er og nettbrett
annonse