Til hovedinnhold

– Skal vi betale TV-lisens for kjøleskapet og?

Flere politikere og eksperter stiller seg kritiske til TV-lisensforslag.

NRK TV

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at det viser seg at Norge kan få TV-lisens på mobil og PC.

Selv om en slik lov ikke er gjeldende i dag, er loven om lisenspliktige mottakerapparater såkalt teknologinøytral. Dette innebærer at du kan få TV-lisens på mobilen og PC-en din i framtiden hvis politikerne bestemmer seg for det.

Bakgrunnen for denne saken er at Sverige innfører TV-lisens på smarttelefoner og datamaskiner. Nøyaktig samme grunnlag gjelder i Norge, selv om det altså ikke er aktuelt å kreve inn penger fra denne typen enheter – foreløpig.

Anbefalte tiltaket i 2007

Marius Bakke.Foto: Regjeringen.no

Seniorrådgiver Marius Bakke ved Kulturdepartementet skrev i en e-post til Hardware.no at «Kulturdepartementet arbeider med et forslag til nye regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften».

Nøyaktig hva dette innebærer er ukjent, men i en stortingsmelding fra 2007 anbefalte Kulturdepartementet at PC-er og mobiltelefoner uten mottaker skal omfattes av avgiftsplikten og at meldeplikten til forhandlere burde utvides.

Reaksjonene på en slik eventualitet har ikke latt vente på seg.

– Dette er et overtramp

Paul Joakim Sandøy.Foto: Unge Høyre

Leder i Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, mener at et slikt tiltak vil være et overtramp for hva staten skal drive med.

«NRK skal ikke blande seg borti hvordan jeg bruker mobilen, PC-en eller iPaden min. Skal man måtte oppgi adressen sin for å kjøpe en iPad, og risikere at noen banker på døra for å kreve inn lisens for den», skriver Sandøy til Hardware.no.

Sandøy mener videre at dette ikke vil gjelde så mange flere enn de som allerede er lisensbetalere i dag. Det eneste man ville sitte igjen med, er mer byråkrati og potensielle personvernutfordringer.

«Vi hadde ikke godtatt at noen som helst annen nettmedieaktør eller spillprodusent krevde avgift for hele PC-en eller iPaden», tilføyer han.

– Skal vi ha TV-lisens på kjøleskap også?

Torgeir Waterhouse.Foto: Erlend Bjørtvedt

Direktør internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener det er viktig å se helheten.

– Det er klart at hvis man forfølger dette, vil man havne i en vanskelig situasjon. Tenk litt framover: Stadig flere dingser har skjerm og kan vise levende bilder. Da havner vi plutselig i en situasjon med TV-lisens på alle biler, kjøleskap og så videre, sier Waterhouse.

Waterhouse mener at man heller burde gå tilbake til start og tenke nytt framfor å tenke gammeldags hver gang det dukker opp en ny duppeditt med skjerm og muligheter til å ta inn TV over nett.

– Å lempe krav på enheter som kan vise levende bilder er et dramatisk steg. Det er vanskelig å se at det er i tråd med den opprinnelige funksjonen til lisensen. Den ble innført i en tid da dagens bruk ikke var forutsett.

Ifølge Waterhouse burde NRK og Kulturdepartementet ta lærdom fra en pågående debatt om å fastsette yttergrensene for allmennkringkasteren NRKs aktiviteter.

– Den bevisstheten som ligger i den debatten bør også smitte over på denne debatten.

Kritiserer regjeringspartiene

Steinar Haugsvær.Foto: Håkon Sparre, UMB

Informasjonssjef i Venstre (V), Steinar Haugsvær, mener at det er viktig å opprettholde NRK som allmennkringkaster, men at ordningen med lisensfinansiering er både foreldet og gammeldags.

«Venstre deler Waterhouse sin vurdering, og mener regjeringen må vurdere hele lisenssystemet på nytt. Vi har gjentatte ganger bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget om nye og mer tidsriktige måter å finansiere en allmennkringkaster på enn dagens lisens. Det gjorde vi også under behandlingen av stortingsmeldingen i 2007. Her er det ikke kommet noe nytt fra regjeringspartiene», skriver Haugsvær til Hardware.no.

Haugsvær mener at en lisens på alle apparater som kan brukes til å motta levende bilder også får mange utfordringer med avgrensning.

«I ytterste konsekvens kan jo det innebære at en familie må ut med lisens for et visst antall smarttelefoner, Apple-TV-en, noen PC-er og nettbrett. Jeg tror ikke norske forbrukere vil forstå en slik modell, og kan ikke se at departementet har kommet opp med noe godt svar på disse utfordringene», skriver han.

Vil privatisere NRK

Martin Johansen.Foto: Privat

FrP har ikke vært ikke vært tilgjengelig for kommentar, men har tidligere uttalt at de ønsker å privatisere NRK:

– Vi vil gjøre NRK til et aksjeselskap hvor private skal kunne kjøpe seg inn, sa FrP-nestleder Per Sandberg til Dagsavisen i september.

Sentralstyremedlem Martin Johansen fra Det liberale folkepartiet (DLF) mener også at man må gå et steg tilbake.

– DLF er for å privatisere NRK, og dermed fjerne TV-lisensen. Da vil det være opp til de nye eierne av NRK å avgjøre hva de ønsker å tilby sine kunder av ordninger, for eksempel om de vil ha gratissendinger på nett, reklamefinansiert TV og så videre, forteller Johansen.

Johansen og DLF mener at staten ikke bør drive med TV. Hvis TV-selskapet blir privatisert, vil også behovet for lisensen forsvinne. Videre er det også en forskjell mellom det å bare fjerne lisensen og det å privatisere NRK.

– Hvis lisensen blir fjernet, må vi betale over skatteseddelen. Er det et steg i riktig retning, spør Johansen.

Vil ikke endre loven ennå

Tommy Hansen.Foto: Ola Kaland / NRK

NRKs kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen forteller at de har kommet med forslag til endringer for lisensloven overfor Kulturdepartementet, og at dette skal være praktiske tilpasninger og modernisering av regelverket.

– Vi har ikke bedt om endringer som gjør at vi kan kreve lisens hos personer som eier datamaskin, lesebrett eller mobil, og det er foreløpig heller ikke aktuelt, sier han til NRK.no.

Hansen påpeker at lisensforskriften faktisk åpner for at NRK kan kreve inn TV-lisens for PC-er, men at de ikke benytter seg av den fordi mange allerede eier en TV. Situasjonen kan likevel endre seg på sikt:

– Vi må vurdere både den tekniske utviklingen og endring i folks medievaner, men fortsatt vil nok mange ha et fjernsynsapparat i huset, sier Hansen til NRK.

Håvard Fossbakken .Foto: Arbeiderpartiet / Knut Åserud

– Vi jobber med en gjennomgang

Kulturdepartementet jobber med å iverksette lover og å komme med forslag til endringer. De er forsiktige med å uttale seg konkret om den pågående behandlingen av lovverket.

«Vi jobber med en gjennomgang av lisensregelverket. Utgangspunktet for denne gjennomgangen er at dagens system har bidratt til å sikre NRK forutsigbare rammer», opplyser politisk rådgiver Håvard Fossbakken (Ap) ved Kulturdepartementet.

«Vi vurderer fortløpende om teknologiske endringer tilsier mer grunnleggende endringer i finansieringsmodellen», avslutter han.

Dette er loven

Her kan du lese departementets forslag om å lisensbelegge PC-er og mobiltelefoner.

Les også: Nå må svenskene betale TV-lisens på PC-er og nettbrett

annonse