Netflix, Facebook og flere ber myndighetene gripe inn

Vil ha slutt på det de mener er diskriminering av innhold.

Debatten om nettnøytralitet, altså prinsippet om at Internett-tilbyderne likebehandler innholdsleverandører og sørger for at alle aktørene opererer på de samme premissene, har blusset kraftig opp den siste tiden.

Bakgrunnen for dette er blant annet at flere store Internett-leverandører har begynt med noe kritikerne kaller en «bompenge-praksis». Dette innebærer at tilbyderne krever ekstra betaling fra innholdsleverandører for å sørge for nok båndbredde til å gi kundene god kvalitet på for eksempel strømmetjenester.

I mars kom Netflix med en temmelig krass tordentale til nettilbyderne etter selv å ha blitt utsatt for denne praksisen, og et lovforslag fra det amerikanske reguleringsorganet FCC som åpner for såkalt «betalt prioritering», bidro til å kaste mer bensin på bålet.

Krever nye regler

Nå ser det ut som om innholdsleverandørene har fått nok. Som blant andre nettstedet The Verge melder har organisasjonen The Internet Association kommet med en appell overfor FCC med ønske om at myndighetene griper inn i saken.

The Internet Assocation er en sammenslutning bestående av mange av de største Internett-selskapene, blant andre Google, Facebook, Netflix, Amazon og Yahoo. Dette forøvrig også selskapene som har mest å tjene på at «bompenge-praksisen» avvikles.

I appellen, som er publisert på organisasjonens hjemmeside, tar selskapene til orde for etablering av nye kjøreregler på Internett.

– Tilbyderne har et incentiv til å diskiminere og blokkere Internett-trafikk, og de har verktøyene til å gjøre dette. De har også mulighetene til å skjule handlingene sine ved å fordele skylden på andre. Vi oppfordrer derfor kommisjonen til å innføre enkle regler for å sikre at Internett forblir åpent, dynamisk og spontant, heter det i teksten.

Mener det haster

Organisasjonen understreker at reglene blant annet må underlegge leverandørene krav om at de ikke skal diskriminere innhold, at det må sikres transparens og at misbruk av markedsposisjoner må unngås.

Sammenslutningen påpeker i tillegg at det per i dag ikke finnes regler som beskytter forbrukere mot diskriminering av innhold, og at det derfor haster med å innføre nye kjøreregler for Internett-leverandørene.

Tilhengerne av bompenge-løsningen, blant annet nettleverandørene Verizon og Comcast, hevder denne debatten egentlig ikke handler om «nettnøytralitet». Aktører som Netflix leverer helt ekstreme trafikkmengder inn i nettene, Verizon mener det de selv har valgt å sende denne trafikken inn i infrastrukturen via «dårlige» tilkoblinger. Om det da ikke er Netflix som betaler for en bedre kobling inn i infrastrukturen, må absolutt alle nettkundene gjøre det via høyere priser – selv om de ikke bruker for eksempel Netflix.

Amerikanske senatorer har også sendt brev til FCC: Oppfordret til nye lover for å sikre nettnøytraliteten »

Les også
Obama vil ha en slutt på diskriminering av Internett-innhold
Les også
Yahoo truet med gigantbøter for å nekte å gi informasjon til NSA
Les også
Skaffet VPN – mangedoblet Netflix-hastigheten
Les også
Netflix tester egen anonym-titting
Les også
Kontroversielt forslag lar nettilbydere diskriminere innhold
Les også
Netflix med tordentale til nettleverandørene
Les også
– Redd det åpne Internett
Les også
– Fjerner utvilsomt et av de grunnleggende prinsippene på Internett
annonse