Sendte STOPP til ingen nytte

Med nokså hyppige mellomrom hører vi om mobilbrukere som enten med vilje eller helt utilsiktet har havnet i en vanskelig situasjon med en innholdsleverandør. For Dagfinn Matre startet det hele med at sønnen hans svarte på en SMS-konkurranse etter å ha sett en TV-reklame fra Glomobi. Én eneste tekstmelding er som kjent nok til å starte et kostbart, løpende abonnement, noe som også skjedde denne gangen. Matre sendte STOPP til nummeret som sendte ut meldingene, men det var til ingen nytte – SMS-ene fortsatte å strømme inn.

Hans operatør Tele2 ser alvorlig på saken, og hevder at de i samarbeid med Forbrukerombudet og de øvrige operatørene er i ferd med å rydde opp i innholdstjenestebransjen. I dette tilfellet kan imidlertid en teknisk feil hos kortnummerleverandør Ericsson IPX være årsaken.

Føler seg lurt
Med et abonnement fra Glomobi betaler du 50 kroner per uke for å kunne laste ned ringetoner og skjermsparere til din mobil. Innholdsleverandøren har tilsynelatende overtatt kortnummeret 2015 (eies av Ericsson IPX), som tidligere ble leid av Zemgo. Sistnevnte innholdsleverandør ble sammen med Celldorado steng av operatørene i fellesskap i starten av april. Ny aktør, samme problem.

- Jeg føler meg lurt fordi stoppmeldingene jeg har sendt ikke er registrert hos Glomobi. De har registrert "innmeldingen" som gikk ut på å svare på et spørsmål i en SMS-konkurranse, men altså ingen av de 5-6 stoppmeldingene jeg har sendt, sier en tydelig oppgitt Matre til Mobilen.no.

- Her synes jeg bevisbyrden er plassert helt feil. Når jeg sender flere SMS-meldinger som ikke registreres av verken operatøren eller av mottakeren, til tross for at de er registrert som sendt i telefonen, er det problematisk, legger han til.

(Artikkelen fortsettes.)

Reklame rettet mot barn
Matre opplever det som kritikkverdig at Glomobi får lov til å annonsere på TV med reklamer som er rettet direkte mot barn.

- Dette er reklame som retter seg mot barn, noe jeg trodde var forbudt i Norge, sier han.

Hva irriterer deg mest i denne saken?

- At firmaer som Glomobi bruker tvilsomme metoder til å lure barn, og at jeg har vært med på å sponse dette firmaet med flere hundre kroner, svarer Matre.

Tele2: - STOPP skal fungere
Administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 sier at de i samarbeid med Netcom, Telenor, Network Norway og Forbrukerombudet lanserte nye retningslinjer for salg av innholdstjenester til mobil i slutten av april.

- Disse retningslinjene er betydelig skjerpet med regulering av informasjon både før inngåelse av innholdsabonnement og etter inngåelse av abonnement. Salg av innholdstjenester er også regulert av markedsføringsloven, der vi tidligere har opplevd en villedende markedsføring. Dette kommer også tydeligere frem i de nye retningslinjene, sier Dyrnes til Mobilen.no.

Hva bør en Tele2-kunde som opplever noe lignende gjøre? (når det ikke funker å sende STOPP til det nummeret man mottar meldinger fra)

- STOPP skal fungere. Fungerer det ikke, er det en teknisk feil hos innholdsleverandør. Kunde bør da kontakte Tele2 Kundeservice, sier Dyrnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tok kontakt med kundeservice
Nettopp dette gjorde Matre. Han kontaktet Tele2 Kundeservice, og lurte på hvordan han kunne få stoppet abonnementet hos Glomobi. Han fikk da oppgitt et telefonnummer og en e-postadresse som ikke funket. Han vet foreløpig ikke om kravet hans på rundt 500 kroner vil bli dekket av Glomobi eller Tele2.

Synes du Tele2 burde tatt større ansvar i denne saken?

- Jeg er usikker. Dette kan jo sammenliknes med Pirate Bay-saken hvor spørsmålet var om operatøren skal straffes fordi noen bruker nettet til noe potensielt ulovlig. Prinsipielt synes jeg ikke operatøren bør ha hovedansvaret for dette, men jeg synes de plikter å kunne informere kunden om hvordan man stopper eller avbestiller slike tjenester. Da jeg spurte Tele2 om dette, fikk jeg et telefonnummer og en e-post som ikke virket, svarer Matre.

Tekniske problemer hos Ericsson IPX
Matre synes det var merkelig at verken Tele2 eller Glomobi hadde registrert noen av STOPP-meldingene som han hadde sendt fra mobilen. Dyrnes i Tele2 kan imidlertid opplyse om at Ericsson IPX, som eier det såkalte kortnummeret (2015) som Glomobi har brukt, har opplevd tekniske problemer med STOPP-meldinger den siste tiden. I et brev til Tele2 skriver Ericsson IPX følgende:

For snart 2 uker siden så oppdaget vi at STOPP etc ikke fungerte slik de skulle for våre 3 delte kortnumre 2223, 2404 og 2402. Dette er jo noe som har fungert helt etter boka i lang tid tidligere, men sannsynligvis har det oppstått en feil i plattformen vår etter en oppdatering vi hadde i april.

Vi fikk i hvert fall løst problemet med en konfigurasjonsendring på onsdag i forrige uke og STOPP etc virker nå som det skal. Feilen er også identifisert dypere ned i plattformen og det jobbes nå med å lage en patch for å løse dette permanent (ingen endring for sluttkunden dette, kun for at vår tekniske plattform skal fungere slik den bør).

Vi har jo sett noen caser nå med sluttkunder som ikke har fått stoppet tjenesten selv om de har forsøkt med STOPP og vi skal rydde opp i disse fortløpende.

Jeg beklager selvfølgelig dette så mye og håper at vi kan løse opp i de problemene som har måttet oppstå som resultat av dette.

Kortnummer 2015, som Glomobi overtok fra Zemgo, nevnes ikke, men det er nærliggende å tro at det er det samme problemet som har skyld i Matres problemer med Glomobi.

Ordnet opp i mye
Dyrnes hevder at de allerede har ordnet opp i mange av problemene som kan knyttes til innholdstjenester. Stengingen av kortnumrene til Zemgo og Celldorado ser ut til å ha fungert.

- Forbrukerombudet har uttalt til operatørene, at etter stengingen ved påsketider av enkelte kortnummer og innføring av nye retningslinjer, har de opplevd en betydelig nedgang i klager på innholdstjenester, sier Dyrnes.

- Det har det siste året vært gjennomført en meget god opprydding i denne bransjen, ledet an av operatørene og Forbrukerombudet. Som i alle bransjer opplever vi uheldige episoder. Kundene til Tele2 skal ikke bli rammet økonomisk av slike handlinger. Innholdsleverandører som bryter CPA- avtaler eller dets retningslinjer vil bli holdt ansvarlige og sanksjonert mot. Det vil bli gjennomført jevnlige kontroller og stikkprøver av markedet, av operatørene og Forbrukerombudet. Vi er dog fortsatt avhengig av at våre kunder rapporterer inn feil, avslutter Dyrnes.

(Artikkelen fortsettes.)

Netcom: - helt klart en utfordring
Innholdssjef Marius Halle i Netcom sier at han personlig ikke har kommet over flere klager på kortnummer 2015 etter stengingen, men medgir samtidig at ikke alle klager kommer frem til ham. Uten kjennskap til Ericsson IPXs tekniske problemer, ser ikke Halle noen grunn til at STOPP-meldingene til Matre ikke skulle komme fram.

- En innholdsleverandør kan ikke forhindre at STOPP-meldingen kommer frem. Men de kan selvfølgelig ignorere den. Noe som selvfølgelig ikke er tillatt og brudd på retningslinjer, sier Halle til Mobilen.no.

Operatørene og Forbrukerombudet prøver å luke ut useriøse aktører – hvor synes dere grensen går når det gjelder annonsering på TV som er rettet mot barn?

- Annonsering av disse tjenestene på TV er helt klart en utfordring. Det skal komme klart frem at det er en abonnementstjeneste og hva prisen er. Prisen skal opplyses med lik meddelelseskraft som kortnummeret. I tillegg skal dette være i henhold til norsk markedsføringslov. Men det er alltid vanskelig å bedømme dette på TV hvor ting går fort. Vi ønsker ikke at våre kunder skal føle seg lurt, svarer Netcoms innholdssjef.

(Artikkelen fortsettes.)

Mange klager til Forbrukerombudet
Det hersker liten tvil om at uønskede innholdstjenester naturligvis ikke er populære blant forbrukerne. Forbrukerombudet har i alle fall fått en rekke klager på slike tjenester de senere årene.

- Forbrukerombudet har det siste året fått veldig mange klager på mobile innholdstjenester. Vi har hatt stort fokus på disse tjenestene, da disse tjenestene i stor grad retter seg mot barn og unge, sier jurist Ida Otterstad i Forbrukerombudet til Mobilen.no.

Har dere fått mange klager på kortnummer 2015 i det siste?

- Ikke etter påske. Vi håper det er et tegn på at de nye retningslinjene for mobile innholdstjenester som vi har utarbeidet i samarbeid med mobiloperatørene fungerer og at forbrukerne har blitt mer bevisste når de ser markedsføring for mobile innholdstjenester, svarer Otterstad.

Forbedret den siste tiden
Otterstad sier videre at de har fått mye færre klager på mobile innholdstjenester den siste tiden, men at det er stadig utfordringer ved markedsføringen av slike tjenester.

- Markedsføringsmetodene innholdsleverandørene bruker blir stadig mer kreative, og folk lures til å inngå abonnementstjenester de ikke vil ha. Forbrukerombudet må foreta konkrete vurderinger av om markedsføringsloven og retningslinjene overholdes, sier hun.

Hva kan Forbrukerombudet bistå med i en sak som dette?

- Forbrukerombudet kan ta opp generelle problemstillinger med innholdsleverandørers markedsføring av mobile innholdstjenester, men vi har dessverre ikke myndighet til å gå inn i konkrete sivilrettslige tvister. Jeg vil anbefale forbrukeren å prøve å løse dette med innholdsleverandøren eller operatøren. Dersom saken ikke løser seg, bør han sende en klage til Brukerklagenemnda, svarer Otterstad.

(Artikkelen fortsettes.)

Mindreårig bruker
Når du registrerer et mobilabonnement kan du velge å registrere barnet ditt som en mindreårig bruker, selv om du er juridisk eier av abonnement. Da er du bedre sikret mot tvister som dette.

- Jeg vil understreke at det er veldig viktig at foresatte registrerer barna som mindreårige brukere av telefonen, selv om den foresatte står som juridisk eier. Dette kan gjøres hos forbrukerens mobilselskap. Jeg vil også anbefale alle forbrukere om å sette beløpsgrenser for slike tjenester. Beløpsgrensen kan settes helt ned til 250 kroner per måned, avslutter Otterstad.

Tele2 tar regningen!
Som administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 uttalte, så skal ikke kunden blir rammet økonomisk av en slik situasjon. I dette tilfellet er det innlysende at kortnummereier Ericsson IPX – som bekrefter feil på sine tjenester –, eller Glomobi, som burde holdes ansvarlig. Likevel tar Tele2 tilsynelatende ansvar, slik at Dagfinn Matre slipper å betale kostnadene.

Tar dere regningen til deres kunde, dersom Glomobi nekter?

- Ja, vi tar regningen, svarer Dyrnes.

Han hevder at Tele2 generelt er villige til å dekke kostnadene for sine kunder i slike saker, men understreker at han ikke kjenner til denne saken spesifikt, og at han først vil undersøke hva som har skjedd nærmere.

Les også
Telenor lanserer SikkertBarn
Les også
PIN-kode kan stoppe SMS-svindel
Les også
Chess vil beskytte barna
Les også
goSupermodel rulez
Les også
Skolebarn sender sex-meldinger
Les også
På krigsstien mot innholdssvindlerne
Les også
Zemgo lopper deg på ny
Les også
Velg riktig mobil til poden
Les også
Tele2s beste tilleggstjenester
Les også
Zemgo og Celldorado stengt av operatørene
Les også
Ikke la deg lure av SMS-quiz
Les også
Slik stopper du SMS-tjenester
Les også
Lurt av 100-kroners SMS
Les også
Slik blir du kvitt Schnuffel Bunny
Mer om
annonse