Til hovedinnhold

Skolebarn sender sex-meldinger

En fersk undersøkelse foretatt i Storbritannia viser at en tredjedel av barn og unge under 18 år har mottatt sex-meldinger elektronisk, og at halvparten av disse sendes via mobilen. Dette melder BBC News. Det er organisasjonen Beatbullying som står bak undersøkelsen, og i en pressemelding hevdes det at såkalt ”sexting” (i stedet for ”texting”) er en form for mobbing.

Den urovekkende trenden kan fort spres til norske skolegårder, skal vi tro Medietilsynet.

Blotter seg og masturberer
Ifølge undersøkelsen er de vanligste eksemplene på ”sexting”: ”Unge gutter som blotter seg eller masturberer, gutter som sender meldinger til jenter og ber dem ta av seg klærne, eller bilder av seksuell natur som de fleste vil anse som pornografiske”. Det er altså snakk om grove tilnærmelser, og primært unge jenter som blir utsatt for sex-meldingene. Deltakerne i undersøkelsen var i alderen 11-18 år. Beatbullying hevder at foreldrene er nødt til å ta ansvar og snakke med barna sine om både sex og bruk av moderne teknologi.

- Vi ønsker ikke å hindre unge mennesker i sin utforsking av seksualitet, men det er viktig at foreldrene og skolen er klar over at ”sexting” er et betydelig problem blant våre barn og unge, slik at vi sammen kan handle for å stoppe denne typen oppførsel før det eskalerer til noe langt mer problematisk. Dette handler om valg for rettighetene til våre unge og for digital sikkerhet. Vi trenger å ta opp det faktum at seksuell kontakt mellom jevngamle blir eksponentielt lettere gjennom nye teknologier, sier Emma-Jane Cross, leder for organisasjonen Beatbullying i en pressemelding.

Medietilsynet advarer
I Norge har Medietilsynet gjort lignende undersøkelser, og prosjektet Trygg bruk tar for seg barns bruk av elektronisk kommunikasjon. Rådgiver Rita Astridsdotter Brudalen i Medietilsynet hevder at ”sexting” også er en utfordring her til lands.

- En av de største utfrodringene/problemområdene vi har på temaet barn, unge og internett i Norge er nettopp erting og mobbing barn og unge i mellom. “Sexting” som et eget, separat problemområde er ikke spesifikt identifisert gjennom våre store Trygg bruk-undersøkelser, men er selvfølgelig også en del av utfordringen, sier Brudalen til Mobilen.no.

- Slik som den britiske undersøkelsen viser ser vi også i Norge at det er barn eller ungdom i mellom at mest kontakt foregår - voksne har lite med dette å gjøre, legger hun til.

Brudalen opplyser samtidig om at Trygg bruk-undersøkelsen 2008 omhandler blant annet mobbing via SMS. Deltakerne i denne ekstensive undersøkelsen var i alderen 8-18 år. Det kommer frem at 15 prosent av deltakerne har mottatt ”truende eller skremmende melding på mobilen”, og at åtte prosent har blitt ertet eller mobbet via mobilen. Bare en tredjedel av de som har blitt mobbet har imidlertid vist meldingen til foreldre eller venner, eller svart på meldingen. Mange barn velger å ikke gjøre noe som helst når de mottar mobbemeldinger på mobilen.

(Artikkelen fortsettes.)

Foreldre må ta det på alvor
Det kommer også frem at 16 prosent har mottatt nakenbilder på telefonen, men dette gjelder først og fremst de eldste deltakerne i undersøkelsen til Medietilsynet.

I Storbritannia blir foreldre anbefalt å begrense tilgang til "forstyrrende materiale" som er tilgjengelig på mobil og internett, men dette kan naturligvis være vanskelig. Hva vil Medietilsynet anbefale norske foreldre å gjøre for å unngå at barn mottar forstyrrende sex-meldinger fra sine klassekamerater?

- Ingen ønsker at sine barn skal motta eller oppleve “forstyrrende materiale”. Men som du sier kan det være svært vanskelig å helgardere seg mot slike opplevelser, i hvert fall når det kommer i form av meldinger og Chat, og man er en uvitende mottager. Vi jobber for at dialogen mellom barn og foreldre skal være åpen, og at temaer som dette også skal være en del av oppdragelse og opplæring mellom voksne og barn, sier Brudalen.

- Akkurat som skolen og mange hjem har tatt et kjempeoppgjør og hatt stor satsning på mobbing i skolen de siste årene, og tilegnet seg måter å takle og snakke om disse problemene på, må også dette overføres til situasjoner som kan oppstå i de digitale sosiale miljøene. Skulle man som foreldre se at sine barn mottar grove og upassende meldinger fra sine klassekamerater bør både skolen og den andres foreldre varsles, legger hun til.

Brudalen sier videre at dersom saken og innholdet er så grovt at man er i tvil om hva man skal foreta seg, kan man gjerne kontakte sitt lokale politikontor for hjelp og informasjon. Det kan nemlig bli nødvendig å anmelde saken. Hun sier dessuten at Trygg bruk samarbeider med KRIPOS i forhold til overgrep mot barn via nettet, og at de har også en tipsside for mistanker om utnyttelse eller overgrep mot barn.

Tøff i pyjamas
Medietilsynet har helt siden 2003 foretatt undersøkelser som går på bruk såkalt ”ny teknologi” – eksempelvis mobiltelefoni og internett –, trenden har faktisk vist seg å være positiv; Barn blir stadig mer kritiske og informerte når det gjelder bruk av digital teknologi. Når det gjelder mobbing, tror Brudalen at mange barn blir dristigere når de kan skjule seg bak en skjerm.

- Mobbing som begrep innebærer trakassering og plaging over tid. Én tekstmelding med seksuelt innhold er i utgangspunktet ikke mobbing - men kan være trakasserende, forstyrrende eller truende for mottakeren. Barn og ungdoms flørting og kontaktsøking er helt normal, og har foregått lenge før mobilens inntog. Men, barn og unge sier også (inkludert voksne!) at de ofte kan føle seg “tøffere” og modigere bak en skjerm når de sitter i sitt eget hjem og føler seg trygge. Dermed kan situasjoner utspille seg som ikke ville skjedd ansikt til ansikt, sier hun.

- Det er viktig temaer som dette kommer frem til nøkterne diskusjoner og dermed kan man også snakke med barn og ungdom at sex-meldinger er ikke ok, det er ikke sikkert mottageren ønsker å motta dem - og ikke minst kan du selv komme til å angre på at du sendte fra deg slike bilder og innhold, avslutter Brudalen.

(Artikkelen fortsettes.)

Dette er ”sexting”
Det er lettere å finne på en definisjon for sex-meldingsfenomenet på engelsk enn det er på norsk. Beatbullying kaller det ”sexting”, som altså henspeiler på uttrykket ”texting” – altså å sende tekstmeldinger. Det nye begrepet forklares slik:

Sexting - En sammenblanding av sex og ”texting”. Sexting er handlingen å sende seksuelt eksplisitte meldinger eller bilder elektronisk, hovedsakelig mellom mobiltelefoner og / eller internett. Sexting er en forlengelse av ”cyber-mobbing” når noen (eller en gruppe personer) bevisst forsøker å skade, forarge, true eller ydmyke noen andre. Dette inkluderer når en mottaker føler ubehag som et direkte resultat av innholdet, eller blir bedt om å gjøre noe som gjør at mottakeren føler avsky.

Mobilen.no vil også oppfordre foreldre til å ta ansvar når det gjelder barns mobilbruk.

Mer om
annonse