Til hovedinnhold

Vi henger etter

University of Oxford og Universidad de Oviedo har gjennomført undersøkelsen Broadband Quality Study av bruk av bredbånd i verden, på oppdrag for IT-selskapet Cisco, og funnet ut at Norge er på 11. plass av 72 land som er med i undersøkelsen.

Ifølge undersøkelsen oppnår enkelte land 100 prosent bredbåndsdekning, mens Norge er forbigått av land som Bulgaria, Romania og Litauen. Konklusjonen er at Norge ikke er forberedt på morgendagens internett.

Undersøkelsen er basert på detaljerte målinger i det enkelte lands bredbåndsinfrastruktur, og totalt er det gjennomført 40 millioner ytelsestester i løpet av forsommeren 2010. Resultatene viser at bredbåndskvaliteten globalt sett er blitt hevet med nærmere 50 prosent siden 2008.

I undersøkelsen vurderes og sammenlignes også på kvaliteten på infrastruktur for mobilt bredbånd i det enkelte land. Sverige, Danmark, USA og Spania er verdensledende på dette området. Sverige og Danmark er også blant de fremste når det gjelder fast bredbånd, mens Sør-Korea, Hong Kong og Japan er i teten innen bredbåndsutvikling.

Norge er ikke forberedt

Det som i undersøkelsen er definert som "morgendagens internett" er web-TV og videokommunikasjon. Rundt 20 prosent av landene i undersøkelsen er nå forberedt på disse tjenestene. Alle de andre nordiske landene – Sverige, Danmark, Finland og Island – er forberedt på morgendagens internett, men ikke Norge.

Bedring på vei?

Regjeringens mål er å bygge bredbånd med større kapasitet til å møte fremtidige behov i Norge. Nylig sendte statsrådene Rigmor Aasrud, Magnhild Meltveit Kleppa og Liv Signe Navarsete et brev til alle ordførere og rådmenn i norske kommuner og fylkeskommuner hvor de etterlyser økt tilrettelegging for bredbåndsutbygging.

(Kilde: Cisco)

annonse