Til hovedinnhold

– Internett bør være gratis

Sir Tim Berners-Lee, kjent som webbens far, mener tilgangen til internett bør være gratis for alle, i hvert som et lavhastighetstilbud. Mobilt nettverk har fått en såpass god dekning verden rundt at dette bør være gjennomførbart, sa Berners-Lee nylig på en Nokia World-konferanse i London.

Med tilgang til internett vil flere mennesker få tilgang til informasjon om blant annet helsevern og landbruk, og brukerne vil også kunne kommunisere med andre mennesker og dele erfaring, mener Berners-Lee.

Berners-Lee foreslår at en del av tilbudet til nettleverandører bør være gratis lavhastighetsforbindelse, det vil si i tillegg til kommersielle raskere forbinselser for dem som kan betale for disse. Da webben ble utviklet tidlig på 90-tallet, var dette ikke en realistisk tanke, men nettet har forandret seg mye i løpet av 20 år, og nå kan gratis nettilgang til alle være mer realistisk, og har også mange fordeler, mener Berners-Lee.

(Kilde: BBC)

annonse