Trafikken vil firedobles

Cisco legger årlig frem prognosen Visual Networking Index Forecast. Nå er beregningene for perioden 2009-2014 klare.

Kort fortalt sier rapporten at internettrafikken vil mer enn firedobles innen 2014, basert på tallene fra 2009. Regner vi oss om til byte, snakker vi her om totalt 767 exabytes i 2013, noe som er 100 exabytes mer enn hva man trodde i 2008.

Video er størst

Ikke overraskende er det video som kupper det meste av internettrafikken, og i 2014 forventer man at vi her snakker om massive 90 % av trafikken generert fra privatpersoner. Den store veksten er sett i forhold til større nettverkskapasitet og hastighet, samt at nye formater som HDTV og 3DTV kommer på banen. Som et lite perspektiv på ting kan man trekke frem at det i år 2000 tok 3 dager å laste ned en DVD-film på 4 GB, mens det i år er snakk om to timer.

Grunnlaget for denne undersøkelsen er formet på en rekke analyser fra Cisco selv og modeller for trafikk og bruk fra tjenesteleverandører.

USA og Asia på topp

De regionene som vil stå for størst generering av datatrafikk vil være Nord-Amerika og Asia med henholdsvis 19 og 17,4 exabyte per måned. Latinamerika vil derimot ha den største utviklingen over tid, på 51 %.

På verdensbasis vil samtidig privatbrukere benytte internett i større grad enn bedrifter, med henholdsvis 87 % og 13 %. I 2009 var tallene 79 % og 21 %.

Massiv økning for mobiler

Ut fra prognosen er det også tydelig at mobil datatrafikk vil ha en eksepsjonelt stor vekst, i 2014 snakker vi om 39 ganger mer enn hva som ble generert i 2009. Den forventede veksten ender på hele 42 exabytes i året, eller 3,5 i måneden.

Kilde: Pressemelding

Les også
Vi henger etter
Les også
Surf på flyet
Les også
Bredbåndsveksten flater ut
Les også
– Internett bør være gratis
Les også
Alle vil på nettet
Les også
Privat nettlesing ikke så privat
Les også
De største nettstedene i verden
Les også
Facebook rydder opp
Les også
Kina får sensurert Google
annonse