Til hovedinnhold

Advarer mot Facebook-trenden

Tim Berners-Lee, som ofte blir kalt for webbens far, har nylig kommet med en advarsel mot sosiale nettsteder som Facebook, Linkedin og Friendster.

Berners-Lee har nylig skrevet en artikkel i Scientific American hvor han mener slike nettsteder er i ferd med å true det som opprinnelig var webbens filosofi, nemlig allmennhet og likhet. Informasjonen som legges ut på disse nettstedene, er uten videre ikke enkelt å bruke på andre nettsteder, og dette mener Berners-Lee er en uheldig trend, og er i ferd med å fragmentere webben.

Konsenkvensen, frykter Berners-Lee, kan bli at enkelte tjenester på webben i praksis får monopol på deler av informasjonen, noe som kan begrense innovasjon.

(Kilde: V3.co.uk)

annonse