Til hovedinnhold

W3C med HTML5-kampanje

Organisasjonen World Wide Web Consortium (W3C), som driver med utvikling og anbefaling av webstandarder, har tidligere gått ut og oppfordret webutviklere til å vente med å ta i bruk HTML5. Philippe Le Hegarét, leder for utvikling av HTML, mente for tre måneder siden at selskaper, organisasjoner og andre kunne gjerne eksperimentere med HTML5 på sine intranett, men at slike eksperimenter ikke bør legges ut på internett.

Informasjonskampanje for HTML5

Nå er tonen imidlertid en helt annen. W3C har nå satt i gang en kampanje for å presentere HTML5, og teknologien har i den forbindelse fått en ny logo. Det blir også satt i gang salg av t-skjorter, konvolutter og klisterlapper for å fremme HTML5.

Denne kampanjen betyr likevel ikke at HTML5 har av W3C fått status som anbefalt – den har fortsatt en status som en skisse. Det er HTML 4.01 som er gjeldende anbefaling (siden 1999) fra W3C.

Hensikten med kampanjen skal være å spre informasjon om teknologien. Selv om W3C fortsatt ikke er klar med anbefaling av HTML5, kan teknologiene som er inkludert i HTML5 allerede tas i bruk. W3C bruker faktisk denne kampanjen til å oppfordre webutviklere til å teste ut teknologiene, og gi tilbakemeldinger til arbeidsgruppen for HTML, noe som er en del av prosessen for at HTML5 skal bli en standard.

En annen hensikt med logoene er at de kan vises på nettsider for å vise at de har tatt i bruk noen av teknologiene i HTML5. Logoene er tilgjengelig under lisensen «Creative Commons 3.0 By», noe som innebærer at logoene fritt kan deles og tilrettelegges.

Noe av det viktigste med HTML5, sammenlignet med dagens standard, HTML 4.01, er veien fra statiske nettsider til nettsider med multimediainnhold.

W3C på feilspor?

Flere webutviklere har reagert på denne formuleringen i W3Cs informasjonskampanje (den er skrevet på FAQ-delen av siden).

"The logo is a general-purpose visual identity for a broad set of open web technologies, including HTML5, CSS, SVG, WOFF, and others. In addition to the HTML5 logo there are icons for eight high level technology classes enabled by the HTML5 family of technologies. The icons can be used to highlight more specific abilities, such as offline, graphics, or connectivity."

Det som reageres på er at det kan virke som W3C setter flere webteknologier under samme hatt som HTML5. Kritikerne mener dette skaper uklarhet rundt hva hypertekst egentlig står for.

(Kilder: Cnet, W3C (1), W3C (2))

annonse