Til hovedinnhold

Gaming

TestNaval War: Artic Circle (PC)

Russerne angriper Norge

Dette strategispillet viser hvorfor du måtte ha militærtjeneste i Bardufoss.

[Gamer.no]: Da jeg gjennomførte militærtjenesten i Bardufoss var det én setning som stadig ble hamret inn i soldathodet mitt: «Hvis russerne kommer, Vaaler, er det vi som er Norges forsvar».

Jeg stilte aldri spørsmål ved det, da sjansen for et angrep fra russerne var like sannsynlig som en snøstorm i juni. Norske Turbo Tape Games har imidlertid tatt utgangspunkt i et potensielt angrep på Norge fra Russland i Naval War: Arctic Circle.

Spillet har vært utviklet med støtte fra tilskuddsordninger for dataspill. Resultatet er et realistisk sanntidsstrategispill med fokus på presis enhetsskildring. Strategiske forflytninger, riktig valg av maskinvare og detaljstyring av dine enheter er avgjørende for utfallet av oppdraget.

Internasjonal konflikt fra fremtiden

Året er 2030 og norske trålere i Barentshavet blir beskutt av russiske styrker. Norge velger å forsvare fisketrålerne med sine egne havstyrker. Dette liker ikke russerne og de to landene erklærer krig mot hverandre. Dette skaper ikke bare konflikt mellom Norge og Russland, men også innad i NATO. En krig mellom NATO og Russland kan få store konsekvenser for resten av verden.

Du inntar rollen som kommandant på hver side av konflikten og historien utvikler seg deretter. Begge sider mener de har full rett til å forsvare sine interesser, men som de fleste kriger virker det litt meningsløst. Det vestlige samfunn med USA i spissen trygler begge parter om å komme til en diplomatisk løsning. Likevel er sjøslagene er tydeligvis eneste utvei.

Krever tålmodighet

Naval War: Arctic Circle er ikke nødvendigvis et dårlig spill, men det er tydeligvis beregnet på spesielt interesserte med mye tålmodighet. Jeg er dessverre ikke en av dem. Det største problemet er den høye terskelen man må forsere for virkelig å komme inn i spillet. Det blir gitt for lite opplæring i hva man skal gjøre, og man er sjeldent skikkelig forberedt. Dette fører til at man må gjenta det samme oppdraget utallige ganger og stadig prøve seg frem til riktig løsning.

Spillets store severdighet er arbeidet som er lagt inn for å gi en realistisk fremstilling av enhetene du kommanderer. Det er absolutt imponerende gjennomført, men jeg klarer aldri å se hva som skiller et Saab Gripen fra et JSF. Spillets schizofrene tempo hjelper heller ikke, hastigheten senkes stadig ned til det laveste når du angripes, oppdages av radar eller oppdager andre fartøy selv. Det blir rett og slett for kjedelig til tider.

Den tynne flerspilleren og til tider forvirrende brukergrensersnittet gjorde ikke saken bedre. Jeg ville så gjerne at et nytt spill fra en norsk utvikler skulle engasjere og fenge mer enn dette. Naval War: Arctic Circle blir for ugjennomtrengelig og kjedelig.

Dom PC: 5/10 MIDDELS

Vil du vite mer?
Les hele anmeldelsen av Naval War: Artic Circle på Gamer.no »

annonse