Til hovedinnhold

Barn blir smartere av å sende SMS

Mange deler oppfatningen om at SMS-språk kan føre til dårlige leseferdigheter hos barn, ettersom de forkorter språket og bruker utenlandske ord og utrykk. Resultatene av en ny britisk studie tyder imidlertid på at barn som bruker SMS-språk faktisk viser god forståelse av språket, ifølge Intomobile.

88 barn i alderen 10-12 år deltok i undersøkelsen. De ble bedt om å beskrive 10 ulike scenarioer, og svarene ble deretter studert nærmere. Resultatet tydet på at de barna som brukte mest SMS-språk – eller ”textisms” på engelsk – viste best ferdigheter. Årsaken til at disse barna tilsynelatende er bedre utviklet rent språklig, antas å være de fonetiske egenskapene de tilegner seg via SMS-språk.

- Fontetisk oppmerksomhet har lenge vært assosiert med gode leseferdigheter. Disse barna engasjerer seg i skriftspråket, og de gjør det for moro skyld, sier Beverly Plester fra University of Coventry, som står bak undersøkelsen.

Mer om
annonse