Til hovedinnhold

SMS-slang gjennomsyrer språket

Det gjør nemlig rundt 30 prosent av personer under 30 år, viser en ny undersøkelse foretatt av Analysebyrået Respons på oppdrag for Mobilbarometeret. Du har kun 160 tegn til rådighet i når du skal formidle ditt budskap i en enkelt SMS. Det har gjort at forkortelser som ”lol” – laughing out loud –, ”omg” – oh, my god –, eller ”klemz” – klem, flertall – har blitt vanlig å bruke i såkalt SMS-språk. Dette gjelder også norske ungdommer og unge voksne, hvor SMS-slang har blitt en naturlig del av språket.

At flere av oss nå tar i bruk SMS-språk i andre sammenhenger, kan på sikt være en trussel mot det norske språk, særlig fordi norske ord blir erstattet med engelske forkortelser. Det kommer imidlertid an på hvilke sammenhenger man velger å bruke forkortelser og SMS-slang, da det gjerne er mer akseptert i uformelle situasjoner.

Avhenger av situasjon

Språkforsker Ragnhild Ljosland sier i forbindelse med undersøkelsen at alvorligheten avhenger av situasjonen. Å skrive ”klemz” eller ”koz” i julekort, er kanskje ikke like naturlig som å gjøre det i en e-post eller på Facebook.

- Hvis man noen ganger skriver på dialekt eller forkortelser i e-post, på nettforum, i nettspill, chat eller på Facebook, synes jeg det er en helt naturlig utvidelse av bruksområdene til SMS-språket, sier Ljosland.

Blant de spurte over 60 år, svarer kun fem prosent at de bruker SMS-forkortelser ofte eller av og til. Det tyder på at eldre mobilbrukere er langt mer konservative i språket enn den yngre garde, når det gjelder språkbruken i SMS. Hele 77 prosent av alle de spurte, svarer at de aldri bruker det i andre sammenhenger enn SMS.

Mer om
annonse